0074Kẻ ngu dại bộc lộ cơn giận dữ của mình, Còn người khôn ngoan kiên nhẫn kiềm chế nó”.  (Châm 29:11 BHĐ)

Nhiều người nghĩ rằng tất cả các cơn giận đều là tội lỗi nhưng thật sự không phải vậy.

Cơn giận chỉ trở thành tội lỗi khi nó được bày tỏ một cách không phù hợp. Đôi khi phản ứng thích hợp nhất trước một tình huống là sự tức giận.  Nó thậm chí có thể là một biểu hiện của tình yêu.  Thật vậy, Kinh thánh cho biết Chúa nổi giận một cách công chính, và lý do duy nhất bạn có trải nghiệm tức giận là vì bạn được tạo dựng theo hình ảnh của Ngài. Nhưng có một thứ gọi là cơn giận tội lỗi, đó là khi chúng ta quát tháo hoặc im lặng không thèm nói chuyện, khi chúng ta đe dọa, lăng mạ hoặc coi thường ai đó.

Mặc dù cơn giận mất kiểm soát là một tội lỗi, nhưng cơn giận được kiểm soát là một ích lợi vì nó giúp bạn thấy rõ tình huống đang xảy ra và cho phép bạn đáp lại bằng tình yêu của Chúa ngay cả khi bạn bị đối xử tệ.

Vì Đức Chúa Trời đứng về phía bạn chứ không chống lại bạn, Ngài ban cho bạn khả năng lựa chọn cách để kiểm soát cơn giận của mình. Cùng với Đức Thánh Linh đang hành động trong bạn, bạn có thể kiểm soát nó.

Có bao giờ bạn đang tranh cãi gay gắt ở nhà mình thì một cuộc điện thoại gọi đến và bạn liền trả lời một cách ngọt ngào: “Xin chào” chưa? Chuyện gì vừa xảy ra? Bạn có thể đổi giọng ngay lập tức vì bạn muốn như vậy.

Trong Châm 29:11 có chép “Kẻ ngu dại bộc lộ cơn giận dữ của mình, Còn người khôn ngoan kiên nhẫn kiềm chế nó.”

Lựa chọn để nổi giận đơn giản chỉ là – một sự chọn lựa. Chắc bạn đã từng nói: “Anh làm tôi phát điên!” Nhưng không ai có thể điều khiển cảm xúc của bạn khi chưa được bạn cho phép. Bạn có thể quyết định trước cách bạn sẽ phản ứng và kiểm soát cơn giận của mình.

Mối quan hệ của bạn với Đấng Christ sẽ quyết định mức độ làm chủ cơn giận của bạn trong cuộc sống.  Ngay cả trong một cuộc khủng hoảng hay trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, bạn cũng có thể kiểm soát cơn giận của mình bằng tình yêu của Chúa hiện diện bên trong bạn.

Và khi cơn giận được kiểm soát một cách khôn ngoan và thích hợp, nó sẽ tạo nên những cuộc hôn nhân tuyệt vời, những tình bạn thân thiết, những doanh nghiệp tuyệt vời, những nhà lãnh đạo vĩ đại và những tiến bộ vượt bậc.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

  1. Việc bạn biết trước cách quản lý những cảm xúc giận dữ của mình đem lại ích lợi gì?
  2. Vì sao cơn giận mất kiểm soát làm tổn hại các mối quan hệ và sự tiến bộ?
  3. Có khi nào bạn tức giận một cách chính đáng chưa?  Bạn đã kiểm soát phản ứng của mình như thế nào?

 


Not All Anger Is Sinful

BY RICK WARREN —

“Fools vent their anger, but the wise quietly hold it back.” Proverbs 29:11 (NLT)

Many people think that all anger is sinful, but that’s not true.

Anger only becomes sin when it is expressed in an inappropriate way. Sometimes the most appropriate response to a situation is anger. It can even be an expression of love. In fact, the Bible says God gets righteously angry, and the only reason you’re able to experience anger is because you’re created in his image. But there is such a thing as sinful anger. This is when we blow up or clam up. It’s when we threaten, insult, or belittle someone.

While mismanaged anger is a sin, managed anger is an asset because it gives you a clear-headed view of the situation and allows you to respond with God’s love—even if you’re wronged.

Because God is for you and not against you he gives you the ability to choose how to handle your anger. With the Holy Spirit working within you, you can control it.

Have you ever been in a heated argument at home, and the phone rang and you answered it by sweetly saying, “Hello.” What just happened? You were able to change your tone instantly because you wanted to.

Proverbs 29:11 says, “Fools vent their anger, but the wise quietly hold it back” (NLT).

Choosing to get angry is just that—a choice. You’ve probably said at some point, “You make me so mad!” But nobody can control your emotions without your permission. You can decide beforehand how you will respond and manage your anger.

Your relationship to Christ will determine how well you master the anger in your life. Even in a crisis, in the most difficult of situations, you can manage your anger with God’s love inside you.

And when anger is managed wisely and appropriately, it produces great marriages, great friendships, great businesses, great leaders, and great progress.

Talk It Over

  • How does it help when you figure out beforehand how you will manage your feelings of anger?
  • Why does mismanaged anger damage relationships and progress?
  • Has there been a time when you have been righteously angry? How did you control your response?