0638“Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài luôn chăm sóc anh em” (IPhi 5:7 TTHĐ).

Một trong những điều quan trọng nhất bạn có thể làm khi gặp thất bại là giao mình vào trong sự thương xót của Chúa. Chúng ta biết Phi-e-rơ là Sứ đồ của Chúa Jêsus đã làm như thế — vì ông đã viết hai sách trong Kinh Thánh về điều đó.

Phi-e-rơ đã gặp một thất bại nặng nề trong đời sống: ông đã chối bỏ Chúa Jêsus ba lần chỉ trong cùng một buổi tối. Nhưng ông đã không rơi vào tuyệt vọng. Ông đã không phí thì giờ để đau khổ trong việc bị lên án. Ông đã không đắm mình trong mặc cảm tội lỗi hay xấu hổ. Và ông đã không cứ mãi sống trong hối tiếc. Thay vào đó, Phi-e-rơ đã giao hết mọi lo lắng của mình lên cho Chúa, và cuộc sống của ông tràn đầy hy vọng do sự thương xót của Chúa.

Trong IPhi 5:7, đã nói rằng, “Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài luôn chăm sóc anh em” (TTHĐ). Chữ Hy-lạp trong câu Kinh Thánh này được dịch ra là “trao” có nghĩa là “hãy buông bỏ nó.”

Hãy tưởng tượng bạn đang khiêng một tảng đá khổng lồ. Nó lớn đến nỗi bạn không thể quăng nó xa hơn một mét; tất cả những điều bạn có thể làm được là thả nó xuống. Đó là điều mà câu Kinh Thánh này muốn nói. Điều đơn giản bạn chỉ cần làm là đem hết tất cả những sự sợ hãi, bất an, mặc cảm tội lỗi, và bất cứ những điều gì mà bạn đang phải vật lộn buông xuống cho Chúa. Bạn phó mình vào trong sự thương xót của Chúa.

Nhưng làm thế nào bạn có thể làm được điều đó? Bạn có thể cầu nguyện như thế này: “Lạy Chúa, con đã thật sự phạm một lỗi lầm rất lớn. Con không xứng đáng để được Chúa thương xót. Con đã không nghe theo Ngài và phạm sai lầm. Nhưng Ngài là Đấng nhân từ và yêu thương. Ngài là Đấng đầy lòng thương xót và tha thứ, vì vậy con phó mình vào trong sự thương xót của Chúa. Con cần có một khởi đầu mới. Con biết con không đáng được nhận lãnh và con không thể làm công đức để nhận lãnh được điều đó. Con chỉ xin Chúa làm điều mà Ngài ưa thích và tỏ lòng thương xót của Ngài ra cho con.”

Đây là liều thuốc chữa khỏi cho tất cả mọi điều mà Sa-tan nói với bạn. Sa-tan thích thì thầm vào tai bạn những dối trá, chẳng hạn như, “Ngươi vẫn chưa đủ tốt. Ngươi nghĩ ngươi là ai chứ? Tại sao ngươi nghĩ rằng Chúa có thể dùng ngươi được? Tại sao ngươi nghĩ rằng Chúa sẽ nhận lời cầu nguyện của ngươi sau khi ngươi làm những điều như thế?” Sa-tan không muốn bạn tập trung vào sự thương xót của Chúa.

Ngay trước khi Chúa Jêsus bị bắt, Ngài đã nói trước với Phi-e-rơ bốn điều về sự thất bại của ông:

- Sa-tan muốn sàng sảy, thử thách ngươi.

- Ngươi sẽ bị cám dỗ.

- Ta đã cầu nguyện cho ngươi.

- Hãy dùng nỗi đau của ngươi để giúp đỡ người khác.

Những điều này cũng đúng đối với bạn. Bạn sẽ bị cám dỗ và đôi khi bạn sẽ bị thất bại, nhưng Chúa Jêsus sẽ luôn ở cùng bạn. Và những đau đớn của bạn sẽ không bị lãng phí.

Khi bạn trút bỏ những điều mình lo lắng, bạn sẽ không còn tuyệt vọng. Phi-e-rơ hiểu được điều này! Ông đã buồn rầu về sự thất bại của mình, tìm được sự an ủi qua bạn hữu và phó chính mình vào trong sự thương xót của Chúa. Đây cũng chính là công thức bạn cần đến để tìm được hy vọng sau khi thất bại.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn từng mang một gánh hết sức nặng nề đến nỗi tất cả những điều bạn có thể làm là buông nó cho Chúa không? Cuộc sống của bạn đã thay đổi như thế nào sau khi bạn đã vứt bỏ gánh nặng đó?

2.    Sa-tan đang nói những lời dối trá nào với bạn ngày hôm nay để ngăn trở bạn tập trung vào lòng thương xót của Chúa?

3.    Bạn nên dùng điều gì để chống lại những lời dối trá của Sa-tan? Làm thế nào để bạn có thể nhắc nhở mình về lẽ thật?

