0565“Chúa dọn bàn cho con Trước mặt kẻ thù nghịch con; Chúa xức dầu cho đầu con, Chén con đầy tràn” (Thi 23:5 TTHĐ).

Bạn đối phó như thế nào đối với những người thô lỗ? Bạn không cần phải làm gì cả. Hãy để Chúa đối đãi với họ. Hãy để Chúa làm Đấng bảo vệ bạn.

Bạn có lẽ đã nhận thấy rằng nền văn minh đang mất dần đi tính lịch sự lễ độ của nó. Thế giới ngày càng trở nên cộc cằn hơn, khiếm nhã hơn! Mạng internet đóng một phần trách nhiệm trong điều này. Nó cho phép người ta ẩn mình sau màn hình và nói những điều trên mạng mà họ sẽ không bao giờ nói khi mặt đối mặt với người khác.

Những người làm điều này bộc lộ ra sự nhỏ nhen của trái tim họ. Những người nhỏ bé này coi thường, hạ thấp người khác xuống, nghĩ rằng điều đó sẽ làm cho họ cảm thấy dễ chịu hơn.

Nhưng những người tài giỏi, đáng để làm cho người khác có được cảm giác vui vẻ, dễ chịu. Vua Đa-vít là người chuyên nghiệp trong việc này. Ông đã kinh nghiệm được việc bị tấn công về mặt xúc cảm, bằng lời nói, và về mặt thể chất là như thế nào. Khi còn trẻ, ông đã được tiên tri Sa-mu-ên xức dầu để được trở nên vị vua kế tiếp của Y-sơ-ra-ên, nhưng Đa-vít đã phải mất hai năm chạy trốn người tiền nhiệm của ông là vua Sau-lơ, người đã muốn giết ông. Ông đã phải trốn trong các hang động trong khi bị công kích liên tục sau lưng.

Tuy vậy, Đa-vít đã không bao giờ nói một lời xấu xa nào nghịch lại vua Sau-lơ; ông đã không bao giờ trả đũa lại. Đức Chúa Trời đang chuẩn bị Đa-vít để làm một vị vua đẹp lòng Chúa.

Đa-vít nói trong Thi 23:5, “Chúa dọn bàn cho con Trước mặt kẻ thù nghịch con; Chúa xức dầu cho đầu con, Chén con đầy tràn” (TTHĐ).

Đa-vít đã nhận ra được sự tốt lành của Chúa đối với ông. Chúa xức dầu trên đầu ông, điều đó nói cho thế giới biết rằng, “Đây là người của Ta! Hãy lui đi! Đây sẽ là người lãnh đạo kế tiếp.” Chén của Đa-vít đầy tràn, điều đó có nghĩa là Chúa cứ tiếp tục ban phước cho ông, ngay cả khi những người khác tấn công ông.

Điều này nghe có vẻ như là Đa-vít đã bị rất căng thẳng phải không? Không đâu! Ông đã không cần phải dùng hết sức lực để tự bảo vệ vì ông đã tin cậy nơi Chúa là người bảo vệ cho ông.

Cần phải có rất nhiều đức tin và sự khiêm nhường để yên nghỉ và tin cậy Chúa khi bạn đang bị tấn công, khi bạn bị hiểu lầm, và khi quanh bạn lan truyền đầy những tin đồn. Khi điều đó xảy ra, rất dễ bị cám dỗ để làm một điều gì đó.

Nhưng bạn giống Chúa Cứu Thế nhất khi bạn cứ im lặng đang khi bị tấn công. Chúa Jêsus đã bị tấn công liên tục, nhưng Ngài đã không hề đánh trả lại — ngay cả khi trên đường lên thập tự giá. Chúa đã giữ im lặng trước những người kiện cáo Ngài bởi vì Chúa đã phó thác chính mình Ngài lên cho Đức Chúa Cha.

Kinh Thánh dạy rằng, “Vậy nếu anh em chịu khổ theo ý Đức Chúa Trời, hãy cứ làm lành và phó thác đời mình cho Đấng Tạo Hoá, Ngài không bao giờ bỏ rơi anh em.” (IPhi-e-rơ 4:19 KTHĐ).

Chúa sẽ không bao giờ làm bạn thất vọng. Hãy tin cậy để Chúa làm người bảo vệ cho bạn hôm nay.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Tại sao chúng ta thường cảm thấy rằng việc mình thắng một cuộc tranh luận là điều quan trọng?

2.    Những lợi ích về thể chất của việc tin cậy sự bảo vệ của bạn nơi Chúa là gì? Quyết định đó ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn như thế nào?

3.    Nếu bạn phải nói với những người tấn công mình, theo bạn Chúa muốn bạn nói điều gì? Chúa muốn bạn nói điều đó như thế nào?

