“Hãy mang lấy ách của ta, và học theo ta vì ta có lòng mềm mại, khiêm nhường; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ.  Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng.” Ma-thi-ơ 11:29-30

Ai ai cũng đều muốn biết được thuốc chữa cho sự lo lắng vì tất cả chúng ta đều trải qua điều đó. Chúng ta đang sống trong thời kỳ đầy căng thẳng và việc nghỉ ngơi cho cơ thể cũng như tâm hồn dường như khó có thể đạt được.

Nhưng đó không phải là điều bí mật: Chúa Jêsus muốn bạn bớt lo lắng và tin cậy nơi Ngài nhiều hơn. Chúa phán trong Ma-thi-ơ 11:29 rằng: “Hãy mang lấy ách của ta, và học theo ta vì ta có lòng mềm mại, khiêm nhường; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ.  Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng.”

Sau khi bạn đến với Chúa Jêsus và để Ngài chia sẻ gánh nặng với mình, Chúa muốn bạn học nơi Ngài. Tại sao? Vì Chúa Jêsus không bao giờ vội vã. Chúa đặt ra một nhịp độ xuất phát từ một tấm lòng mềm mại và khiêm nhường nhằm đem đến sự sống chứ không phải mệt mỏi. Chúa Jêsus đã làm gương cho chúng ta trong việc làm thế nào để sống bình an và có mục đích, và theo gương Chúa là cách để chúng ta bồi bổ lại tinh thần và cảm xúc của mình. Hãy nhìn xem cách Chúa sống và làm theo cách Ngài đã làm.

Học cách sống như Chúa Jêsus là cả một tiến trình. Bạn không thể nào học được qua một đêm vì bạn không phát triển cách sống vượt quá sức mình chỉ sau một đêm. Nhưng cho dù phải mất bao nhiêu thời gian đi nữa, bạn sẽ phải học cách tin cậy Chúa.

Bạn sẽ học được từ Chúa Jêsus lối sống mềm mại và khiêm nhường. Nhưng điều đó sẽ giúp ích gì cho bạn? Sự mềm mại và khiêm nhường dường như không phải là phương thuốc tự nhiên cho tình trạng căng thẳng và mệt mỏi. Có thể bạn sẽ chờ đợi Chúa nói rằng: “Hãy học từ nơi ta, ta sẽ dạy cho con cách bền bỉ và chịu đựng”.

Chúa Jêsus muốn bạn học tính mềm mại và khiêm tốn thay vì hung hãn và kiêu ngạo là hai trong số những nguyên nhân lớn nhất gây ra căng thẳng và trống rỗng trong đời sống.

Tính hùng hổ, hung hãn là khi chúng ta không muốn chờ đợi bất cứ điều gì và chúng ta cam kết quá khả năng mình có thể làm được. Nó trái ngược với sự mềm mại.

Kiêu ngạo là khi chúng ta cố gắng kiểm soát tất cả mọi thứ. Cái tôi của chúng ta có trách nhiệm cho những căng thẳng và kiêu ngạo trong đời sống mình hơn là chúng ta nhận biết.

Thuốc chữa cho hai nguyên nhân gây căng thẳng lớn nhất trong đời sống bạn là tính mềm mại và khiêm tốn. Bạn học chúng bằng cách nhắc nhở hằng ngày rằng bạn không phải là Chúa và bạn không phải là đấng cứu tinh cho bất cứ ai cả.

Hãy dành thời gian ra với Chúa Jêsus, bạn sẽ thấy được sự mềm mại và khiêm nhường dẫn đến sự yên nghỉ như thế nào.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn có nghĩ rằng mình có ý vội vàng không? Tại sao có hoặc tại sao không?

2.    Những điều nào bạn đang cố gắng kiểm soát đã gây cho bạn mệt mỏi?

3.    Bạn đã hành động như vị cứu tinh cho một người nào đó theo những cách nào? Nó đã ảnh hưởng đến bạn như thế nào?

 

 


FOLLOW THE GENTLE WAYS OF JESUS

BY RICK WARREN —

“Take my yoke upon you. Let me teach you, because I am humble and gentle at heart, and you will find rest for your souls.”  Matthew 11:29 (NLT)

Everyone wants to know the antidote to anxiety because we all experience it. We live in stressful times and rest for our bodies and souls seems elusive.

But it’s not a secret: Jesus wants you to worry less and trust him more. He says in Matthew 11:29, “Take my yoke upon you. Let me teach you, because I am humble and gentle at heart, and you will find rest for your souls” (NLT).

After you come to Jesus and let him share your load, he wants you to learn from him. Why? Because Jesus is never in a hurry. He sets a pace that comes from a gentle and humble heart that is meant to bring life and not weariness. Jesus modeled for us how to live with peace and purpose, and following his example is how we refill our spiritual and emotional tanks. Watch how he lived, and do it the way he did.

Learning how to live like Jesus is a process. You don’t learn it overnight because you didn’t develop your overloaded lifestyle overnight. But no matter how long it takes, you’re going to learn to trust him.

You’ll learn from Jesus how to be gentle and humble. But how is that going to help you? Gentleness and humility don’t seem like the natural cure for being stressed out and tired. Maybe you would expect him to say, “Learn from me, and I’ll teach you how to have endurance and stamina.”

Jesus wants you to learn to be gentle and humble because aggression and arrogance are two of the biggest causes of stress and emptiness in life.

Aggression is when we don’t want to wait for anything, and we get over-committed. It’s the opposite of gentleness.

Arrogance is when we try to control everything. Our ego is responsible for more stress and arrogance in our lives than we realize.

The antidote to the two biggest causes of stress in your life is gentleness and humility. You learn them by reminding yourself every day that you are not God and you are not anybody’s savior.

Spend time with Jesus, and you’ll see how gentleness and humility lead to rest.

Talk It Over

  • Do you think you are ever meant to be in a hurry? Why or why not?
  • What have you been trying to control that has led to weariness?
  • In what ways have you acted as someone’s savior? How has it affected you?