0357“Nếu hai người không đồng ý với nhau thì có đi chung đường được sao?” (A-mốt 3:3 TTHĐ).

Nếu bạn chờ đợi để có được một người vợ hay một người chồng hoàn hảo, bạn sẽ không bao giờ tìm thấy được. Hãy để tôi nói với bạn lý do tại sao: Vì không một ai là hoàn hảo cả. Tất cả chúng ta đều là người bị rạn vỡ, bất toàn.

Nhưng điều đó không đáng khiến chúng ta lo âu vì Chúa yêu thương bạn, bất chấp sự rạn nứt, đổ vỡ, bất toàn của bạn. Tuy nhiên bạn cần phải nhận thức rõ rằng bất cứ người nào bạn sẽ kết hôn cũng là người không toàn hảo.

Đây là điều bạn cần phải cẩn thận chú ý đến. Mặc dù tất cả mọi người đều bất toàn nhưng một số người lại có rất nhiều điều cần được chữa lành hơn là những người khác. Họ chưa sẵn sàng bắt đầu bước vào một mối quan hệ. Và bạn cần phải tránh việc trở thành người bạn đời với họ cho dù họ có đẹp đẽ, giàu có, tốt bụng hay tử tế đến đâu chăng nữa.

Trước khi bước vào một mối quan hệ lâu dài, bạn cần phải biết được sự lành mạnh về mặt tinh thần, cảm xúc của người bạn đời tương lai của mình như thế nào. Hết nghiên cứu này đến nghiên cứu khác đã cho thấy rằng 80% của tất cả các cuộc ly thân và ly hôn xảy ra bởi vì một hay cả hai người bạn đời không có được sự lành mạnh về mặt tinh thần, xúc cảm.

Đây là một phần của danh sách để kiểm tra về sự khỏe mạnh, lành mạnh về mặt tinh thần dựa vào Kinh Thánh để chúng ta lưu ý đến:

Bất cứ người nào bạn sẽ kết hôn cũng không được là người đang nuôi dưỡng sự giận dữ mà không kiểm soát được.  Châm 22:24 nói, “Chớ làm bạn với người nóng tính, Đừng kết giao với kẻ hay giận dữ” (BDM-2002). Sự giận dữ mất kiểm soát cho thấy được sự thiếu tự tin và không coi trọng giá trị bản thân mình.

Bất cứ người nào bạn sẽ kết hôn cũng không được là người mắc chứng nghiện ngập. Châm 23:20 nói, “Chớ kết bạn với kẻ nghiện rượu hay người ham ăn” (BDM-2002). Chỉ có hai thứ — thức ăn và rượu —được đề cập ở đây, nhưng có cả hằng trăm cách để nghiện ngập.

Bất cứ người nào bạn sẽ kết hôn cũng không được là người giữ sự cay đắng trong lòng. Sự cay đắng giống như thuốc độc. Nó sẽ bào mòn, hủy hoại bạn. Kinh Thánh nói trong Hê-bơ-rơ 12:15 rằng: “Hãy cẩn trọng kẻo có ai hụt mất ân điển của Đức Chúa Trời, kẻo rễ đắng đâm ra, gây rối và làm ô uế nhiều người trong anh em chăng” (TTHĐ).

Bất cứ người nào bạn sẽ kết hôn cũng không được là người ích kỷ. Châm 28:25 nói: “Ích kỷ chỉ mang đến rắc rối” (GNT). Ích kỷ là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến xung đột trong hôn nhân.

Bất cứ người nào bạn sẽ kết hôn cũng không được là người tham lam. Châm 15:27 nói, “Kẻ tham lợi phi nghĩa gây rối rắm nhà mình” (TTHĐ). Nếu bạn kết hôn với một người phối ngẫu tham lam, bạn sẽ mắc nợ cả đời.

Bất cứ người nào bạn sẽ kết hôn phải là người rộng rãi và tốt bụng. Kinh Thánh nói: “Người có lòng rộng rãi sẽ được thịnh vượng, Ai cho người uống nước, chính mình sẽ được nước uống.” (Châm 11:25 TTHĐ). Kinh Thánh cũng cho biết: “Người tìm thiện sẽ gặp phúc lành, Kẻ kiếm ác gặp ác chẳng sai” (Châm 11:17 KTHĐ).

Bất cứ người nào bạn sẽ kết hôn phải là người nói thật. Châm 20:7 nói điều này: “Một người ngay có lòng chân thật, Để lại hạnh phúc cho con cháu” (KTHĐ). Tình yêu dựa trên sự tin cậy và sự tin cậy dựa trên sự thật. Nếu bạn không nói sự thật với tôi, tôi không thể nào tin cậy bạn được. Và nếu tôi không thể tin cậy bạn, làm sao tôi có thể yêu thương bạn được?

Có thể bạn nghĩ rằng: “Danh sách này dài quá, Mục Sư Rick ơi. Tôi không chắc liệu rằng mình có thể tìm được một người nào phù hợp với danh sách này.” Nhưng tôi đã tìm được rồi và bạn cũng có thể tìm được.

