0110“Vì vậy, những người ấy rất kính sợ Đức Giê-hô-va. Họ dâng tế lễ cho Đức Giê-hô-va và hứa nguyện với Ngài.”  (Giô-na 1:16 BHĐ)

Khi bạn đeo đuổi sứ mạng Chúa giao cho cuộc đời mình, các phép lạ sẽ xảy ra.

Bạn có thể thấy điều này trong cuộc đời của Giô-na.  Chúa phán bảo ông đến cảnh báo người dân Ni-ni-ve rằng sự phán xét đã gần kề, nhưng Giô-na không muốn làm điều đó.  Vì vậy, ông đã lên một con tàu đi theo hướng ngược lại đến Ta-rê-si, một nơi cách rất xa nơi Chúa muốn ông đến.

Để đem Giô-na trở lại với sứ mạng, Chúa đã đưa đến một cơn bão lớn để ngăn chặn con tàu. “Ông trả lời rằng: “Hãy bắt tôi ném xuống biển thì biển sẽ yên lặng cho các anh, vì do chính tôi mà các anh đã gặp phải trận bão lớn nầy.”” (Giô-na 1:12 BHĐ)

Khi Giô-na cuối cùng cũng vâng lời Đức Chúa Trời, ba phép lạ đã xảy ra.  Những phép lạ tương tự như vậy cũng sẽ xảy ra khi bạn đeo đuổi sứ mạng Đức Chúa Trời giao cho cuộc đời mình.

Đời sống bình lặng trở lại.  Đột nhiên sẽ có sự bình yên tại nơi mà trước đó có một cơn bão.  Bão thường không dừng lại ngay lập tức, nhưng cơn bão này thì có.  Đức Chúa Trời đã kết thúc cơn bão ngay lúc Giô-na bị quăng xuống biển.  Chúa có một mục đích cho những cơn bão bạn phải đối mặt trong cuộc sống.  Có thể Ngài đang tìm cách thu hút sự chú ý của bạn.  Mục đích của Ngài luôn lớn hơn vấn đề của bạn.  Khi bạn chấp nhận sứ mạng Chúa giao, Ngài sẽ làm dịu cơn bão đã được đưa đến để thu hút sự chú ý của bạn.

Những người chưa tin sẽ tin.  Giô-na đang ở trên một con tàu đầy những người không tin Chúa.  Họ sững sờ thấy Chúa làm ngừng cơn bão khi họ ném Giô-na xuống biển.  Và theo đó, “những người ấy rất kính sợ Đức Giê-hô-va. Họ dâng tế lễ cho Đức Giê-hô-va và hứa nguyện với Ngài.” (Giô-na 1:16 BHĐ). Vì một người tin Chúa đột nhiên đi đúng đường thay vì sai đường mà những người chưa tin đã tin.

Chắc hẳn bạn có một người bạn hoặc một người thân chưa tin nhận Chúa Giê-xu.  Bạn có bao giờ nghĩ mình có thể tác động đến họ, khiến họ sẵn sàng tin nhận Chúa Giê-xu?  Có lẽ đời sống và những quyết định của bạn đang ngăn họ đến với Đấng Christ.  Khi bạn cuối cùng cũng trao dâng 100% cuộc đời mình cho Chúa, người thân yêu của bạn sẽ muốn được như bạn.

Đức Chúa Trời bày tỏ lòng thương xót đối với bạn. Kinh Thánh chép trong Giô-na 2:1, “Đức Giê-hô-va chuẩn bị một con cá lớn để nuốt Giô-na.” (BHĐ). Nghe có vẻ không giống, nhưng đó đúng là một hành động thương xót.  Giô-na sống sót sau khi bị quăng xuống biển trong cơn bão là nhờ Đức Chúa Trời đã sai một con cá lớn đến nuốt ông.

Một số người nghĩ rằng nếu họ quay lại và đeo đuổi sứ mạng Chúa giao, Ngài sẽ trừng phạt họ vì quãng thời gian họ đã lãng phí.  Không phải vậy đâu!

