0117“Ý tưởng Ta không phải là ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải là đường lối Ta” (Ê-sai 55:8).

Sống trên đời này, nhiều lúc chúng ta sẽ bị gián đoạn. Đôi khi, chúng ta trù tính những kế hoạch rất vĩ đại – cho nghề nghiệp, gia đình hay chức vụ - nhưng Đức Chúa Trời lại đưa chúng ta rẽ sang một hướng khác. Khi kế hoạch của chúng ta không khớp với ý định của Chúa, chúng ta thường tìm cách đá bung cánh cửa và rồi mọi thứ càng tệ hơn.

Cứ hỏi Giô-na, bạn sẽ biết ông đã gặp khó khăn thế nào mới học được cách phản ứng khi chương trình của Đức Chúa Trời không khớp với kế hoạch của ông. Đức Chúa Trời phán dặn Giô-na cảnh báo dân thành Ni-ni-ve rằng họ cần phải ăn năn, từ bỏ đường lối gian ác của mình. Nhưng Giô-na chạy trốn Chúa và kết thúc trong bụng một con cá lớn, nên Ngài phải giải cứu ông.

Lúc ấy, Giô-na làm theo lời Đức Chúa Trời phán dạy nhưng khi dân thành Ni-ni-ve ăn năn và Đức Chúa Trời không trừng phạt họ, vị tiên tri đã vô cùng thất vọng. Cho nên, Đức Chúa Trời đã cho Giô-na một bài học trực quan.

Ngài khiến một cái cây leo mọc cao lên rủ bóng để che bóng mát cho Giô-na. Rồi Ngài sắp đặt một con sâu đến cắn dây leo, và làm chết dây leo. Ngày hôm sau, khi mặt trời chói chang rọi xuống đầu Giô-na, ông đã bày tỏ tâm trạng thất vọng của mình với Chúa.

Và đó chính là lúc Đức Chúa Trời nhắc nhở Giô-na về bốn chân lý cần nhớ khi chương trình của Đức Chúa Trời không khớp với những gì chúng ta đã hoạch định.

Đức Chúa Trời có thể thấy những điều bạn không thể thấy. Ngài có thể thấy quá khứ, hiện tại và tương lai cùng một lúc. Ngài đã tạo ra thời gian nên Ngài không phụ thuộc vào thời gian.

Đức Chúa Trời nhân từ với bạn ngay cả khi bạn cáu kỉnh, bực dọc. Có thể bạn đang chống đối Đức Chúa Trời nhưng Ngài vẫn che bóng mát cho bạn. Ngài quan tâm đến sự thoải mái của bạn vì Ngài chính là một Đức Chúa Trời như vậy. Ngài yêu bạn ngay cả khi bạn không đáng yêu.

Đức Chúa Trời đang kiểm soát từng chi tiết trong cuộc đời bạn. Chẳng phải tình cờ mà những kế hoạch của bạn thất bại. Đức Chúa Trời có một mục đích cho mọi việc diễn ra trong cuộc đời bạn. Giô-na cho chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời dùng cả những điều lớn lao (như một con cá lớn) lẫn những thứ nhỏ bé (như một con sâu) để điều hướng cuộc đời bạn, Ngài đang kiểm soát tất cả mọi việc.

Đức Chúa Trời muốn bạn tập trung vào những gì còn lại đời đời. Chỉ cần đến mai, hầu hết những gì đang khiến bạn lo âu chẳng còn quan trọng nữa. Đức Chúa Trời muốn Giô-na quan tâm đến sự cứu rỗi của người dân thành Ni-ni-ve chứ không phải bận tâm về một cái cây qua hôm sau là chết. Trên hết tất cả, hãy tập trung tiếp thu Lời Đức Chúa Trời vào lòng mình và đưa người khác gia nhập vào gia đình Ngài.

Chỉ vì các kế hoạch của bạn không diễn ra theo đúng ý muốn của bạn không có nghĩa là Đức Chúa Trời không liên quan mật thiết đến từng diễn biến. Hãy cầu xin Đức Chúa Trời giúp bạn thấy được dấu tay Ngài trong những kế hoạch bị “đổ bể,” và tin cậy nơi lòng nhân từ của Ngài khi Ngài chỉ cho bạn hướng đi tiếp theo.

Suy ngẫm và Áp dụng

1.      Xin thuật lại một lần nào đó bạn thấy kế hoạch của mình không khớp với ý định của Chúa. Kết quả thế nào?

2.      Nhìn vào bốn chân lý đã học trong bài tĩnh nguyện hôm nay, chân lý nào bạn cần được nhắc nhở nhiều nhất khi tranh chiến với những gì Đức Chúa Trời đang thực hiện? Vì sao?

3.      Xin nêu một vài phương cách giúp bạn luôn nhớ đến cõi đời đời khi bạn điều chỉnh kế hoạch của mình theo ý Chúa.

 


When Your Plans and God’s Plans Don’t Match

BY RICK WARREN — 

“My thoughts are not like your thoughts. Your ways are not like my ways.” Isaiah 55:8 (NCV)

Life is full of interruptions. Sometimes we have big plans—for a career, family, or ministry—but God takes our lives in a different direction. When our plans and God’s plans don’t match up, we often try to kick down the door. Then things get worse.

Just ask Jonah. He learned the hard way how to respond when God’s plans and his plans didn’t match. God told Jonah to warn the people of Nineveh that they needed to repent from their evil ways. But Jonah ran from God and ended up in the belly of a big fish, so God had to rescue him.

Jonah then did what God had said to do, but when the people of Nineveh repented and God didn’t punish them, the prophet was extremely disappointed. So God gave Jonah an object lesson. God caused a plant to grow large enough to give Jonah shade. Then he sent a worm to attack the plant and kill it. The next day, as the sun beat down on Jonah’s head, he expressed his frustration to God. And that’s when God reminded Jonah of four truths to remember when God’s plans differ from ours.

God can see things you can’t. He can see the past and the present and the future all at the same time. He created time, so he is not subject to time.

God is good to you even when you’re cranky. You may have been going the opposite direction from God, and he still covers you with shade. God cares about your comfort because that’s the kind of God he is. He loves you even when you’re unlovable.

God is in control of every detail of your life. Your plans don’t fail randomly. God has a purpose in everything in your life. Jonah shows us that God uses both the big (a large fish) and the small (a worm) to direct our lives, but he is in control of it all.

God wants you to focus on what will last. Most of what worries you won’t be around tomorrow. God wanted Jonah to care about the salvation of the people of Nineveh, not a plant that would die the next day. Above all else, focus on getting God’s Word into your heart and bringing people into his family.

Just because your plans aren’t turning out the way you want doesn’t mean God isn’t intimately involved in every step. Ask God to help you see his hand in your broken plans, and trust him in his goodness as he shows you the way forward.

Talk It Over

  • Describe a time when your plans and God’s plans didn’t match. How did that work out?
  • If you look at the four truths from today’s devotional, which do you need to be reminded of most when you’re struggling with what God is doing? Why?
  • What are some ways you can keep eternity in mind as you adjust to God’s plan over your own?