0232“Nghĩa là anh chị em phải lột bỏ con người cũ của lối sống trước đây, là con người bị các dục vọng lừa dối hủy hoại.” (Ê-phê-sô 4:22 – BDM)

Thay đổi đòi hỏi sự chọn lựa.  Chỉ mơ ước về việc thay đổi không thôi thì chưa đủ.  Chỉ khao khát thay đổi không thôi thì cũng chưa đủ.  Để bạn có thể thay đổi thì bạn cần phải quyết định. Bạn phải chọn lựa thay đổi.

Sự thay đổi là một việc có chủ ý.  Bạn có ý định trở nên khác hơn trong sáu tháng tới không? Bạn có ý định là người tốt hơn trong một năm tới không?  Bạn có ý định là người khỏe mạnh hơn, mạnh mẽ hơn và trưởng thành hơn không?  Bạn có ý định là người hạnh phúc hơn không? Bạn có ý định giảm bớt tình trạng nợ nần của mình không?  Bạn có ý định trở nên ngày càng giống người mà Chúa muốn bạn trở thành không?

Tôi có thể cho bạn câu trả lời ngay bây giờ: Điều đó chỉ xảy ra nếu bạn chọn lựa thay đổi, vì việc đó sẽ không xảy ra một cách tình cờ hay ngẫu nhiên.

Nó đòi hỏi một sự chọn lựa.

Nhiều lần chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang chờ đợi Chúa thay đổi mình.  Không đâu, Chúa đang chờ đợi bạn đó.  Ngài đang chờ đợi bạn nói rằng: “Vâng, thưa Chúa, con sẵn sàng thực hiện những thay đổi này.”

Chúng ta phải thực hiện những chọn lựa có chủ ý để có thể lớn lên, trưởng thành hơn mỗi ngày. Không có sự tăng trưởng nào mà lại không có sự thay đổi, không có sự thay đổi nào mà lại không có sự mất mát, và không có sự mất mát nào mà lại không có sự đau đớn.  Nếu bạn có ý định tăng trưởng thì bạn sẽ phải thay đổi, và thay đổi nghĩa là bạn phải từ bỏ những điều cũ để nắm bắt những điều mới.

Cũng giống như việc đu xà treo.  Diễn viên xiếc đu trên một thanh xà, vươn mình ra và bắt lấy một thanh xà khác.  Có những lúc anh ấy phải buông ra cái trong tay để bắt lấy một cái khác, nếu không thì anh sẽ không thể nào qua được thanh xà bên kia.  Nếu anh ấy nghĩ rằng mình có thể nắm giữ cả hai thanh xà thì chuyện gì sẽ xảy ra?  Anh ấy sẽ bị mắc kẹt ở giữa và rơi xuống.

Một số người trong chúng ta cũng mắc kẹt ở giữa và rơi xuống vì chúng ta không chịu bỏ đi những lề lối cũ, thói quen cũ, và nếp suy nghĩ cũ.  Bạn cần phải bỏ đi lối sống cũ của mình.

Kinh Thánh chép: “Anh chị em phải lột bỏ con người cũ của lối sống trước đây, là con người bị các dục vọng lừa dối hủy hoại.” (Ê-phê-sô 4:22 – BDM). Hay nói cách khác, hãy để cho con người cũ ra đi.  Những thói quen cũ, những tổn thương cũ, những tội lỗi cũ trong đời sống bạn – hãy để chúng ra đi.  Kinh Thánh bảo phải quăng xa chúng và tin cậy rằng Chúa đang làm việc trong bạn “…để bạn vừa muốn vừa hành động theo ý chỉ tốt lành của Ngài” (Phi-líp 2:13b – BDM).

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Bạn đã và đang chờ Chúa thực hiện thay đổi gì trong bạn? Bạn nghĩ trách nhiệm của bạn là gì để sự thay đổi đó xảy ra?

2.      Trách nhiệm giải trình với những tín hữu khác có ích lợi như thế nào trong việc chọn lựa thay đổi và hoàn thành sự thay đổi đó?

3.      Bạn cần làm gì một khi chọn lựa thay đổi?  Những bước nào giúp bạn tiến tới?


 

Change Requires a Choice

by Rick Warren

“Throw off your old sinful nature and your former way of life, which is corrupted by lust and deception.” (Ephesians 4:22 NLT, second edition)

 Change requires making choices. It's not enough to dream of changing. It's not enough to desire change. In order for you to change, you will need to make a decision. You must choose to change.

 Change is intentional. Are you going to be any different in six months? Are you going to be better a year from now? Are you going to be healthier, stronger, and more mature? Are you going to be happier? Are you going to be less in debt? Are you going to be more like God wants you to be?

 I can tell you the answer right now: It will only happen if you choose to change, because it isn't going to happen accidentally.

 It requires a choice.

 A lot of times we think we're waiting on God to change us. No! God is waiting on you. He's waiting on you to say, “Yes, Lord, I'm willing to make these changes.”

 We have to make intentional choices in order to grow. There is no growth without change, there is no change without loss, and there is no loss without pain. If you are going to grow, you will have to change, and change means you let go of some old things in order to grab hold of some new things.

 It's like swinging on a trapeze. The trapeze artist swings out on one bar, and then he has to reach out and grab the other one. At some point, he's got to let go of one to grab on to the other, or he's not going to make it to the other side. If he thinks he can hold on to both, what happens? He gets stuck in the middle, and he's going down.

 Some of you are stuck in the middle, and you’re going down because you haven't let go of the old patterns, the old habits, and the old ways of thinking. You have to let go of your old ways.

The Bible says, “Throw off your old sinful nature and your former way of life ….” (Ephesians 4:22a NLT, second edition). In other words, let it go. Those old habits, those old hurts, those old patterns, those old sins in your life — let them go. The Bible says to throw them off and trust that God is working in you “to will and to act in order to fulfill his good purpose” (Philippians 2:13b NIV).

Talk It Over

1.      What change have you been waiting on God to make in you? What do you think your responsibility is to make that change happen?

2.      How is accountability with other believers helpful in making the choice to change and then following through on it?

3.      What do you need to do once you make the choice to change? What steps will help you move forward?