0206“Hãy cẩn thận về điều con suy nghĩ; Những tư tưởng quyết định cuộc đời con” (Châm 4:23 TEV).

Nếu bạn muốn có thể chống lại những cám dỗ dai dẳng không ngừng trong cuộc đời mình, bạn cần phải biết điều gì khiến bạn dễ dàng bị Sa-tan cám dỗ.

Ê-phê-sô 4:27 nói, “Đừng tạo một cơ hội nào cho ma quỷ” (BHĐ). Đừng cho quỷ Sa-tan một chỗ trong cuộc sống của bạn để bắt đầu tận dụng những điểm yếu của bạn và làm cho bạn hư hỏng.

Điều thông thường nhất Sa-tan dùng để đem những cám dỗ đến với chúng ta là gì? Đó là bất kỳ một cảm giác tiêu cực nào. Bất cứ khi nào bạn có một cảm giác tiêu cực là bạn đã cho Sa-tan một chỗ đặt chân trong cuộc đời mình, và bạn sẽ dễ bị cám dỗ hơn bất kỳ những lúc khác. Đó là lý do tại sao Kinh Thánh nói trong Châm 4:23 rằng, “Hãy cẩn thận về điều con suy nghĩ; Những tư tưởng quyết định cuộc đời con” (TEV).

Tấm lòng của bạn là trung tâm của những cảm xúc của bạn. Nhưng để đánh bại cám dỗ, đừng tập trung vào hành vi của bạn và những gì bạn sắp sửa làm. Thay vào đó, hãy tìm biết những suy nghĩ bạn đang có và những cảm xúc đến từ những suy nghĩ đó.

Đó là cách Sa-tan khiến bạn mắc câu—không phải với hành vi của bạn mà chính là qua những suy nghĩ của bạn.  Sa-tan là bậc thầy thao túng trong việc lợi dụng những tâm trạng những cảm xúc khiến kích thích, khơi dậy các cảm xúc gây ảnh hưởng đến những suy nghĩ của bạn và khiến bạn nghi ngờ Lời của Chúa.

Một khi những cảm xúc của bạn bị điều khiển, lợi dụng thì nó sẽ ảnh hưởng đến hành vi, cách xử sự. Sa-tan biết những cảm xúc tiêu cực của bạn sẽ dẫn bạn đến tội lỗi.

Bạn rất dễ bị cám dỗ hơn khi bạn đang có những cảm xúc tiêu cực. Sa-tan biết những cảm xúc đó là gì và sẽ sử dụng những cảm xúc đó để hủy hoại bạn. Chẳng phải bạn cũng biết những cảm xúc đó là gì sao?

Cách duy nhất bạn có thể chống lại mọi cám dỗ dai dẳng trong cuộc đời mình là nhận ra những cảm xúc khiến mình dễ bị cám dỗ. Sau đó, hãy tập trung tâm trí của bạn vào Lời của Chúa để có thể thay thế những cảm xúc tiêu cực đó với tình yêu thương của Đức Chúa Trời.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Một số cảm xúc tiêu cực thường khiến bạn dễ bị Sa-tan tấn công là gì?

2.    Ngay cả khi bạn không cho mình là người giàu cảm xúc, bạn đã thấy những cảm xúc dẫn bạn đi sai hướng như thế nào? Những cảm xúc đó đã khiến bạn từ chối hay nghi ngờ điều gì?

3.    Tại sao bạn cần phải lấp đầy tâm trí mình bằng Lời Chúa nếu bạn muốn chống lại sự cám dỗ?

 


 

 

 

What Makes You Vulnerable To Temptation?

By Rick Warren — 

“Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it” (Proverbs 4:23 NIV).

If you want to be able to fight the persistent temptations in your life, you need to know what makes you vulnerable to Satan’s efforts.

Ephesians 4:27 says, “Do not give the devil a foothold” (NIV). Don’t give Satan a place in your life to start leveraging your weaknesses and get you messed up.

What’s the most common foothold you can give Satan that allows him to push all these temptations? It’s any negative emotion. Anytime you have a negative emotion, you’ve just given Satan a foothold in your life, and you’re going to be more vulnerable than at any other time to temptation. That’s why the Bible says in Proverbs 4:23, “Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it” (NIV).

Your heart sits at the center of your emotions. But to defeat temptation, don’t focus on your behavior and what you’re about to do. Instead, identify the thoughts you’re having and the feelings that come out of those thoughts.

That’s how Satan hooks you—not with your behavior but with your thoughts. He plays with your emotions every day of your life. He hooks your feelings. He is a master manipulator of your moods. Satan gets certain emotions stirring by influencing your thoughts and causing you to doubt God’s Word.

Once he’s got you emotionally involved, you’re cooked. When your emotions have kicked in, the behavior is going to happen. Satan knows your negative emotions will lead you to sin.

You are far more vulnerable to temptation when you’re experiencing negative emotions. Satan knows what they are and will work them for your destruction. Shouldn’t you know what they are, too?

The only way you’ll be able to fight any persistent temptation in your life is to identify the emotions that make you vulnerable. Then, refocus your mind on God’s Word so that you can replace those negative emotions with God’s love.

Talk It Over

1.    What are some of the negative emotions that often leave you vulnerable to Satan’s attacks?

2.    Even if you don’t consider yourself an emotional person, how have you seen your emotions lead you in the wrong direction? What have they caused you to deny or doubt?

3.    Why do you need to fill your mind with God’s Word if you want to fight temptation?