0111“Con gặp hoạn nạn kêu cầu Đức Giê-hô-va. Thì Ngài đã trả lời cho con. Từ trong bụng âm phủ, con kêu la. Thì Ngài đã nghe tiếng con.” (Giô-na 2:3 BHĐ)

Khi cầu nguyện, có phải bạn chỉ nói với Chúa những gì bạn nghĩ là Ngài muốn nghe không?  Có thể bạn bắt đầu bằng một câu đơn giản, "Con chào Chúa. Mọi chuyện thế nào rồi ạ? Chúc Ngài một ngày tốt lành."  Rồi sau đó, bạn triển khai một lời cầu nguyện có thể đoán trước được, gần giống y chang lời cầu nguyện lần trước.

Nhưng Đức Chúa Trời không tìm kiếm một lời cầu nguyện sáo mòn, thuộc lòng, máy móc.  Ngài phát chán với những lời cầu nguyện như thế.  Thay vào đó, Chúa muốn bạn cầu nguyện một cách tha thiết.

Giô-na dạy chúng ta nhiều điều về sự cầu nguyện tha thiết.  Khi rơi xuống biển và bị một con cá lớn nuốt, ông cầu nguyện “Con gặp hoạn nạn kêu cầu Đức Giê-hô-va. Thì Ngài đã trả lời cho con. Từ trong bụng âm phủ, con kêu la. Thì Ngài đã nghe tiếng con.” (Giô-na 2:3 BHĐ)

Là một phụ huynh, tôi luôn nhận ra khi nào các con tôi nói những điều mà trong lòng chúng thực sự không nghĩ.  Chúa cũng vậy.  Tôi không thể tưởng tượng được rằng từ trong bụng cá Giô-na có thể cầu nguyện: "Con chuẩn bị đi ngủ đây!"

Giô-na không cầu nguyện theo cách đó mà, ông "kêu cầu Chúa."  Ông cầu nguyện, "Xin giúp con! Con cần sự giúp đỡ ngay lúc này!"  Chúa đáp ứng những lời cầu nguyện khẩn thiết, có cảm xúc. 

Ngài muốn bạn cầu nguyện từ tận đáy lòng.  Kinh Thánh gọi đó là ca thương.  Đây là từ đồng nghĩa với phàn nàn.  Bạn có biết rằng Đức Chúa Trời muốn nghe những lời phàn nàn của bạn không? 

Ngài quan tâm đến mọi chi tiết trong cuộc đời bạn - ngay cả khi bạn không hạnh phúc.

Đa số các Thi Thiên là những bài ca thương, những lời cầu nguyện than phiền với Chúa.  Thậm chí có cả một sách trong Kinh thánh được gọi là Ca Thương, chứa đầy những lời phàn nàn của Giê-rê-mi. 

Chúa quan tâm đến nỗi đau của bạn.  Ngài muốn nghe những gì từ tận đáy lòng bạn.  Chúa thà lắng nghe lời phàn nàn của bạn hơn là lời cầu nguyện lịch sự mà thực tâm bạn không nghĩ đến. 

Nếu nhận thấy bản thân đang ở trong tình trạng tuyệt vọng (nếu chưa, đến một lúc nào đó bạn sẽ gặp tình trạng đó), xin đừng cầu nguyện kiểu thuộc lòng, hãy thật tâm chia sẻ với Chúa, Ngài muốn nghe bạn tâm sự.

Câu hỏi suy ngẫm và áp dụng

  1. Theo bạn, vì sao chúng ta thường xuyên và dễ dàng dùng đến những lời cầu nguyện thuộc lòng, dễ đoán đến như vậy?
  2. Xin nêu một số điều bạn đã tha thiết trình dâng lên Chúa?
  3. Chúa muốn bạn cầu nguyện từ tận đáy lòng mình.  Tập trung vào chân lý này giúp làm thay đổi sự cầu nguyện của bạn ra sao?

 


When You Feel Hopeless, Pray Passionately 200801

BY RICK WARREN —

“I cried out to the LORD in my great trouble, and he answered me. I called to you from the land of the dead, and LORD, you heard me!” Jonah 2:2 (NLT)

When you pray, do you only tell God what you think he wants to hear? Maybe you start with a simple, “Hi, God. How’s it going? I hope you had a good day today.” Then you move forward with a predictable prayer that sounds a whole lot like the last time you prayed.

But God isn’t looking for a trite, memorized, mechanical prayer. He gets bored with prayers like that.  Instead, God wants you to pray passionately.

Jonah can teach us a lot about how to pray passionately. As he dropped down into the ocean and got swallowed by a large fish, he said, “I cried out to the Lord in my great trouble, and he answered me. I called to you from the land of the dead, and Lord, you heard me!” (Jonah 2:2 NLT).

As a parent, I always knew when my children said something they didn’t mean. God does, too. I can’t imagine Jonah praying from inside of the fish: “Now I lay me down to sleep.”

Jonah didn’t pray that way. Instead, he “cried out to the Lord.” He prayed, “Help! I need help right now!”  God answers frantic, emotional prayers. He wants you to pray what’s on your heart. In the Bible, that’s called lamenting. It’s a synonym for complaining.

Did you know that God wants to hear your complaints? He is interested in every detail of your life—even when you’re not happy.

Many of the psalms are laments, prayers of complaint to God. There’s even an entire book of the Bible called Lamentations, and it’s full of complaints by Jeremiah.  God cares about your pain.

He wants to hear what’s on your heart. He would rather listen to your complaints than to a polite prayer you don’t really mean.  If you find yourself in a desperate situation right now (if not, you will at some point), skip the rote prayer. Share your heart with God.  He wants to hear it.

 

Talk It Over

1.         Why do you think we resort to rote, predictable prayers so often or so easily?

2.         What are some things you’ve prayed passionately about?

3.         God wants you to pray what’s on your heart. How can your prayers change when you focus on this truth?