"Nếu một người trong anh em có điều gì phàn nàn với người khác thì hãy khoan dung nhau và tha thứ nhau” (Cô-lô-se 3:13).

Có lẽ bạn không thích có những xung đột. Hầu hết mọi người đều cố gắng tránh đi xung đột! Tuy nhiên xung đột là điều không thể nào tránh được trong đời sống – bởi vì không ai trong chúng ta là người hoàn toàn cả.

Nhưng nếu bạn muốn xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn và theo đuổi mục đích của mình, Chúa kêu gọi bạn “Nếu một người trong anh em có điều gì phàn nàn với người khác thì hãy khoan dung nhau và tha thứ nhau” (Cô-lô-se 3:13).

Trước khi bạn có thể học những cách lành mạnh để đối phó với sự xung đột, bạn cần biết những nguyên nhân thường gây ra xung đột. Trong Nê-hê-mi đoạn 5, bạn có thể thấy được bốn nguyên nhân thông thường:

1. Những nhu cầu cơ bản không được đáp ứng. Những nhu cầu không được đáp ứng có thể là về mặt thể chất, cảm xúc, quan hệ, tình dục, hoặc tài chánh. Vào thời của Nê-hê-mi, đó là nhu cầu về thể chất: Dân sự đang đói khát. Họ đang làm việc để xây lại tường thành Giê-ru-sa-lem nhưng lại phải đối đầu với cơn đói kém. Có người nói rằng, “Gia đình chúng tôi đông người.  Chúng tôi cần nhiều thực phẩm hơn để sống" (Nê-hê-mi 5:2).

2. Bị trì trệ, tụt lại đằng sau. Khi bạn cảm thấy như mình không có được sự tiến bộ nào cả, rất dễ để bạn trở nên bực bội, khó chịu. Và điều đó luôn dễ gây ra xung đột.

Nợ nần của người dân tại Giê-ru-sa-lem ngày càng chồng chất trong nạn đói vì hàng hóa khan hiếm và giá cả leo thang. Họ nói rằng, “Trong khi đói kém, chúng tôi cầm ruộng, vườn nho và nhà chúng tôi hầu cho có thức ăn.” (Nê-hê-mi 5:3). Họ không thể nào theo kịp được nhu cầu!

3. Lãnh đạo thiếu nhạy cảm.  Xung đột là chuyện không thể tránh khỏi khi những người có quyền lực không làm gì cả để giải quyết vấn đề.

Thêm vào nạn đói, dân Y-sơ-ra-ên hầu như không thể sống còn được vì những người lãnh đạo thiếu nhạy cảm: “Chúng tôi phải cầm ruộng và vườn nho chúng tôi, mà vay bạc đặng đóng thuế.” (Nê-hê-mi 5:4). Dù dân sự đang ở trong nạn đói mà họ không thể nào kiểm soát được tình thế, nhưng các quan trưởng, người cầm quyền đã không giảm thuế cho bất cứ ai cả.

4. Cảm thấy bất lực vì không thay đổi được sự việc. Bạn có thể cảm thấy bực tức, bất bình khi nhìn thấy những người khác giàu sang thịnh vượng chung quanh còn mình thì không đủ để sống qua ngày.  Ai ở nơi nào trên thế giới cũng mang cùng một cảm giác như vậy.

Trong đời Nê-hê-mi, những người chủ đất giàu có đã bóc lột người nghèo. Thậm chí họ còn mua cả con cái của người khác về làm nô lệ! Dân sự nói rằng, “Chúng tôi phải bắt các con trai và con gái chúng tôi làm tôi mọi… chúng tôi không thể chuộc nó lại; vì đồng ruộng và vườn nho chúng tôi đã thuộc về kẻ khác rồi” (Nê-hê-mi 5:5).

Bây giờ đã biết được những nguyên nhân gây ra xung đột, bạn cần biết cách đối trả lại như thế nào dựa trên Kinh Thánh. Ngày mai chúng ta sẽ xem đến ba cách để có được sự tôn trọng của người khác trong những lúc xung đột.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn thấy rằng những nhu cầu nào trong cộng đồng quanh bạn không được đáp ứng?  Những bước nào bạn có thể thực hiện để giải quyết một trong những nhu cầu đó trong tuần này?

2.    Vào khi nào mà bạn đã cảm thấy mình bị tụt lại đằng sau trong một dự án hoặc một danh sách của những việc cần làm?  Cảm giác không tiến triển chút nào cả đó đã dẫn đến xung đột với người khác như thế nào?

3.    Hãy nghĩ đến một người lãnh đạo nhạy cảm, chứ không phải người thiếu nhạy cảm. Những điểm tích cực nào về người đó mà bạn thấy rõ được?

 

 


WHAT CAUSES CONFLICT?

By Rick Warren —

“Bear with each other and forgive one another if any of you has a grievance against someone” (Colossians 3:13 NIV).

You probably don’t like conflict. Most people try to avoid it as much as possible! But conflict is inevitable in life—because no one is perfect.

But if you want to build a better future and pursue your purpose, God calls you to “bear with each other and forgive one another if any of you has a grievance against someone” (Colossians 3:13 NIV).

Before you can learn healthy ways to respond to conflict, you need to know the common causes of conflict. In Nehemiah 5, you find four common causes:

1. Unmet basic needs. Unmet needs can be physical, emotional, relational, sexual, or financial.

In Nehemiah’s time, it was a physical need: People were hungry. They were working to rebuild the wall in Jerusalem but encountered a famine. The people said, “We have such large families. We need more food to survive” (Nehemiah 5:2 NLT).

2. Falling behind. When you feel like you’re not making any progress, it’s easy to become cranky. And that’s always a good setup for conflict.

The people in Jerusalem were going deeper and deeper in debt during the famine because goods were in short supply and prices were inflated. They said, “We have mortgaged our fields, vineyards, and homes to get food during the famine” (Nehemiah 5:3 NLT). They couldn’t keep up!

3. Insensitive leaders. Conflict is inevitable when the people who have the power don’t do something about the problem. 

In addition to famine, the people of Israel were barely surviving because of insensitive leaders: “We have had to borrow money on our fields and vineyards to pay our taxes” (Nehemiah 5:4 NLT). Even though they were in a famine they couldn’t control, the leadership wasn’t giving anyone a tax break.

4. Feeling powerless to change things. It can be frustrating when you see other people thriving around you while you’re unable to make ends meet. People all around the world feel this way.

In Nehemiah’s time, the wealthy landowners exploited the poor. They even bought the people’s children as slaves! The people said, “We must sell our children into slavery just to get enough money to live . . . and we are helpless to do anything about it, for our fields and vineyards are already mortgaged to others” (Nehemiah 5:5 NLT).

Now that you know the causes of conflict, you need to know the biblical way to respond. Tomorrow we’ll look at three ways to earn the respect of others during times of conflict.

Talk It Over

- What unmet needs do you see in the community around you? What step you can take to address one of those needs this week?

- When have you felt behind on a project or to-do list. How did that feeling of not making progress lead to conflict with other people?

- Think of someone who is a sensitive leader, not an insensitive leader. What positive things about that person stand out to you?