“Người khôn ngoan thấy trước tai họa và ẩn mình, nhưng kẻ khờ dại cứ lao tới và mang họa.” Châm 22:3

Bạn cần có khoảng cách an toàn cho đời sống của mình vì việc gặp phải khó khăn là điều không thể tránh khỏi — và khoảng cách an toàn này cho bạn có được một không gian cần thiết để giải quyết chúng.

Lập kế hoạch là điều tốt. Kinh Thánh nói rằng bạn phải lập kế hoạch; lập kế hoạch giúp bạn đi đúng hướng. Nhưng không bao giờ mọi việc đều diễn ra hoàn hảo như bạn dự định, vì vậy khi bạn không chuẩn bị cho những va chạm trên đường, bạn tự đem đến cho mình những thất vọng lớn.

Cách đây vài năm, tôi đã thuyết phục vợ tôi đi nghỉ phép mà không định trước một kế hoạch nào cả. Vào thời điểm đó, toàn bộ cuộc sống của tôi đều được lên kế hoạch. Hầu như mỗi giờ mỗi phút trong ngày đều có chương trình định sẵn và tôi đã không để ra một khoảng cách an toàn nào cả. Nhưng tôi cảm thấy việc tôi cần nghỉ ngơi lại không cần phải lên kế hoạch.

Vì vậy, tôi đề nghị rằng: “Hãy đem hết bọn trẻ lên xe và cứ việc ra đi! Nó sẽ là một cuộc phiêu lưu!”

Việc này nghe có vẻ như là một ý kiến rất hay. Chúng tôi đem bọn trẻ lên xe van của mình và băng qua sa mạc mà không biết mình sẽ đi đâu. Kay gọi đây là kỳ nghỉ bắn đạn của chúng tôi.

Đêm đầu tiên chúng tôi đến Durango, Colorado, và phải ngủ trong xe vì không có nhà nghỉ nào mở cửa khắp toàn thành phố.

Đêm thứ hai, chúng tôi đến Denver, và cũng không một phòng trọ nào còn chỗ trống cả. Làm sao mà tôi có thể biết được cuộc đua ngựa hàng năm lại diễn ra ngay trong thị trấn? Khách sạn đã được đặt trước nhiều tuần trước đó. Vì vậy, chúng tôi một lần nữa phải quay lại ở trong xe.

Vào đêm thứ ba, nơi chúng tôi ở thực ra là một nhóm những chiếc xe rờ moọc bầm dập được gọp chung lại do một trạm xăng gần đó quản lý. Chiếc xe rờ moọc cũ kỹ, nát bét chỗ chúng tôi ở không được chăm sóc hay lau chùi. Cánh cửa lưới chỉ treo trên có một bản lề, muỗi bay vào qua những lỗ thủng của tấm cửa lưới và những con gián nhỏ đang bò ngang dọc trên trần nhà.

Chuyến đi cứ diễn ra như vậy cho đến đêm cuối cùng - khi chúng tôi ngồi trong một phòng khách ồn ào, đầy khói thuốc tại Las Vegas vào lúc 1 giờ sáng, chờ cho ai đó trả phòng để mình có chỗ ở.

Thật là một kỳ nghỉ vui vẻ biết bao!

Kinh Thánh dạy rằng suy tính trước là dấu hiệu của sự khôn ngoan. Châm 22:3 nói rằng: “Người khôn ngoan thấy trước tai họa và ẩn mình, nhưng kẻ khờ dại cứ lao tới và mang họa.”

Tại sao tôi lại không thấy được câu Kinh Thánh đó trước kỳ nghỉ của mình? Nó sẽ giúp tôi nhận ra rằng, vì thiếu mất khoảng cách an toàn cho đời sống mình, tôi thậm chí còn không có thể lên kế hoạch trước cho một kỳ nghỉ đơn giản.

Đừng phạm phải sai lầm như tôi đã làm. Hãy dành ra khoảng cách an toàn cho đời sống để bạn có được không gian và cái nhìn cần có để lường trước các vấn đề khó khăn và định ra kế hoạch cho chúng.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Làm thế nào để khoảng cách an toàn giúp bạn có thể định kế hoạch tốt hơn cho các vấn đề khó khăn tiềm tàng?

2.    Một khi bạn lường trước được một vấn đề có thể xảy ra, bạn có thể làm gì để định kế hoạch cho tốt hơn?

3.    Tại sao bạn nghĩ rằng Đức Chúa Trời cho phép bạn gặp phải những nan đề và khó khăn trong đời sống mà Ngài muốn bạn sống?

 

 


MARGIN HELPS YOU PLAN FOR PROBLEMS

BY RICK WARREN —

“A prudent man foresees the difficulties ahead and prepares for them; the simpleton goes blindly on and suffers the consequences.”  Proverbs 22:3 (TLB)

You need margin in your life because it’s inevitable that you’re going to have problems—and margin gives you the space you need to address them.

Plans are good. The Bible says you ought to plan; planning helps lead you in the right direction. But nothing ever goes as perfectly as you’ve planned, so when you don’t prepare for bumps in the road, you’re setting yourself up for big disappointment.

A number of years ago, I convinced my wife to go on a vacation without any planning. At the time, my entire life was planned. Almost every minute of every day had something planned in it, and I had no margin. I felt like I needed a vacation from planning.

So I suggested, “Let’s just put the kids in the car and head off! It’ll be an adventure!”

It sounded like a really good idea. We put the kids in our van, and we headed out across the desert with no idea where we were going. Kay calls this our pinball vacation.

The first night we arrived in Durango, Colorado, and slept in the car because there were no motels open in the whole city.

The second night, we got to Denver, and there wasn’t a single motel room open there either. How was I to know the annual rodeo was in town? Hotels had been booked up for weeks. So we got back in the car again.

On the third night, the place we stayed was actually a collection of battered trailers that were managed from a nearby gas station. The battered, beaten-down trailer we stayed in hadn’t been cared for or cleaned. The screen door was hanging on one hinge, mosquitoes were flying in through the punched-out screen, and little roaches were crawling across the ceiling.

The trip went like this through to the last night—when we sat in a loud, smoky lounge in Las Vegas at 1:00 a.m., waiting for someone to check out so we could get a room.

What a fun vacation!

The Bible teaches that thinking ahead is the mark of wisdom. Proverbs 22:3 says, “A prudent man foresees the difficulties ahead and prepares for them; the simpleton goes blindly on and suffers the consequences” (TLB).

Why didn’t I see that verse before our vacation? It would have helped me realize that, because I lacked margin in my life, I wasn’t even able to plan ahead for a simple vacation.

Don’t make the same mistake I did. Build margin into your life so that you can have the space and perspective you need to anticipate problems and plan for them.

Talk It Over

  • How does margin help you plan better for potential problems?
  • Once you anticipate a potential problem, what can you do to better plan for it?
  • Why do you think God allows you to experience problems and difficulties in the life he meant for you to live?