Đeo đuổi sứ mạng duy nhất Đức Chúa Trời giao cho cuộc đời bạn là quyết định đúng đắn nhất của bạn.  Ngài muốn bạn hoàn thành sứ mạng của mình, nên Ngài sẽ dang rộng vòng tay chào đón bạn quay trở lại và theo sau đó sẽ là các phép lạ.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

  1. Có khi nào bạn thấy Chúa làm dịu cơn bão khi bạn vâng lời làm việc Ngài phán dặn chưa?
  2. Việc Giô-na bị một con cá lớn nuốt hóa ra lại là hành động thương xót của Chúa.  Trong cuộc đời bạn có những sự kiện nào bạn tưởng là tiêu cực nhưng thật ra là sự giải cứu của Chúa giúp bạn thoát khỏi một tình huống khác?
  3. Hãy nghĩ đến những người thân bên cạnh bạn, những người chưa tin nhận Chúa Giê-xu.  Làm thế nào để bạn có thể cầu nguyện cho họ, và làm thế nào để bạn có thể theo đuổi sứ mạng Chúa giao cho cuộc đời mình một cách sâu nhiệm hơn?

 


Three Miracles You Can Expect When You Embrace God’s Mission

BY RICK WARREN — 

“The sailors were awestruck by the LORD’s great power, and they offered him a sacrifice and vowed to serve him.” Jonah 1:16 (NLT)

When you embrace God’s mission for your life, miracles happen.

You can see this in the life of Jonah. God told him to warn the people of Nineveh that judgment was near, but Jonah didn’t want to do it. So he ran in the opposite direction and boarded a ship to Tarshish, far away from where God wanted him to be.

In order to get Jonah back on mission, God sent a violent storm to stop the ship. “'Throw me into the sea,’ Jonah said, 'and it will become calm again. I know that this terrible storm is all my fault’” (Jonah 1:12 NLT).

When Jonah finally obeyed God, three miracles happened. These same miracles will happen as you embrace God’s mission for your life.

Life calms down. Suddenly there will be peace where there was previously a storm. Storms don’t usually stop immediately, but this one did.

God ended the storm the moment Jonah was tossed into the sea. God has a purpose for the storms you face in life. He may be trying to get your attention. His purpose is always greater than your problem. When you accept God’s mission, he’ll calm the storm sent to get your attention.

Unbelievers will believe. Jonah was on a ship full of people who didn’t believe in God. They were astounded that God stopped the storm when they threw Jonah overboard. And so, “The men were terrified of the Lord. They offered sacrifices and made vows to the Lord” (Jonah 1:16 GW). Because a person who believed in God suddenly went the right way instead of the wrong way, unbelievers believed.

You probably have a friend or relative who isn’t a follower of Jesus. Have you ever thought you might be affecting their willingness to put their trust in Jesus? Maybe your life and your choices are keeping them from coming to Christ. When you finally give 100 percent to God, your loved one will want what you have.

God shows you mercy. The Bible says in Jonah 1:17, “The Lord sent a big fish to swallow Jonah” (GW). That doesn’t sound like mercy, but it was. Jonah lived after being tossed overboard in a storm because God sent a big fish to swallow him up.

Some people think that if they come back and embrace God’s mission, he’ll punish them for all the time they wasted. That’s just not true.

Embracing God’s unique mission for your life is the best decision you can ever make. He wants you to fulfill your mission, so he will welcome you back with open arms. Miracles will follow.

Talk It Over

  • When have you seen God calm a storm once you obeyed what he’d told you to do?
  • When Jonah was swallowed by a big fish, it turned out to be an act of God’s mercy. Have you seen examples in your life of events you thought were negative, but God was really saving you from something else?
  • Think of the people in your life who aren’t followers of Jesus. How can you pray for them—and how can you more deeply embrace God’s mission for your life?