0219“Chúng tôi bị đè nén quá mức, quá sức chịu đựng, đến nỗi không còn hi vọng sống.  Chúng tôi cảm thấy như mình đã phải nhận án tử hình; nhưng điều nầy đã khiến chúng tôi không còn nhờ cậy vào chính mình nữa, mà tin cậy nơi Đức Chúa Trời, Đấng khiến kẻ chết sống lại.  Chính Ngài đã giải cứu chúng tôi khỏi cái chết khủng khiếp như thế; Ngài đang giải cứu chúng tôi, và chúng tôi hi vọng Ngài sẽ tiếp tục giải cứu chúng tôi” (IICô-rinh-tô 1:8-10 BHĐ).

Khi bất cứ điều gì đau đớn xảy ra cho bạn, bạn có sự lựa chọn: Bạn có thể chạy đến với Chúa, hoặc bạn có thể xa rời Chúa.

Nếu bạn đang rời xa Chúa, thì bạn đang chạy đến với điều gì? Ai là người có thể giúp đỡ bạn trong cơn đau đớn này nhiều hơn Chúa được?

Trong những năm từ khi con trai của tôi là Matthew chết (con trai út của Mục Sư Rick Warren bị bệnh trầm cảm và tự tử chết vào năm 2013 khi được 27 tuổi), tôi chọn tìm đến với Chúa hết lần này sang lần khác. Thật ra, trong những năm đó tôi đã dành thì giờ ở riêng với Chúa nhiều hơn tất cả những năm trước của cuộc đời tôi cộng lại. Tại sao vậy? Bởi vì sự đau đớn có một khả năng đặc biệt kéo bạn đến gần Chúa hơn.

Làm thế nào để bạn lại gần Chúa hơn khi bạn đang đau đớn? Điều đầu tiên bạn làm là thưa với Chúa về những cảm nhận thật sự trong lòng mình đang cảm thấy như thể nào. Đó là điều mà người ta làm cách tự nhiên khi thấy một thảm họa đang xảy ra chẳng hạn như một cơn bão hay động đất và kêu lên, “Ôi, Chúa ơi!”

Ngay cả khi bạn kêu than, “Chúa ơi, con không thích điều này. Con đang tức giận. Con đang buồn bực.” thì điều đó vẫn kéo bạn đến gần với Chúa hơn trong sự cầu nguyện. Điều đó gọi là lời cầu nguyện kêu than.

Bạn cần phải học cách thờ phượng Chúa trong mọi giai đoạn của sự đau khổ. Nói cách khác đi, bạn dùng lời cầu nguyện để bày tỏ sự xúc động, ngỡ ngàng, để cất đi những gánh nặng, những nỗi đau buồn, và để đấu tranh với những vật vã nội tâm của bạn. Bạn phó thác cuộc đời của mình cho Chúa khi bạn không biết phải rẽ theo hướng nào. Bạn cầu xin Chúa qua nỗi đau này sử dụng nó để đem đến điều tốt lành trong đời sống của bạn. Bạn không đè nén các cảm xúc của mình. Bạn thưa với Chúa những cảm xúc mà bạn đang trải qua và bạn đến gần Chúa hơn.

Bạn cần làm những điều Phao-lô đã làm trong IICô-rinh-tô 1:8-10, “Chúng tôi bị đè nén quá mức, quá sức chịu đựng, đến nỗi không còn hi vọng sống.  Chúng tôi cảm thấy như mình đã phải nhận án tử hình; nhưng điều nầy đã khiến chúng tôi không còn nhờ cậy vào chính mình nữa, mà tin cậy nơi Đức Chúa Trời, Đấng khiến kẻ chết sống lại. Chính Ngài đã giải cứu chúng tôi khỏi cái chết khủng khiếp như thế; Ngài đang giải cứu chúng tôi, và chúng tôi hi vọng Ngài sẽ tiếp tục giải cứu chúng tôi” (BHĐ).

Tôi đã thấy được rất nhiều người đã được biến đổi nhờ quá trình học tập cách thờ phượng, tin cậy, và đến gần với Chúa khi họ đang đau khổ. Họ đã học biết được rằng Chúa càng gần bạn hơn lúc nào hết khi bạn đang trong hoàn cảnh đau đớn, tuyệt vọng.

Đừng lãng phí sự đau đớn của bạn. Hãy để điều đó giúp bạn đến gần Chúa hơn, dành nhiều thì giờ hơn với Chúa và với Lời Ngài để được nhắc nhở về những lời hứa của Ngài dành cho bạn.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Bạn thường đến với người nào hay với điều gì khi bạn đau khổ?

2.      Lời Chúa giúp giảm nỗi đau của bạn như thế nào?

3.      Chúa dùng cơn đau của bạn để đem đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống của một người hay của chính bạn qua những cách nào? Bạn thấy Chúa đã làm điều này trong cuộc đời của bạn như thế nào?

 

 


 

 

 

Let Your Pain Draw You Nearer To God

By Rick Warren — 

“We were really crushed and overwhelmed . . . and saw how powerless we were to help ourselves; but that was good, for then we put everything into the hands of God, who alone could save us, for he can even raise the dead. And he did help us” (2 Corinthians 1:8-10 TLB).

When anything painful happens to you, you’ve got a choice: You can run to God, or you can run from God.

If you’re running away from God, what are you running to? Who could help you more in your pain than God?

In the years since my son Matthew died, I have had to choose over and over again to run to God. In fact, in those years I’ve spent more time alone with God than in all of the previous years of my life combined. Why? Pain has a way of drawing you close to God.

How do you draw closer to God when you’re in pain? The first thing you do is tell him exactly how you feel. It’s what you naturally do when you see a disaster like a hurricane or an earthquake and cry out, “Oh my God!”

Even if you cry out, “God, I don’t like this. I’m mad. I’m upset,” that’s still drawing close to God in prayer. It’s called the prayer of lament.

You need to learn how to worship God in all the phases of grief. In other words, you use prayer to express shock, to unload your sorrow, and to struggle with your emotions. You surrender your life to God when you don’t know which way to turn. You ask God to use pain for good in your life. You don’t suppress any emotion. You tell God exactly what you’re feeling and draw near to him.

You do what Paul did in 2 Corinthians 1:8-10: “We were really crushed and overwhelmed . . . and saw how powerless we were to help ourselves; but that was good, for then we put everything into the hands of God, who alone could save us, for he can even raise the dead. And he did help us” (TLB).

I have seen so many people transformed by the process of learning to worship, trust, and draw close to God when they’re in pain. They have learned that God is never closer to you than when you are brokenhearted.

Don’t waste your pain. Let it cause you to turn to God, spend more time with him and his Word, and be reminded of his promises to you.

Talk It Over

  • What or who do you most often run to when you experience something painful?
  • How does God’s Word help you with your pain?
  • In what ways can God turn your pain into something good in your life or someone else’s life? How have you seen him do this already in your life?