“Hãy cất bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi khiến chúng ta bị cản trở, trì trệ.  Hãy kiên nhẫn theo đuổi cuộc đua đã được bày ra trước mặt, nhìn chăm Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin.” Hê-bơ-rơ 12:1-2

Khi bạn kiêng cữ trong việc ăn uống, điều đầu tiên bạn sẽ làm là gì? Nhiều người đi thẳng đến tủ lạnh và tủ đựng thức ăn, lấy hết đồ ăn vặt bỏ đi. Họ muốn bỏ đi hết những đồ ăn vặt để chuẩn bị cho sự thành công trong chế độ kiêng cử của mình.

Khi bạn nhận ra mình cần phải bắt đầu lại đời sống, việc loại bỏ đi bất kỳ những thứ vô ích hoặc không lành mạnh là một bước quan trọng.

Hê-bơ-rơ 12:1-2 nói rằng: “Hãy cất bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi khiến chúng ta bị cản trở, trì trệ.  Hãy kiên nhẫn theo đuổi cuộc đua đã được bày ra trước mặt, nhìn chăm Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin.”

Chúng ta thường lo lắng về đồ ăn vặt và những gì nó gây ra cho chúng ta. Nhưng còn đồ ăn vặt về mặt tinh thần thì sao?

Nếu bạn muốn thay đổi đời sống mình, có lẽ bạn cần rút dây cắm điện cho TV ra trong vài tháng hoặc hủy bỏ việc đăng ký mua dài hạn dịch vụ trực tuyến. Để thật sự thay đổi đầu óc mình, bạn phải ngăn chặn những rác rưởi đang đến từ Internet. Bạn có thể cần tạm ngưng việc nhận vào những áp lực, so sánh và thông tin vô ích trên mạng xã hội.

Có lẽ bạn cần từ bỏ một mối quan hệ đang kéo bạn đi xuống — một người bạn không phải là bạn thật hay một người bạn trai hay bạn gái đang dẫn bạn xa rời Chúa. Họ đang dẫn bạn đi sai hướng. Nếu bạn đang cố kéo một người nào đó lên và họ đang cố kéo bạn xuống, thì ai sẽ thắng? Việc bị kéo xuống hầu như lúc nào cũng dễ dàng hơn.

Bạn có thể cần phải xưng ra tội lỗi mình đã phạm. Bạn có làm điều đó thường xuyên không? Nếu không, thì tội lỗi chưa được xưng ra đang tích tụ trong đời sống bạn. Điều đó sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa bạn với Chúa, có nghĩa là nó ảnh hưởng đến mọi lãnh vực của đời sống bạn. Để có thể thành công trong việc bắt đầu trở lại, bạn cần phải bỏ hết đi bất cứ điều gì đã ngăn trở bạn với Chúa. Nói cách khác, bạn cần phải giải quyết hết những tội lỗi chưa được xưng ra.

Những điều không lành mạnh và vô ích trong đời sống bạn có thể là một thái độ xấu, một cuốn sách hoặc bộ phim hoặc âm nhạc nào đó, là sự phân tâm, là những sở thích hoặc thói quen.

Bạn cần phải loại bỏ hoặc buông bỏ điều gì để giúp mình có thể bắt đầu lại và tập trung vào Chúa Jêsus khi chạy cuộc đua của đời sống?

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Hãy nghĩ về đời sống mình như là một cuộc đua mà mục tiêu là được trở nên giống Chúa Jêsus hơn. Đâu là những điều đang làm chậm lại tốc độ của bạn và khiến bạn phân tâm không tập trung vào mục tiêu của việc tăng trưởng về tâm linh?

2.    Những điều không lành mạnh trong cuộc sống mà bạn cảm thấy khó từ bỏ nhất là gì? Đức Chúa Trời đã cho sẵn điều gì để giúp đỡ bạn?

3.    Làm thế nào bạn có thể biến việc xưng nhận tội lỗi thành một thói quen? Tại sao việc làm này lại là điều quan trọng?

 


 What’s Slowing You Down?

BY RICK WARREN —

 

“We must get rid of everything that slows us down, especially the sin that just won't let go. And we must be determined to run the race that is ahead of us. We must keep our eyes on Jesus, who leads us and makes our faith complete.”  Hebrews 12:1-2 (CEV)

When you go on a diet, what’s the first thing you do? Many people go straight to the refrigerator and pantry, take out all the junk food, and get it out of the house. They want to eliminate the junk so that they are set up for success in their diet.

When you realize you need a life reset, eliminating anything unhelpful or unhealthy is an important step.

Hebrews 12:1-2 says, “We must get rid of everything that slows us down, especially the sin that just won’t let go. And we must be determined to run the race that is ahead of us. We must keep our eyes on Jesus, who leads us and makes our faith complete” (CEV).

We often worry about junk food and what it does to us. But what about mental junk food?

If you want to change your life, maybe you need to unplug your TV for a few months or cancel your streaming service subscription. To really change your mind, you have to stop the junk that’s coming in over the Internet. You may need to take a break from the pressures and comparisons and useless information on social media.

Maybe you need to let go of a relationship that’s pulling you down—a friend that’s not really being a friend or a boyfriend or girlfriend that is leading you away from Jesus. They’re leading you in the wrong direction. If you’re trying to lift someone up and they’re trying to pull you down, who’s going to win? It’s almost always easier to get pulled down.

You may need to confess your sin. Are you doing that regularly? If not, then unconfessed sin is building up in your life. That’s going to affect your relationship with God, which means it affects every area of your life. To have a successful reset, you need to get rid of anything that has come between you and God. In other words, you need to get rid of your unconfessed sin.

Things in your life that are unhealthy and unhelpful may look like a bad attitude, certain books or movies or music, distractions, hobbies, or habits.

What do you need to get rid of or let go of to help you reset and focus on Jesus as you run your race in life?

Talk It Over

  • Think of your life as a race, where the goal is to become more like Jesus. What are the things that are slowing down your pace and distracting you from focusing on your goal of spiritual growth?
  • What are the unhealthy things in your life that you find most difficult to let go of? What has God made available to you to help with this?
  • How can you make confessing your sins a habit? Why is it important to do that?