“Chẳng có người nào trên đất suốt đời làm điều phải mà không hề sai lầm.”  Truyền Đạo 7:20

Tại Mỹ, thất bại gần như là một tội không thể nào tha thứ được. Chúng ta thần tượng sự thành công. Những áp lực đó tạo ra những căng thẳng lớn lao trên con người. Nỗi lo sợ bị thất bại có nhiều phương diện khác nhau. Nó có thể khiến bạn trở nên thiếu quyết đoán, tham công tiếc việc hoặc cầu toàn và bám lấy sự an toàn. Vì sợ bị thất bại nên chúng ta tránh xa những liều lĩnh, mạo hiểm.

Đối với nhiều người trong chúng ta, sự sợ hãi thất bại đó như một thanh sắt kìm chặt lòng chúng ta. Ngay cả một số người tài ba nhất và thông thái nhất trên thế giới là những người bị ảnh hưởng nhiều nhất do việc sợ phải thất bại.

Đó là lý do tại sao tôi khuyên bạn nên giữ lấy trong lòng mình thông điệp đơn giản này: Tất cả chúng ta đều phạm sai lầm. Đó không chỉ là “vấn đề của bạn”; đó là một vấn đề của nhân loại. Kinh Thánh chép rằng: “Chẳng có người nào trên đất suốt đời làm điều phải mà không hề sai lầm” (Truyền Đạo 7:20).

Bạn không chỉ phạm sai lầm trong quá khứ mà còn mắc phải nhiều sai lầm hơn trong tương lai. Tôi bảo đảm về điều đó. Ngay cả việc quá thận trọng và từ chối không chịu mạo hiểm cũng là một sai lầm.

Là một mục sư, tôi luôn nghe người ta hỏi rằng: “Nếu tôi thất bại thì sao?” Tôi muốn hỏi họ, "Bạn có ý gì khi dùng chữ nếu?"

Bạn đã rất nhiều lần gặp thất bại trong đời sống. Tôi cũng vậy. Hiện nay, bạn đang gặp thất bại trong một lãnh vực nào đó của đời sống mình. Và bạn sẽ còn gặp nhiều thất bại hơn thế nữa trong tương lai.

Ngay cả những ngôi sao đẳng cấp cao nhất cũng có những lầm lỡ. Những cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp tài ba nhất chỉ thành công được phân nửa số ném rổ của họ. Những cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp giỏi nhất sẽ chỉ đánh trúng được một trong ba quả bóng chày. Thất bại là chuyện thường tình.

Bạn sẽ không bao giờ vượt qua được nỗi lo sợ thất bại cho đến khi bạn hoàn toàn chấp nhận thực tế rằng bạn không phải là người hoàn hảo.

Kinh Thánh nói rằng chỉ có một thất bại mà bạn cần phải sợ hãi: “Hãy cẩn thận kẻo có ai hụt mất ân điển của Đức Chúa Trời” (Hê-bơ-rơ 12:15).

Bạn cần đến ân điển. Tất cả chúng ta đều cần đến!

Chỉ khi nào buông bỏ được nỗi lo sợ bị thất bại thì chúng ta mới giải thoát được sự kìm kẹp điên cuồng của nó trên đời sống mình. Một khi điều đó xảy ra, chúng ta có thể hoàn toàn nhận lấy ân điển của Chúa.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn lo sợ bị thất bại nhất trong lãnh vực nào của đời sống mình và tại sao?

2.    Làm thế nào nỗi lo sợ bị thất bại đã ngăn trở khiến bạn không làm những mạo hiểm quan trọng?

3.    Làm thế nào để bạn và bạn của bạn có thể khích lệ nhau trong việc theo đuổi chương trình Chúa dành cho đời sống mình mà không sợ bị thất bại?

 

 

 


STOP FEARING FAILURE – AND TRUST GOD’S GRACE

BY RICK WARREN —

“There is no one on earth who does what is right all the time and never makes a mistake.”  Ecclesiastes 7:20 (GNT)

In America, failure is almost the unpardonable sin. We idolize success. But that kind of pressure creates major stress on people. The fear of failure has many different faces. It can cause you to be indecisive, a workaholic, or a perfectionist who clings to safety. Because we’re afraid to fail, we shun all kinds of risks.

For many of us, that fear of failure has an iron grip on our hearts. Even some of the best and brightest people in the world are the most impacted by a fear of failure.

That’s why I urge you to internalize this one simple message: We’ve all made mistakes. It’s not just a “you problem”; it’s a human problem. The Bible says, “There is no one on earth who does what is right all the time and never makes a mistake” (Ecclesiastes 7:20 GNT).

Not only have you made mistakes in the past, but you’ll also make more in the future. I guarantee it. Even playing it safe and refusing to take risks is a mistake.

As a pastor, I hear people ask all the time, “What if I fail?” I want to ask them, “What do you mean if?”

You’ve already failed many, many times in life. So have I. You’re a failure in some area of your life right now. And you’ll fail a lot more in the future.

Even superstars stumble. The greatest professional basketball players only sink half their shots. The best professional baseball players will only get to base one out of every three at bats. Failure is normal.

You’ll never overcome your fear of failure until you fully accept the reality that you’re not perfect.

The Bible says there is only one failure you need to fear: “Be careful that no one fails to receive God’s grace” (Hebrews 12:15 NCV).

You need grace. We all do!

Only when we let go of the fear of failure will it release its maddening grip on our lives. Once that happens, we can fully accept God’s grace.

Talk It Over

  • In what area of your life do you most fear failure, and why?
  • How does your fear of failure prevent you from taking important risks?
  • How can you and a friend encourage each other to pursue God’s plan for your lives without fear of failure?