“[Đức Chúa Trời] khiến da thịt tôi hao mòn, xương cốt tôi gãy vụn.  Bao vây tôi, giam hãm tôi bằng cay đắng nhọc nhằn. Khiến tôi ở trong nơi tối tăm, như người đã chết từ ngàn xưa . . .  Dù tôi kêu la và cầu cứu, Ngài vẫn để ngoài tai lời cầu nguyện của tôi. Ca Thương 3:4-6, 8

Tất cả chúng ta đều trải qua những lúc mà cuộc sống của chúng ta dường như đang sụp đổ. Chúng ta mất đi việc làm. Một mối quan hệ của chúng ta đang bị đổ vỡ. Có người một nào đó vừa qua đời. Sức khỏe của chúng ta yếu hẳn đi cách đáng ngại.

Trong những lúc đó, chúng ta dễ bị cám dỗ để nghĩ rằng Chúa đã bỏ rơi chúng ta.

Nhưng Chúa không như thế.

Nhà tiên tri thời xưa là Giê-rê-mi cũng đã ở trong tình trạng đó khi ông viết sách Ca Thương. Đất nước của ông, xứ Giu-đa, đang trải qua một thời kỳ kinh tế khó khăn và bị kẻ thù ngoại bang đe dọa, khủng bố. Ông đã chứng kiến cảnh người Giu-đa bị đối xử cách vô nhân đạo. Dân chúng không có việc làm và chết đói.

Giê-rê-mi đã bắt đầu từ đâu? Ông nói những điều mình đang cảm thấy ra cho Đức Chúa Trời, “[Đức Chúa Trời] khiến da thịt tôi hao mòn, xương cốt tôi gãy vụn.  Bao vây tôi, giam hãm tôi bằng cay đắng nhọc nhằn. Khiến tôi ở trong nơi tối tăm, như người đã chết từ ngàn xưa . . .  Dù tôi kêu la và cầu cứu, Ngài vẫn để ngoài tai lời cầu nguyện của tôi” (Ca Thương 3:4-6, 8).

Bạn có ngạc nhiên khi đọc thấy những lời này trong Kinh Thánh không? Giê-rê-mi—cũng như một số người ngày nay—cảm thấy rằng Đức Chúa Trời đã bỏ quên ông. Nhưng Giê-rê-mi không gạt bỏ đi những cảm xúc mình đang có. Ông đã không tô hồng cho tình trạng hiện tại. Ông thưa những điều trong lòng mình ra cho Chúa. Thật ra, Giê-rê-mi đã dành hẳn năm chương để nói cho Chúa biết suy nghĩ của mình về tình trạng hiện tại. Ông thưa với Chúa rằng, “Nó quá sức tệ hại!”

Tại sao Đức Chúa Trời lại để một đoạn viết như thế trong Kinh Thánh? Chúa muốn bạn biết được rằng Ngài có thể giải quyết những giận dữ, những phàn nàn và những buồn bã, tiếc thương của bạn. Giê-rê-mi đã dành cả một sách trong Kinh Thánh để giải tỏa tâm trạng. Nếu Đức Chúa Trời đủ quyền năng để giải quyết những đau đớn của Giê-rê-mi, thì Ngài cũng có thể giải quyết những đau đớn của bạn.

Nếu bạn nuốt xuống những cảm xúc của mình, bạn chỉ làm cho chính mình bị tổn thương. Bao tử của bạn sẽ phải trả giá!

Thay vào đó, hãy trao hết những cảm xúc của mình lên cho Chúa.

Khi các con tôi còn nhỏ, chúng thường la hét, nằm vạ. Những cái nằm vạ của chúng không làm tôi yêu chúng bớt đi một chút nào. Nó không khiến tôi nghi ngờ về những quyết định của mình. Nó không làm cho tôi cảm thấy rằng mình không xứng là một người cha.

Cái nằm vạ của chúng nhắc tôi nhớ rằng những đứa con của tôi còn non dại. Chúng không biết những gì tôi biết.

Chúa không yêu bạn ít đi chút nào khi bạn nằm vạ. Chúa không nợ bạn một lời giải thích nào. Nhưng Chúa không bao giờ sợ phải nghe những gì bạn muốn nói.

Vì vậy, hãy trình lên cho Chúa. Nó sẽ là khởi đầu của sự chữa lành.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn đang sợ thưa chuyện với Chúa  về điều gì đang xảy ra trong đời sống mình?

