0359“Ai hổ thẹn về Ta và Đạo Ta, Ta cũng sẽ hổ thẹn về họ khi Ta trở lại trong vinh quang của Ta, của Cha và các thiên sứ thánh” (Lu-ca 9:26 KTHĐ).

Một ngày nào đó bạn sẽ phải khai trình về đời sống mình trước mặt Chúa. Sự thật này là liều thuốc giải độc tốt nhất cho bệnh muốn làm người khác hài lòng mà tôi biết được.

Khi bạn có cách suy nghĩ với tầm nhìn xa rộng, khi bạn nhớ rằng một ngày kia bạn sẽ phải đứng trước mặt Chúa — điều đó sẽ thay đổi bạn. Điều đó sẽ thay đổi những gì bạn nói, những gì bạn làm và việc bạn cố gắng gây ấn tượng tốt với ai. Điều đó là thuốc chữa căn bệnh muốn làm vui lòng người khác.

Khi bạn nhìn xa như vậy và nhận ra rằng bạn sẽ phải khai trình mỗi lời nói và mỗi hành động của mỗi ngày, bạn sẽ tự hỏi mình “Điều nào là quan trọng hơn — được sự chấp thuận của Chúa hay sự chấp thuận của những người chung quanh?”

Tôi thấy rất nhiều lần tôi đã tự hỏi mình về điều này. Khi được phỏng vấn trong các chương trình truyền hình, những người phỏng vấn đã hỏi tôi những câu hỏi khó trả lời. Họ muốn đẩy tôi vào tình thế câu trả lời của tôi sẽ khiến tôi nhìn như một kẻ khờ dại hay mù quáng, cuồng tín. Họ muốn làm cho tôi xa khỏi những gì Kinh Thánh nói.

Khi đang ở trong các cuộc phỏng vấn đó, bản tính tự nhiên trong người tôi là muốn được ưa thích, cũng giống như bản tính trong người bạn vậy. Bản tính tự nhiên trong người của tôi muốn thỏa hiệp, muốn chuyển sang hướng khác, tránh né và không nhắc đến lẽ thật. Thật dễ bị cám dỗ để nói những điều như: “Tôi để điều đó cho Chúa quyết định” hay là “Mỗi người phải có chính kiến riêng của mình.” Nhưng những câu nói này chỉ là cách tránh né để làm vui lòng người khác.

Trong những giây phút đó — khi bạn định nói một điều không gây xúc phạm nhưng lại là một lời dối trá — bạn có thể làm ba điều sau đây.

Trước tiên, hãy nhớ những gì Chúa Cứu Thế Jêsus đã làm cho bạn trên thập tự giá. Ngài đã không chối bỏ bạn. Ngài đã không quay lưng lại với bạn. Ngài đã chết cho tội lỗi của bạn. Cuộc sống của bạn thuộc về Chúa. Ngài đã tạo dựng nên bạn. Ngài đã cứu chuộc bạn. Ngài đã tha thứ cho bạn. Ngài sẽ đem bạn lên thiên đàng. Thế thì tại sao bạn lại chối bỏ Chúa?

Điều thứ hai, hãy nhớ rằng một ngày nào đó bạn sẽ phải khai trình điều mình đã làm trước mặt Chúa. Chúa sẽ hỏi rằng: “Con đã nói những gì trong các cuộc trò chuyện tại sở làm? Con đã nói những gì với bạn bè cùng trường? Con đã nói gì trong bữa cơm tối gia đình? Lòng chính trực quan trọng hơn việc được ưa thích. Và bạn không muốn từ bỏ sự chính trực của mình.

Cuối cùng, hãy nói sự thật, cho dù hậu quả có tệ hại đến như thế nào đi chăng nữa.

Khi bạn bước đi trong đức tin với Chúa Jêsus, hãy thực hành ba điều kể trên. Đó là những sự hướng dẫn bạn cần để sống ngay thẳng, chính trực — chứ không phải được ưa thích.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Bạn đã thấy những kết quả tích cực của việc chọn sự chính trực hơn là được mọi người ưa thích khi nào?

2.    Bạn đã thấy những hậu quả tiêu cực của việc chọn được ưa thích hơn là sự chính trực khi nào?

3.    Những tình huống nào dễ khiến bạn bị cám dỗ nhất để chọn được ưa thích hơn là sự chính trực? Những bước cụ thể nào bạn có thể làm hôm nay để giúp bạn chọn sự chính trực hơn là được ưa thích khi bị cám dỗ sau này?


 

 

 

INTEGRITY VS. POPULARITY

By Rick Warren —

“Whoever is ashamed of me and my words, the Son of Man will be ashamed of them when he comes in his glory and in the glory of the Father and of the holy angels” (Luke 9:26 NIV).

One day you’ll give an account of your life before God. This fact is the best antidote to people pleasing that I know.

When you have that kind of long-term thinking—when you keep in mind that you’ll one day stand before God—it changes you. It changes what you say, what you do, and who you try to impress. It’s the people pleaser antidote.

When you take that long look, and realize you’re going to give an account for every word and action from each day, you’ll ask yourself, “Which is more important—God’s approval or the approval of people around me?”

I’ve found myself having to ask that question many times. During TV broadcasts, interviewers ask me tough questions. They try to put me on the spot, sometimes hoping to make me look like a bigot or fool. They try to get me to distance myself from what the Bible says.

When I’m in those interviews, my human nature wants to be liked, just like yours does. My human nature wants to compromise, divert, punt, and leave out the truth. It’s tempting to say things like, “I just leave that up to God” or “Everybody has to make up their own mind.” But those are people pleasing cop-outs.

In those moments—when you could say something that wouldn’t offend but would be a lie—there are three things you can do.

First, remember what Jesus Christ did for you on the cross. He didn’t deny you. He didn’t back away from you. He died for your sins. Your life belongs to him. He created you. He saved you. He forgave you. He’s taking you to heaven. Why would you deny him?

Second, remember that one day you’re going to give an account to God. God will ask you, “What did you say in that conversation at work? What did you say to your friend at school? What did you say during a family dinner?” Integrity is more important than popularity. And you don’t want to give up your integrity.

Finally, tell the truth, no matter the consequences.

As you walk in faith with Jesus, practice doing these three things. They’re the guides you need to live with integrity—not for popularity.

Talk It Over

  • When have you seen the positive consequences of choosing integrity over popularity?
  • When have you seen the negative consequences of choosing popularity over integrity?
  • In what situations are you most tempted to choose popularity over integrity? What practical step can you take today to help you choose integrity over popularity next time you’re tempted?