“Xin mở mắt con, để con thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Chúa.” Thi Thiên 119:18

Học Lời Chúa sẽ thay đổi đời sống bạn nếu bạn áp dụng những điều mình đã học. Nhưng tất cả những điều đó bắt đầu với việc bạn sẵn lòng học Lời Ngài.

Kinh Thánh nói rằng, “Xin mở mắt con, để con thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Chúa”  (Thi Thiên 119:18).

Có rất nhiều điều Đức Chúa Trời muốn bày tỏ ra cho bạn, nhưng bạn phải sẵn sàng mở mắt ra để nhìn vào Lời Ngài.

Vậy bạn nên học Lời Chúa như thế nào? Một việc học Kinh Thánh cách hiệu quả, bất kể bạn sẽ sử dụng phương pháp học Kinh Thánh nào, bao gồm năm bước. Chúng ta sẽ xem đến hai bước trong hôm nay và ba bước còn lại vào ngày mai.

1. Đặt đúng câu hỏi. Học cách học Kinh Thánh bắt đầu bằng việc học cách đặt những câu hỏi hay về văn bản. Không có việc giới hạn số câu hỏi mà bạn có thể hỏi về Kinh Thánh vì không có giới hạn nào đối với sự khôn ngoan và thấu suốt của Kinh Thánh. Đào càng sâu, bạn càng tìm được nhiều của báu.

Đặt câu hỏi cho văn bản đang đọc sẽ giúp bạn nhìn điều mình đọc qua một góc nhìn hoàn toàn mới lạ. Bất thình lình, mỗi khi bạn cầm Lời Chúa lên để học, những lẽ thật mới lạ sẽ hiện ra cho bạn.

2. Viết xuống những nhận xét của bạn. Đừng bao giờ học Kinh Thánh mà không có giấy viết trong tay (có thể dùng app ghi chú nếu bạn thích). Khi bạn đặt câu hỏi và tìm câu trả lời, hãy viết xuống những gì bạn đã học được. Bạn có thể chỉ đọc Kinh Thánh mà không cần giấy viết — nhưng để thật sự học Kinh Thánh, bạn phải viết xuống điều mình đã học được.

Dawson Trotman, người sáng lập mục vụ Navigators, thường nói rằng, “Các ý nghĩ tự tháo gỡ những gút mắc khi chúng đi qua môi và đầu ngón tay.” Nói cách khác, để thực sự hiểu rõ một điều nào đó, bạn cần phải nói ra hoặc viết xuống. Ngay cả khi bạn không thấy được bất cứ điều nào trong câu Kinh Thánh, hãy viết xuống rằng bạn không thấy gì cả. Chỉ với hành động viết điều đó xuống sẽ mở ra cho bạn những ý tưởng mới.

Bạn có muốn Kinh Thánh thay đổi đời sống mình không? Hãy bắt đầu bằng cách đặt những câu hỏi hay và viết xuống những gì bạn học được!

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn có thể hỏi một số câu hỏi nào trong một đoạn Kinh Thánh? Hãy viết chúng xuống để giúp bạn trong lần học sau.

2.    Bạn có thường viết xuống những nhận xét của mình khi đọc Kinh Thánh không? Nếu không, bây giờ hãy lấy giấy viết hoặc app ghi chú ra để sẵn sàng ghi lại những nhận xét của mình.

3.    Hãy nhìn vào nơi, chỗ bạn học Lời Chúa mỗi ngày. Nó giúp ích hay cản trở sự tập trung của bạn như thế nào? Bạn có thể thay đổi gì về nơi đó để giúp việc học Kinh Thánh của bạn được hiệu quả hơn?

 

 


TWO STEPS TO EFFECTIVE BIBLE STUDY

BY RICK WARREN —

“Open my eyes, that I may behold wondrous things out of your law.”  Psalm 119:18 (ESV)

Studying God’s Word will change your life if you put what you learn into practice. But all of that starts with your willingness to study his Word.

The Bible says, “Open my eyes, that I may behold wondrous things out of your law” (Psalm 119:18 ESV).

God has so much he wants to show you, but you have to be willing to look into his Word with open eyes.

So how should you study God’s Word? Effective Bible study, no matter what Bible study method you use, has five parts. We’ll look at two today and three tomorrow.

1. Ask the right questions. Learning to study the Bible starts with learning to ask good questions of the text. There is no limit to how many questions you can ask of the Bible, because there is no limit to its wisdom and insight. The deeper you dig, the more gold you’ll find.

Asking questions of the text you’re reading will help you look at the text through a whole new perspective. Suddenly, every time you pick up God’s Word to study it, new truths will jump out at you.

2. Write down your observations. Never study the Bible without pen and paper in hand (or a “notes” app if you prefer). When you ask your questions and find your answers, write down what you learn. You can just read the Bible without writing something down—but to really study the Bible, you have to write down what you learn.

Dawson Trotman, founder of the Navigators ministry, used to say, “Thoughts disentangle themselves when they pass through the lips and fingertips.” In other words, to really understand something, you need to talk it out or write it down. Even if you don’t see anything in the verse, write down that you don’t see anything. Just the act of writing that down will open up new thoughts.

Do you want the Bible to change your life? Start by asking good questions and writing down what you learn!

Talk It Over

  • What are some questions that you could ask about a Bible passage? Write them down to help you next time you study.
  • Do you typically write down your observations when you read the Bible? If not, gather supplies now to be ready to record your observations.

Consider the place where you study God’s Word each day. How does it help or hinder your focus? What changes could you make to that space to help you study more e