0026“Vậy, hãy xem xét cẩn thận về cách sống của anh em, đừng sống như người dại dột, nhưng sống như người khôn ngoan. Hãy tận dụng thì giờ, vì những ngày là xấu. Vì vậy, đừng trở nên như người dại dột, nhưng phải hiểu rõ thế nào là ý muốn của Chúa.”  (Ê-phê-sô 5:15-17)

Nếu muốn tận dụng cuộc đời mình, bạn phải biết quản lý thời gian. Thời gian là sự sống. Nếu bạn không học cách quản lý thời gian, cuộc đời bạn sẽ không tiến xa được. Vì thế, khi đưa ra một quyết định, hãy dùng Phép Thử Sự Đầu Tư: Đây có phải là cách sử dụng thời giờ tốt nhất?

Mỗi tuần tất cả chúng ta đều có một khoảng thời gian bằng nhau: 168 tiếng đồng hồ. Thời gian quan trọng hơn rất nhiều so với tiền bạc trong đời sống bạn. Bạn có thể kiếm thêm tiền nhưng thời gian thì không thể.

Bạn chỉ được chia cho một số ngày nhất định để sống trên đất này. Nếu bạn xài phí, bạn sẽ chẳng còn lại gì! Nếu bạn phí phạm thời gian, bạn đang phí hoài cuộc đời mình. Bạn không có đủ thời gian để làm tất cả mọi việc. Và tin vui là: Đức Chúa Trời không muốn bạn làm tất cả mọi việc. Thật vậy, chỉ có một vài việc đáng để làm mà thôi.

Những người có đời sống hiệu quả biết phân biệt giữa việc quan trọng và không quan trọng. Họ dành nhiều thời gian để làm những việc quan trọng hơn những việc ít quan trọng. Nghe thì có vẻ dễ nhưng thành thật mà nói, để làm được như vậy không dễ chút nào. Rất khó để quyết định giữa điều tốt nhất và điều dễ nhất.

Khi đã trưởng thành, tôi phải quyết định bỏ bớt nhiều hoạt động. Lý do không phải vì đó là những hoạt động không tốt mà là vì tôi muốn tối đa hóa thời gian của mình. Tôi muốn chọn điều tốt nhất. Tôi muốn dành cuộc đời mình để thực hiện sứ mạng Chúa đã giao cho tôi.

Bạn có biết mình cũng được đặt để trên đời này vì một mục đích không? Bạn có mặt trên đời không phải để sống lây lất. Đức Chúa Trời dựng nên bạn vì một sứ mạng. Nếu bạn biết sứ mạng đó là gì, hãy bắt đầu dọn dẹp đống lộn xộn trong đời sống mình để có thể dùng cuộc đời mình thực hiện sứ mạng ấy.

Có phải bạn không chắc sứ mạng của mình là gì? Trước hết, hãy từ bỏ những điều không mấy quan trọng đang chiếm quá nhiều không gian trong đời sống bạn. Tiếp đến, hãy cầu hỏi Chúa sứ mạng của bạn là gì. Khi những thứ ít quan trọng đã bị loại bỏ, bạn sẽ có nhiều thời gian hơn để nghe câu trả lời của Ngài. Bạn có một sự chọn lựa, xin đừng hài lòng với thứ chưa phải là tốt nhất. Hãy tìm hiểu điều tốt nhất Chúa dành cho bạn và dùng đời sống mình để thực hiện điều đó.

Câu Hỏi Suy Ngẫm

1. Lập danh sách những việc điển hình chiếm thời gian của bạn trong một ngày. Hãy đánh dấu việc nào là quan trọng, việc nào không. Trong tinh thần cầu nguyện, hãy xem qua một lượt danh sách ấy để xem những điều ít quan trọng nào bạn cần loại bỏ để dành thời gian cho cái quan trọng?

2. Bạn có biết sứ mạng của cuộc đời mình là gì không? Nếu có, hãy xem lại danh sách bạn vừa lập bên trên; cách bạn đang sử dụng thời giờ có giúp bạn hướng đến chỗ hoàn thành sứ mạng đó? Nếu bạn chưa biết sứ mạng của mình là gì, xin hãy ngừng lại để cầu nguyện, cầu hỏi Đức Chúa Trời sứ mạng của bạn là gì; trong những ngày tiếp theo, cứ tiếp tục cầu hỏi Chúa và lắng nghe cho đến khi bạn nghe được câu trả lời của Ngài.

 

 


When Making a Decision, Use the Investment Test

BY RICK WARREN —

 

“So be very careful how you live. Do not live like those who are not wise. Live wisely. I mean that you should use every chance you have for doing good, because these are evil times. So do not be foolish with your lives. But learn what the Lord wants you to do.”  Ephesians 5:15-17 (ICB)

If you want to make the best use of your life, you’ve got to get control of your time. Your time is your life. If you don’t learn to manage your time, you won’t go very far in life. So when you’re making a decision, use the Investment Test: Is this the best use of my time?

We all have the same amount of time every week: 168 hours. Time is far more important in your life than money. You can get more money, but you can’t get more time.

You’ve only been allotted a certain number of days in this world. If you blow them, you’ve blown it! If you waste time, you’re wasting your life.  You don’t have time for everything. And the good news is this: God doesn’t expect you to do everything. In fact, there are only a few things worth doing in the first place.

Effective people figure out what’s essential and what’s trivial. And they spend more time doing the essential things and less time on the trivial.  That may sound easy, but, frankly, it’s quite hard. It’s difficult to choose what’s best over what’s easiest.

As I’ve matured, I’ve had to choose not to do many activities. It’s not because those activities have been bad. It’s because I want to maximize my time. I want to choose the best. I want to spend my life on the mission God has sent me here to fulfill.

Did you know you’re here for a reason, too? You were not put on this planet to drift. God made you for a mission.  If you know what that mission is, start clearing out the clutter in your life so you can spend your life on your mission.

Are you unsure what your mission is? First, stop doing some of the trivial things that take up so much space in your life. Then ask God what your mission is. With the trivial stuff cleared out, you’ll have more time to hear his answer. You have a choice. Don’t settle for second best. Figure out what is God’s best for you and spend your life on that.

Talk It Over

1.      Make a list of the things you spend your time on in a typical day. Mark each item as essential or trivial. Look prayerfully through the list. What trivial things do you need to reduce to make more time for the essential?

2.      Do you know what your mission in life is? If so, look at the list you just made; are the ways you spend your time moving you toward fulfilling that mission? If you don’t know your mission, stop to pray and ask God what it is; in the coming days, continue asking God and listening until you hear him answer.