Khi Kay và tôi kết hôn, Leonard Ravenhill là nhà truyền giáo và tác giả nổi tiếng của thế kỷ 20, đã gởi cho chúng tôi một tấm thiệp chúc mừng lễ cưới. Tôi chưa bao giờ quên những điều đã viết trong tấm thiệp đó: “Chúa luôn ban điều tốt nhất của Ngài cho những ai bước đi theo sự khôn ngoan của Ngài.”

Và Chúa sẽ ban cho bạn điều tốt nhất của Ngài khi bạn tìm kiếm sự hướng dẫn và vâng phục Chúa. "Chính Đức Giê-hô-va sẽ đi trước anh; Ngài sẽ ở với anh, không lìa anh, không từ bỏ anh đâu. Đừng sợ và đừng kinh khiếp!” (Phục 31:8 KTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Bạn có đang trông đợi sự hoàn hảo ở người bạn đời tương lai hay từ những người bạn thân và gia đình của mình không? Biết được chúng ta đều là người bất toàn đã thay đổi sự kỳ vọng của bạn về người khác như thế nào?

2.    Bạn đã thấy Chúa đem lại sức khỏe về mặt tinh thần, xúc cảm cho mình hay cho những người bạn biết như thế nào?

3.    Bạn thấy mình đang có những đặc điểm tình cảm không lành mạnh nào trong bài tĩnh nguyện ngày hôm nay? Nếu có, bạn có thể thực hiện một bước nào ngày hôm nay để tìm kiếm sự chữa lành của Chúa?

- Cầu nguyện: Mời bạn cầu nguyện cho chính mình (hay cho con cái của bạn), cầu xin Chúa hướng dẫn bạn (hay con cái của bạn) tránh những người bạn đời tương lai nêu ra trong bài tĩnh nguyện này và giúp bạn chọn được người tốt nhất Chúa ban cho bạn khi bạn tin cậy và vâng theo Chúa.


 

 

 

LET GOD GUIDE YOUR CHOICES

By Rick Warren — 

“Can two people walk together without agreeing on the direction?” (Amos 3:3 NLT).

If you wait for the perfect wife or the perfect husband, you’ll never find them. Let me tell you why: No one is perfect. We’re all broken.

And that’s okay. God loves you, despite your brokenness. But you need to understand that anyone you marry will be broken too.

Here’s where you need to be careful. Although everyone is broken, some people have a lot more healing to do. They aren’t ready for a relationship. And you need to avoid them as life partners no matter how good-looking, rich, or nice they are.

Before you enter into a long-term relationship, you need to understand the emotional health of your potential partner. Study after study has shown that 80 percent of all separations and divorces happen because one or both of the partners are emotionally unhealthy.

Here’s a partial checklist of emotional health factors, drawn from Scripture, to look out for:

Whoever you marry must not be nursing uncontrolled anger. Proverbs 22:24 says, “Do not make friends with a hot-tempered person, do not associate with one easily angered” (NIV). Uncontrolled anger reveals deep insecurity and low self-worth.

Whoever you marry must not be stuck in an addiction. Proverbs 23:20 says, “Don’t associate with people who drink too much wine or stuff themselves with food” (GNT). Only two things—food and alcohol—are mentioned here, but there are hundreds of ways to get addicted.

Whoever you marry must not be harboring bitterness. Bitterness is like a poison. It eats you alive. The Bible says in Hebrews 12:15, “Guard against turning back from the grace of God. Let no one become like a bitter plant that grows up and causes many troubles with its poison” (GNT).

Whoever you marry must not be selfish. Proverbs 28:25 says, “Selfishness only causes trouble” (GNT). When it comes down to it, the number one cause of conflict in marriage is selfishness.

Whoever you marry must not be greedy. Proverbs 15:27 says, “Greed brings grief to the whole family” (NLT). If you marry a greedy spouse, you will be in debt your entire life.

Whoever you marry must be generous and kind. The Bible says, “A generous person will prosper; he who refreshes others will be refreshed” (Proverbs 11:25 NIV). It also says, “Those who are kind benefit themselves, but the cruel bring ruin on themselves” (Proverbs 11:17 NIV).

Whoever you marry must tell the truth. Proverbs 20:7 says this: “A righteous person lives on the basis of his integrity. Blessed are his children after he is gone” (GW). Love is based on trust, and trust is based on truth. If you don’t tell me the truth, I can’t trust you. And if I can’t trust you, how can I love you?

You might be thinking, “This sure is a long list, Rick. I’m not sure if I’ll ever find anybody who fits this.” But I did. And you can too.

When Kay and I got married, Leonard Ravenhill, the great 20th century evangelist and author, sent us a wedding card. I’ve never forgotten what it said: “God always gives his best to those who follow his wisdom.”

And God will give you his best as you seek his guidance and follow him in obedience. “Do not be afraid or discouraged, for the LORD will personally go ahead of you. He will be with you; he will neither fail you nor abandon you” (Deuteronomy 31:8 NLT)

Talk It Over

  • Have you been expecting perfection out of potential life partners or from your close friends and family? How does knowing we’re all broken change your expectations of others?
  • How have you seen God bring emotional health to you or someone you know?
  • Did you see yourself in any of the unhealthy emotional traits in today’s Daily Hope? If you did, what’s one step you’ll take today to seek God’s healing?