0358“Cuối cùng, thưa anh em, hễ điều gì chân thật, điều gì đáng trọng, điều gì công chính, điều gì thanh sạch, điều gì đáng yêu chuộng, điều gì đáng biểu dương; nói chung là điều gì đức hạnh, đáng khen ngợi thì anh em phải nghĩ đến” (Phi-líp 4:8 TTHĐ).

Bạn chọn ghi nhớ những điều gì về thời gian bạn dành cho người khác? Bạn nhớ đến những điều đẹp đẽ hay những trải nghiệm xấu hoặc đau buồn?

Sứ đồ Phao-lô chọn ghi nhớ những điều tốt, tập trung vào những điều tích cực với lòng biết ơn. Ông nói với những Cơ đốc nhân ở Phi-líp rằng: “Cuối cùng, thưa anh em, hễ điều gì chân thật, điều gì đáng trọng, điều gì công chính, điều gì thanh sạch, điều gì đáng yêu chuộng, điều gì đáng biểu dương; nói chung là điều gì đức hạnh, đáng khen ngợi thì anh em phải nghĩ đến” (Phi-líp 4:8 TTHĐ).

Phao-lô đã không có một thời gian vui vẻ, dễ dàng ở thành Phi-líp. Công Vụ 16 cho chúng ta biết rằng khi Phao-lô đi đến Phi-líp, ông đã bị bắt một cách bất hợp pháp, bị đánh đòn, bị sỉ nhục, bị ném vào ngục và cuối cùng bị đuổi ra khỏi thành phố. Dầu vậy, ông tạ ơn Chúa về khoảng thời gian ông đã sống với những người ở thành Phi-líp.

Phao-lô đã có thể sống với những điều tiêu cực đó. Ông đã có thể cứ nhớ lại những điều đau đớn, khổ sở. Tuy nhiên, ông đã chọn không tập trung vào những điều đầy đau đớn. Thay vào đó, ông nhớ lại những điều khiến ông có thể cảm tạ.

Bạn có thể có một quyết định tương tự với mọi người trong cuộc sống của bạn.

Khi có một mối quan hệ với một người nào khá lâu, chắc chắn có lúc bạn và người đó làm tổn thương nhau. Có thể bạn đã bị tổn thương vì cha mẹ đã nóng tính phản ứng lại với mình hay bởi một lời nói vô tâm, thiếu suy nghĩ của bạn bè. Bạn có còn mang, còn giữ lấy sự tổn thương đó trong lòng không? Điều đó có ngăn trở bạn vui vẻ với người đó ngày hôm nay không? Nếu như vậy là bạn đang tập trung vào những mặt tiêu cực.

Tôi không nói rằng bạn nên phủ nhận những thương tổn của mình hay biện minh cho khuyết điểm của người kia. Điều đó không lành mạnh về mặt tâm lý. Dĩ nhiên, những mối quan hệ ngược đãi là một chuyện khác. Nhưng trong những mối quan hệ bình thường, tương đối lành mạnh, bạn có thể chọn tập trung vào những điều tốt đẹp. Bạn có thể lựa chọn nhớ đến những ưu điểm của người kia.

Tôi nghe có những người vợ nói rằng: “Anh ấy là một người tốt, nhưng mà…” (và tôi cũng nghe những người chồng nói tương tự như vậy về vợ mình). Bất cứ lúc nào bạn nghe chữ “nhưng mà,” điều đó có nghĩa là nó đang nhấn mạnh đến những điều tiêu cực chứ không phải là tích cực. Nhưng trong thực tế Ông và Bà Hoàn Hảo không bao giờ hiện hữu cả.

Trong các mối quan hệ của bạn, hãy chọn vui hưởng những gì bạn có. Và để có thể tận hưởng thân tình với một người nào đó, hãy tập trung vào những ưu điểm chứ không phải khuyết điểm của họ. Đối với một số người, điều đó phải cần rất nhiều óc sáng tạo! Nhưng bạn có thể tìm thấy được một điều tốt nào đó trong tất cả mọi người.

Và khi bạn nghĩ về quá khứ của mình, hãy nhớ rằng những ký ức về những việc êm đềm dễ chịu là một sự chọn lựa. Hãy noi theo gương của sứ đồ Phao-lô và lựa chọn nhấn mạnh vào những điều mà bạn có thể biết ơn.