2.    Tại sao đôi khi khó có thể thành thật với Chúa về những khó khăn mà bạn đang vật lộn?

3.    Hãy thử viết một lá thư cho Chúa về những khó khăn bạn đang phải vật lộn với. Có thể bạn sẽ thấy rằng việc thể hiện cảm xúc ra bằng cách viết xuống giấy sẽ dễ dàng hơn là việc nói ra thành lời.

Bạn sẽ theo Chúa Giê-xu hôm nay chứ?

Đức Chúa Trời đã tỏ lòng nhân từ của Ngài qua Con Ngài là Chúa Giê-xu Christ. Kinh Thánh chép rằng, “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16).

Bạn có sẵn sàng tin cậy Chúa để Ngài thực hiện lời hứa của mình về sự sống đời đời không? Nếu vậy, hãy cầu nguyện lời cầu nguyện đơn giản sau, "Lạy Đức Chúa Trời, con tin Chúa Giê-xu Christ là Con của Ngài. Con xin xưng nhận mình đã phạm tội và xin Chúa tha thứ cho con. Con tin rằng Chúa Giê-xu đã chết để cất đi tội lỗi con và Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại . Con muốn tin cậy Chúa Giê-xu là Cứu Chúa con và theo Ngài là Chúa từ nay trở đi. Xin hướng dẫn đời sống con và giúp con làm theo ý Chúa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. Amen."

 

 


WHEN LIFE FALLS APART, BE HONEST WITH GOD

BY RICK WARREN —

“[God] has made my skin and flesh grow old. He has broken my bones. He has besieged and surrounded me with anguish and distress. He has buried me in a dark place, like those long dead . . . And though I cry and shout, he has shut out my prayers.” Lamentations 3:4-6, 8 (NLT)

We all go through times when our lives seem to be falling apart. We lose our job. A relationship falls apart. Someone dies. Our health takes a turn for the worse.

In those times, we’re tempted to think God has abandoned us.

But he hasn’t.

The ancient prophet Jeremiah was in the same boat when he wrote the book of Lamentations. His country, Judah, had endured an economic tailspin and was terrorized by a foreign enemy. He had witnessed incredibly inhumane acts committed against Judah. People were out of work and starving to death.

Where did Jeremiah start? He told God how he felt: “[God] has made my skin and flesh grow old. He has broken my bones. He has besieged and surrounded me with anguish and distress. He has buried me in a dark place, like those long dead . . . And though I cry and shout, he has shut out my prayers” (Lamentations 3:4-6, 8 NLT).

Does it surprise you that these words are in the Bible? Jeremiah—like some people today—felt God had forgotten him. But Jeremiah didn’t ignore what he was feeling. He didn’t sugarcoat the situation. He told God what was on his heart. In fact, Jeremiah spent five chapters telling God what he thought about the situation. He told God, “This stinks!”

Why would God put that kind of passage in the Bible? He wants you to know that he can handle your anger, your gripes, and your grief. Jeremiah spent an entire book of the Bible blowing off steam. If God is big enough to handle Jeremiah’s pain, he’s big enough to handle yours too.

If you swallow your emotions, you just hurt yourself. Your stomach will keep score!

Instead, unload your emotions on God.

When my kids were little, they’d throw temper tantrums. Their temper tantrums didn’t make me love them any less. They didn’t make me doubt my decisions. They didn’t make me feel like less of a father.

They reminded me that my kids were immature. They didn’t know what I knew.

God doesn’t love you any less when you throw a temper tantrum. He doesn’t owe you an explanation. But he is never afraid of what you have to say.

So tell him. It’ll be the beginning of healing.

Talk It Over

  • What is going on in your life that you’ve been afraid to talk to God about?
  • Why is it sometimes difficult to be honest with God about your struggles?
  • Try writing a letter to God about your struggles. You may find it easier to express your emotions through writing rather than speaking them out loud.

Will you follow Jesus today?

God proved his goodness through his Son, Jesus Christ. The Bible says, “For God loved the world in this way: He gave his one and only Son, so that everyone who believes in him will not perish but have eternal life” (John 3:16 CSB).

Are you ready to trust God to fulfill his promise of eternal life? If so, start by praying this simple prayer: “Dear God, I believe Jesus Christ is your Son. I confess I have sinned, and I ask for your forgiveness. I believe that Jesus died to take away my sins and that you raised him to life. I want to trust Jesus as my Savior and follow him as Lord from this day forward. Guide my life and help me to do your will. In Jesus’ name I pray. Amen.”