 

Bạn có tin cậy vào lời hứa của Chúa về sự cứu rỗi chưa? Nếu bạn đã sẵn sàng phó thác cuộc sống của mình cho Chúa ngày hôm nay, xin hãy cầu nguyện như sau:

“Kính lạy Chúa Jêsus, Chúa đã hứa rằng nếu con tin Chúa, Ngài sẽ tha thứ mọi điều sai trái con đã từng làm, con sẽ học biết được mục đích của đời sống mình, và một ngày nào đó Chúa sẽ tiếp đón con vào nhà đời đời của Ngài nơi thiên đàng.

Con xin xưng nhận tội lỗi mình, và con tin rằng Chúa là Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa của con. Con xin tiếp nhận Ngài là Chúa của con vào đời sống mình. Hôm nay, con xin dâng tất cả mọi phần của đời sống con lên cho Chúa. Con muốn theo Chúa và làm theo những gì Chúa muốn con làm.

Chúa Jêsus ơi, con biết ơn Chúa vì tình yêu Ngài và sự hy sinh của Ngài đã giúp cho con có thể ở cùng với Chúa trên thiên đàng. Con biết con không xứng đáng với điều này. Và con cảm ơn Chúa vì con không phải làm việc để đạt được sự cứu rỗi của mình, bởi vì con biết đó là điều không ai có thể làm được. Con muốn dùng cuộc đời còn lại của con để hầu việc Chúa thay vì làm việc cho bản thân mình. Con hạ mình trao phó đời sống của con cho Chúa, xin Chúa cứu con và nhận con vào trong gia đình Ngài. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Jêsus. A-men.”

Nếu bạn vừa cầu nguyện lời cầu nguyện trên, xin bạn nói cho người đã giới thiệu bài tĩnh nguyện này cho bạn biết. Người đó sẽ rất vui và sẽ giúp đỡ cho bạn trong những bước đầu theo Chúa.

 

 

 


TRUST YOUR DEFENSE TO GOD

By Rick Warren —

“You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil; my cup overflows" (Psalm 23:5 NIV).

How do you handle rude people? You don’t. Let God handle them. Let him be your defender.

You’ve probably noticed that civilization is losing its civility. The world is getting ruder! The Internet plays a part in this. It allows people to hide behind the screen and say things online they would never say to others face-to-face.

People who do this reveal the smallness of their hearts. Small people belittle others, thinking it will make them feel better.

But great people make other people feel great. King David was a pro at this. He knew what it meant to be attacked emotionally, verbally, and physically. As a young man, he was anointed by the prophet Samuel to be the next king of Israel, but David spent two years running from his predecessor, King Saul, who wanted to kill him. He hid in caves while being criticized constantly behind his back.

Yet David never said a bad word against Saul; he never retaliated. God was preparing David to be a king after his own heart.

David says in Psalm 23:5, “You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil; my cup overflows” (NIV).

David recognized God’s goodness to him. God anointed his head with oil, which says to the world, “This is my guy! Back off! He is going to be the next leader.” David’s cup overflowed, which meant God kept blessing him, even when others attacked him.

Does it sound like David was stressed out? No! He didn’t have to use up all his energy defending himself because he trusted God to be his defender.

It takes a lot of faith and humility to rest and trust God when you’re under attack, when you’re misunderstood, and when rumors are spreading about you. When that happens, it’s tempting to want to do something about it.

But you are most like Christ when you remain silent under attack. Jesus was constantly attacked, yet he never retaliated—even on his way to the cross. He remained silent before his accusers because he had entrusted himself to the care of the Father.

The Bible says, “If you are suffering in a manner that pleases God, keep on doing what is right, and trust your lives to the God who created you, for he will never fail you” (1 Peter 4:19 NLT).

God won’t let you down. Trust him to be your defender today.

Talk It Over

  • Why does it often feel important that you have the last word in an argument?
  • What is the physical benefit of entrusting your defense to God? How does that decision affect your health?
  • If you have to speak to your attackers, what do you think God wants you to say? How does he want you to say it?

Have you trusted God’s promise of salvation?

If you’re ready to commit your life to Jesus, then pray this prayer:

“Dear Jesus, you have promised that if I believe in you, everything I’ve ever done wrong will be forgiven, I will learn the purpose of my life, and you will accept me into your eternal home in heaven one day.

“I confess my sin, and I receive you into my life as my Lord and Savior. Today, I’m turning every part of my life over to you. I want to follow you and do what you tell me to do.

“Jesus, I am grateful for your love and for your sacrifice that makes it possible for me to join you in heaven. I know I don’t deserve it. And I thank you that I don’t have to earn or work for my salvation, because I know that is impossible. I want to use the rest of my life to serve you instead of serving myself. I humbly commit my life to you, and I ask you to save me and accept me into your family. In Jesus’ name I pray. Amen.”