Trong hiện tại cũng như cả quá khứ và tương lai của bạn, hãy chọn sự biết ơn về những điều tốt trong người khác. Hãy chọn nhớ những điều tốt và quên đi tất cả những điều khác.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Những ký ức đau buồn nào đã khiến bạn không thể bày tỏ tình yêu thương với một người nào đó cách hoàn toàn được? Hôm nay, hãy dành thì giờ cầu nguyện. Xin Chúa giúp bạn buông bỏ những ký ức đó và tiếp tục cuộc sống mình.

2.    Điều gì về người đó (người đã gây ra những ký ức đau buồn) mà bạn có thể biết ơn?

3.    Trong mối quan hệ hiện tại nào bạn cần phải tập trung vào những ưu điểm chứ không phải vào khuyết điểm của người đó?

- Cầu nguyện: “Xin Chúa dạy con ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, phải tha thứ cho nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ cho con trong Chúa Cứu Thế vậy. Bản tính tội lỗi của con cứ khiến con nhớ đến những khuyết điểm, những điều không vui, những đau khổ mà người khác đã gây ra cho con. Xin Chúa tha tội cho con và giúp con noi theo gương Phao-lô bằng cách lựa chọn chỉ nhớ đến những điều tốt đẹp trong quá khứ và chọn tập trung vào những ưu điểm của người phối ngẫu, của con cái, của anh chị em, bạn bè và những người cùng làm việc. Con cảm ơn Chúa và cầu nguyện trong Danh Chúa Giê-xu. A-men.”


 

 

 

REMEMBER THE BEST AND FORGET THE REST

By Rick Warren — 

“Summing it all up, friends, I’d say you’ll do best by filling your minds and meditating on things true, noble, reputable, authentic, compelling, gracious—the best, not the worst; the beautiful, not the ugly; things to praise, not things to curse” (Philippians 4:8 The Message).

What do you choose to remember about the time you’ve spent with people? Do you remember the good experiences or the bad experiences?

The apostle Paul chose to remember the good, to focus on the positive, and to be thankful. He said to the Christians in Philippi, “Summing it all up, friends, I’d say you’ll do best by filling your minds and meditating on things true, noble, reputable, authentic, compelling, gracious—the best, not the worst; the beautiful, not the ugly; things to praise, not things to curse” (Philippians 4:8 The Message).

Paul did not have an easy time in Philippi. Acts 16 tells us that, when Paul went to Philippi, he was illegally arrested, whipped, humiliated, and thrown into prison before finally being asked to leave town. Yet he thanked God for his time with the Philippians.

Paul could have dwelt on the negative. He could have recalled the painful memories. But he chose to stop focusing on the painful things. Instead, he remembered the things he could be grateful for.

You can make a similar decision with the people in your life.

Stay in relationship with someone long enough and you’re bound to hurt each other. Maybe you’ve been hurt in the past by a parent’s short-tempered response or a friends thoughtless word. Are you still holding on to that hurt? Does it keep you from enjoying that person today? If so, you’re focusing on the negative.

I’m not saying that you should deny your hurts or excuse the weaknesses in other people. That is psychologically unhealthy. And, of course, abusive relationships are a different story. But in normal, relatively healthy relationships, you can choose to focus on the good. You can choose to remember the other person’s strengths.

I hear wives say, “He’s a good man, but . . . ” (and I hear husbands say the same about their wives). Anytime you hear “but,” it means the emphasis is on the negative and not the positive. But the fact is, Mr. and Mrs. Perfect don’t exist.

In your relationships, choose to enjoy what you have. And to enjoy someone, you have to focus on their strengths, not their weaknesses. With some people, that takes a lot of creativity! But you can find something good in everyone.

And when you think about your past, remember that pleasant memories are a choice. Follow the example of the apostle Paul and choose to emphasize what you can be thankful for.

In both your past and your present, choose to be grateful for the good in people. Choose to remember the best and forget the rest.

Talk It Over

  • What painful memories have kept you from fully showing love to someone? Spend time today in prayer. Ask God to help you let go of those memories and move on with your life.
  • What about that person (who caused the painful memories) can you be grateful for?
  • In what current relationship do you need to focus on the other person’s strengths and not their weaknesses?