 

Nếu bạn chưa bao giờ mở lòng mình ra với Chúa Jêsus, hôm nay là ngày để bạn giao những sự lo lắng của mình cho Ngài. Bạn không cần biết được điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai. Bạn không cần biết tương lai sẽ ra thế nào. Bạn chỉ cần biết ai là Đấng nắm giữ tương lai.

Nếu bạn đã sẵn sàng, xin mời bạn cầu nguyện lời cầu nguyện đơn giản này:

“Kính lạy Đức Chúa Trời, con muốn sự an toàn của con ở trong điều không thể bị cất đi khỏi. Con muốn sự an toàn của con nằm trong mối quan hệ với Chúa, khi con tin cậy lời hứa của Chúa rằng Ngài sẽ không bao giờ lìa bỏ con. Con xin phó thác đời sống của con cho Chúa Jêsus. Con xưng nhận rằng con đã sống theo cách sống riêng của mình và đã phạm tội cùng Chúa.

Xin Chúa tha thứ cho con, xin hãy đến trong đời sống con, và thay đổi những thứ tự ưu tiên và hướng đi của con. Con tin rằng Chúa quan tâm và yêu thương con nhiều đến nỗi Chúa đã sai Chúa Jêsus xuống chết trên thập tự để đền tội cho con. Và con tin rằng Chúa Jêsus đã sống lại để con có thể có được lời hứa về sự hiện diện mãi mãi của Chúa trong đời sống con. Vì vậy, con xin trao hết những lo lắng của con cho Chúa. Xin biến đổi con thành người mà Chúa đã tạo dựng để trở thành. Con cảm ơn Chúa và cầu nguyện trong Danh Chúa Jêsus. A-men.”

Nếu bạn vừa cầu nguyện lời cầu nguyện trên, xin chúc mừng bạn! Xin bạn nói cho người đã giới thiệu bài tĩnh nguyện này cho bạn biết. Người đó sẽ rất vui và sẽ giúp đỡ cho bạn trong những bước đầu theo Chúa.

 

 


CAST YOURSELF ON GOD’S MERCY

By Rick Warren —

“Cast all your anxiety on him because he cares for you” (1 Peter 5:7 NIV).

One of the most important things you can do when you experience failure is to cast yourself on God’s mercy. We know Jesus’ disciple Peter did this—because he wrote two books in the Bible about it.

Peter had a massive failure in his life: denying Jesus three times in the course of one evening. But he didn’t drift into despair. He didn’t waste time suffering in condemnation. He didn’t shower himself in guilt or shame. And he didn’t go on living with regret. Instead, Peter cast all his anxiety on God, and his life was filled with hope because of God’s mercy.

In 1 Peter 5:7, Peter says, “Cast all your anxiety on him because he cares for you” (NIV). In this verse, the Greek word translated as “cast” means to “let it go.”

Imagine you’re carrying a giant boulder. It’s so big that you can’t even toss it a few feet; all you can do is drop it. That’s what this verse is saying. You simply take all your fear, insecurity, guilt, and whatever else you’re struggling with and drop it on God. You cast yourself on his mercy.

But how exactly do you do that? You can pray something like this: “God, I really blew it. I don’t deserve your mercy. I’ve ignored you and made mistakes. But you are kind and loving. You are merciful and forgiving, so I’m throwing myself on your mercy. I need a fresh start. I know I don’t deserve it and I couldn’t earn it. I’m just asking you to do what you love to do and show me mercy.”

This is the antidote to everything that Satan says to you. Satan loves to whisper lies in your ear like, “You’re not good enough. Who do you think you are? Why do you think God could ever use you? Why do you think God would answer your prayers after all the stuff you’ve done?” Satan doesn’t want you focused on God’s mercy.

Before Jesus was even arrested, he told Peter four things in advance of Peter’s failure:

  • Satan wants to test you.
  • You’re going to be tempted.
  • I’ve already prayed for you.
  • Use your pain to help other people.

These things are true for you too. You’ll be tempted, and sometimes you’ll fail, but Jesus will always be there for you. And your pain won’t be wasted.

When you cast your cares, you lose your despair. Peter got this right! He grieved his failure, found comfort with his friends, and cast himself on God’s mercy. This is the same formula you need to find hope after failure.

Talk It Over

  • Have you ever had a burden so heavy that all you could do was drop it on God? How did your life change when you let that burden go?
  • What lies is Satan telling you today to keep you from focusing on God’s mercy?
  • With what should you counter Satan’s lies? How can you remind yourself of truth?

If you've never opened your life to Jesus Christ, today is the day to cast your anxieties on him. You don't need to know what's going to happen tomorrow. You don't need to know what the future holds. You just need to know who holds the future!

If you’re ready, pray this simple prayer: “Dear God, I want my security to be in something that cannot be taken from me. I want my security to be in my relationship with you, as I trust in your promise to never leave me. I submit my life to Jesus Christ. I confess that I have lived life my own way and sinned against you. Please forgive me, come into my life, and change my priorities and my direction. I believe you care for me and love me so much that you sent Jesus to die on the cross to pay for my sin. And I believe that he rose again so that I can have the promise of your presence forever. So I cast my anxieties and worries on you. Transform me into the person you created me to be. In Jesus’ name I pray. Amen.”