0658“Tất cả các vận động viên phải tự kỷ luật trong mọi sự. Họ chịu vậy để được mão miện hay hư nát. Nhưng chúng ta chịu vậy để được mão miện không hay hư nát. Cũng vậy, tôi chạy, chẳng phải là chạy không mục đích; tôi đánh, chẳng phải là đánh vào không khí” (ICôr 9:25-26 TTHĐ).

Một giấc mơ đúng sẽ tập trung những năng lượng của bạn. Và tất cả chúng ta có thể sử dụng năng lượng tập trung hơn phải không ạ? Điều đó dường như ngày càng khó tìm được hơn trong lúc này.

Đến lúc này bạn đã học được rằng bạn không thể làm được tất cả mọi thứ được. Nhưng không phải mọi việc đều đáng làm; một số điều quan trọng hơn những điều khác rất nhiều. Chúa không đòi hỏi bạn phải làm tất cả mọi thứ. Vì vậy bạn không nên đòi hỏi bản thân phải làm tất cả mọi điều.

Điểm chính ở đây là sự lựa chọn khôn ngoan. Bạn phải quyết định điều gì quan trọng và điều gì là không, giấc mơ nào đáng giá cho cuộc đời bạn và giấc mơ nào không đáng một giây của cuộc đời bạn.

Bạn có bao giờ mơ ước mình được nổi tiếng không? Hoặc có thể là người tài giỏi nhất trên thế giới về một điều gì đó không? Hay là người giàu có nhất mà bạn biết không?

Những giấc mơ đó không đáng một khắc nào của cuộc đời bạn, vì chúng rất chóng qua. Một phút trước bạn có thể là một anh hùng và chỉ vài giây phút sau đó  bạn không còn lại gì cả. Một phút trước bạn ở trên trang bìa của một tạp chí nào đó và tuần sau nó đã nằm trong thùng rác.

Chạy theo để dành được những cúp vô địch là một mục tiêu dại dột. Tại sao vậy? Vì chỉ sau một thời gian, tất cả những cái cúp vô địch của bạn sẽ bị một người nào đó trong thế hệ này hay thế hệ sau vứt bỏ.

Đừng sống cuộc đời của bạn vì những giải vô địch, những kỷ lục thế giới và sự nổi tiếng. Những điều đó chưa phải là những giấc mơ to lớn!

Bạn cần một giấc mơ tác động đến cõi đời đời.  Những giấc mơ như thế sẽ tập trung năng lượng của bạn và giúp bạn chịu đựng bền bỉ.

Kinh Thánh nói trong ICôr 9:25-26, “Tất cả các vận động viên phải tự kỷ luật trong mọi sự. Họ chịu vậy để được mão miện hay hư nát. Nhưng chúng ta chịu vậy để được mão miện không hay hư nát. Cũng vậy, tôi chạy, chẳng phải là chạy không mục đích; tôi đánh, chẳng phải là đánh vào không khí” (TTHĐ).

Khi bạn chọn lấy giấc mơ của Chúa cho cuộc đời mình, bạn được thôi thúc bởi mục đích. Bạn không giống như một võ sĩ quyền anh luyện tập bằng cách đấm vào không khí. Khi bạn đấm, bạn làm điều đó để ghi điểm. Bạn không chỉ chơi đùa với đời sống của mình.

Giấc mơ của Chúa tập trung năng lượng của bạn để bạn có thể chạy thẳng đến mục tiêu mà Ngài đã đặt ra cho bạn. Khi bạn chạy với nỗ lực như vậy, bạn sẽ không lãng phí một giây nào của đời sống mình.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Hãy nghĩ đến giấc mơ lớn nhất mà bạn từng có trong đời. thời gian và năng lượng bạn đổ ra cho ước mơ đó cho thấy bạn đã tập trung vào nó như thế nào?

2.    Những giấc mơ cụ thể của bạn có thể ảnh hưởng đến cõi đời đời trong những cách nào?

3.    Tại sao thỉnh thoảng luyện lọc lại phạm vi và tâm điểm giấc mơ của bạn lại là điều quan trọng?

 

 

 


FIND A DREAM THAT’S WORTH YOUR LIFE

By Rick Warren —

“An athlete goes to all this trouble just to win a blue ribbon or a silver cup, but we do it for a heavenly reward that never disappears. So I run straight to the goal with purpose in every step. I fight to win” (1 Corinthians 9:25-26 TLB).

The right dream focuses your energy. And we all could use more focused energy, right? It seems harder and harder to find these days.

By now you’ve learned that you can’t do everything. But not everything is worth doing; some things are more important than others. God doesn’t expect you to do everything. So you shouldn’t expect yourself to be able to do everything.

Smart selection is key. You have to decide what matters and what doesn’t, what dream is worth your life and what dream is not worth one second of your life.

Did you ever dream about being famous? Or maybe the best in the world at something? Or the richest person you know?

Those dreams are not worth a moment of your life, because they are fleeting. One minute you could be a hero, and the next minute, you’re a zero. One minute you’re on the cover of some magazine, and the next week it’s in the trash.

Going after trophies is a foolish goal. Why? Because, given enough time, all your trophies are going to be thrown away by someone in this generation or the next.

Don’t live your life for trophies and world records and fame. Those are not big enough dreams!

You need a dream that impacts eternity. That kind of dream focuses your energy and helps you endure.

The Bible says in 1 Corinthians 9:25-26, “An athlete goes to all this trouble just to win a blue ribbon or a silver cup, but we do it for a heavenly reward that never disappears. So I run straight to the goal with purpose in every step. I fight to win” (TLB).

When you choose God’s dream for your life, you become purpose driven. You’re not like a boxer practicing by punching the air. When you punch, you do it to score. You’re not just playing around with your life.

God’s dream focuses your energy so that you can run straight to the goal he has set for you. When you run with that kind of effort, you won’t waste a second of your life.

Talk It Over

  • Think of the biggest dream that you’ve had for your life. How has the amount of time and energy you have given to it show you how focused it is?
  • In what ways can your specific dreams affect eternity?
  • Why is it important to sometimes refine the scope or focus of your dream?