0108“Con hãy trỗi dậy, đi đến thành lớn Ni-ni-ve và tố cáo nó vì tội ác chúng đã lên thấu trước mặt Ta.” (Giô-na 1:2 BHĐ)

Lần đầu, khi Đức Chúa Trời giao nhiệm vụ cho Giô-na, điều đó đòi hỏi một bước tiến rất lớn trong đức tin. Thật vậy, bước tiến này lớn đến mức lúc đầu Giô-na đã chạy trốn khỏi nhiệm vụ. 

Vào thời điểm đó, Ni-ni-ve là thành phố lớn nhất và quan trọng nhất thế giới. Đó là thủ đô của A-si-ri, đế chế mạnh nhất thời đó. Ni-ni-ve cũng là một thành phố xinh đẹp với các đại lộ rộng rãi, công viên, kênh đào, những kiến trúc tuyệt vời, cung điện và đền đài.

Để rao giảng cho họ, Giô-na cần một bước tiến trong đức tin. Vì sao? Thứ nhất, Giô-na lớn lên tại một ngôi làng nhỏ. Nhưng, Đức Chúa Trời lại kêu gọi ông đi đến thành phố lớn nhất thế giới. Thêm vào đó, thành này còn cách nơi ông ở đến 550 dặm. Thật không dễ để đến được đó.

Quan trọng hơn cả, quân A-si-ri đã nhiều lần bắt giữ người Do Thái, thống trị và bắt họ làm nô lệ. Người A-si-ri ghét người Y-sơ-ra-ên và người Y-sơ-ra-ên cũng ghét người A-si-ri. Họ là những kẻ thù không đội trời chung. Họ là kẻ thù chính trị. Họ là kẻ thù tôn giáo. Họ là kẻ thù chủng tộc.

Nhưng Đức Chúa Trời cũng muốn cứu những người này, vì vậy Ngài sai Giô-na đi truyền giáo cho họ. 

Tuy nhiên, thay vì vâng lời, Giô-na đã chạy trốn khỏi kế hoạch của Chúa. Bước đầu tiên cần thiết của đức tin để thực hiện nhiệm vụ ông còn không làm, huống chi là hoàn thành nó. 

Giống như nhiệm vụ của Giô-na, nhiệm vụ Chúa giao cho bạn sẽ kiểm định đức tin của bạn. Nhiệm vụ ấy có thể động chạm đến chốn bình yên của bạn. Nó có thể thách thức những định kiến của bạn. Nó cũng có thể thách thức những chính kiến của bạn.

Nhưng bạn không thể hoàn thành nhiệm Chúa giao cho cuộc đời mình nếu không có đức tin. “Không có đức tin thì không thể nào làm hài lòng Đức Chúa Trời; vì người nào đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng Ngài thực hữu, và Ngài là Đấng ban thưởng cho những ai tìm kiếm Ngài.” (Hê-bơ-rơ 11:6 BHĐ).

Điều mà cuối cùng Giô-na cũng học được là mỗi bước trong nhiệm vụ của chúng ta, Chúa luôn ở cùng, hướng dẫn và chu cấp. Đó là lời hứa của Chúa Giê-xu khi Ngài ban Đại Mạng Lệnh.

“Vậy, hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ Ta, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh làm báp-têm cho họ. Và dạy họ giữ mọi điều Ta đã truyền cho các con. Và nầy, Ta luôn ở với các con cho đến tận thế.” (Ma-thi-ơ 28:19-20 BHĐ)

 

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

  1. Phần đáng sợ nhất trong việc theo đuổi nhiệm vụ Chúa giao cho cuộc đời bạn là gì? Vì sao?
  2. Xin nêu những việc cụ thể bạn có thể làm để tự nhắc nhở chính mình về sự hiện diện của Chúa khi bạn thực hiện những bước tiến của đức tin?
  3. Làm thế nào để kêu gọi những người khác cầu thay cho bạn khi bạn thực hiện bước tiến tiếp theo của niềm tin?

 


Fulfilling God’s Mission Will Take a Step of Faith

BY RICK WARREN — 

“Go to the great city of Nineveh and preach against it, because its wickedness has come up before me.” Jonah 1:2 (NIV)

When God first gave Jonah his mission, it required a huge step of faith. In fact, the step was so big that Jonah initially ran from it. At the time, Nineveh was the biggest and most important city in the world. It was the capital of Assyria, the strongest empire of the day. Nineveh was also a beautiful city with wide boulevards, parks, canals, great architecture, palaces, and temples.

For Jonah to preach to them, it would take a step of faith. Why? First, Jonah had grown up in a small village. Yet God was calling him to reach the biggest city in the world. Plus, it was more than 550 miles away. It wouldn’t be easy to get there.

Most importantly, Assyria had captured, dominated, and enslaved the Jews multiple times. The Assyrians hated Israel, and Israel hated the Assyrians. They were mortal enemies. They were political enemies. They were religious enemies. They were racial enemies.

But God wanted to save these people too, so he sent Jonah on a mission to them. However, instead of obeying, Jonah ran from God’s plan. He wouldn’t take the step of faith necessary to start his mission, let alone complete it. Like Jonah’s mission, your God-given mission will test your faith. It may challenge your comfort zones. It may challenge your prejudices. It may challenge your politics.

But you can’t accomplish God’s mission for your life without faith. “Without faith it is impossible to please God, because anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those who earnestly seek him” (Hebrews 11:6 NIV). What Jonah eventually learned is that God will be with us every step along our mission, guiding and providing for us. Jesus promised this when he gave the Great Commission.

“Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always, to the very end of the age” (Matthew 28:19-20 NIV).

Talk It Over

  • What’s the scariest part of following God’s mission for your life? Why?
  • What are some specific things you can do to remind yourself of God’s presence as you take steps of faith?
  • How can you engage other people in praying for you as you take your next step of faith?