“Thật vô ích cho tất cả các ngươi là người dậy sớm, thức khuya, lao khổ để kiếm miếng ăn; vì Chúa cũng ban giấc ngủ cho những người Ngài yêu mến như vậy.”  Thi 127:2

Bạn có biết rằng các con cừu không thích nằm xuống không?  Và người ta cũng giống như cừu vậy!  Nhưng nếu bạn không chọn việc chậm lại, Chúa sẽ bắt bạn nằm xuống.

Sống đời sống theo như cách Chúa muốn có nghĩa là bạn phải dành thời gian ra để nghỉ ngơi. Đó không chỉ là một cách sống đúng đắn; nhưng đó cũng là cách duy nhất để được sống lành mạnh.

Thi 127:2 nói rằng, “Thật vô ích cho tất cả các ngươi là người dậy sớm, thức khuya, lao khổ để kiếm miếng ăn; vì Chúa cũng ban giấc ngủ cho những người Ngài yêu mến như vậy.” 

Đức Chúa Trời muốn bạn từ bỏ khuynh hướng đi lang thang, vơ vẩn, xoay chiều.  Sự bồn chồn dẫn đến kiệt sức — mệt mỏi về thể chất, về cảm xúc và tinh thần. Và bạn cần nhiều hơn là giấc ngủ để chữa khỏi hai điều này.

Một trong những danh xưng của Đức Chúa Trời trong tiếng Hê-bơ-rơ là Giê-hô-va Shalom, có nghĩa là “Ta là Đức Chúa Trời bình an”. Chúa Jêsus phán trong Giăng 14:27 rằng, “Ta để lại cho các ngươi một món quà — sự bình an trong tâm hồn. Sự bình an Ta ban cho các ngươi không phải như của thế gian cho. Đừng bối rối hay sợ hãi.”

Nếu Đức Chúa Trời nói rằng Ngài đang ban cho bạn món quà của sự bình an, thì Ngài thật sự có ý định đó. Đó không phải là điều mà bạn phải làm việc để có được. Đó không phải là điều mà bạn đáng được nhận. Đó không phải là điều mà bạn cầu xin. Nó chỉ đơn giản là một món quà mà bạn phải chọn để đón nhận, và điều này đang sẵn sàng cho bạn ngày hôm nay.

Đây là một cách diễn đạt điều Chúa Jêsus đã nói: “Có phải các con đang mệt mỏi chăng? Mòn mỏi chăng?  Kiệt sức về tôn giáo? Hãy đến cùng ta. Theo ta và các con sẽ phục hồi đời sống mình. Ta sẽ dạy cho các con cách nghỉ ngơi thực sự.  Bước cùng ta và cùng làm việc với ta – hãy xem ta sẽ làm như thế nào.  Hãy học lấy những nhịp điệu không gượng ép của ân điển. Ta sẽ không áp đặt trên con bất cứ điều gì nặng nề hoặc không phù hợp. Hãy cùng đi với ta và các con sẽ học được cách sống tự do và nhẹ nhàng” (Ma-thi-ơ 11:28-30).

Chúa Jêsus nói rằng khi bạn theo Ngài, Ngài sẽ làm cho bạn được nhẹ gánh. Bạn có thể yên nghỉ trên lời hứa của Chúa!

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Có được sự bình an của Đức Chúa Trời không có nghĩa là sống một đời sống không bao giờ gặp khó khăn.  Làm sao để có thể có được sự bình an khi đang ở giữa những khó khăn?

2.    Một giấc ngủ ngắn có thể là điều thiêng liêng nhất bạn có thể làm được hôm nay. Điều gì khiến bạn không thể nghỉ ngơi khi cần thiết, ngay cả khi đó chỉ là một chút nghỉ ngơi?

3.    Hãy xưng ra cùng Chúa những điều đã khiến bạn phải làm việc quá sức để rồi bạn có thể được khỏe mạnh thay vì bị căng thẳng.

 

Bạn đã sẵn sàng để tìm đến sự an nghỉ nơi Chúa chưa?

Bước đầu tiên để có được sự an nghỉ là làm hòa lại với Đức Chúa Trời qua việc tiếp nhận Chúa Jêsus là Chúa và Cứu Chúa của bạn. Bạn có thể bắt đầu với lời cầu nguyện đơn giản này:

“Lạy Chúa, con không còn muốn tội lỗi là điều ngăn cách con với Chúa. Chúa đã hứa rằng nếu con tin nơi Chúa Jêsus, Chúa sẽ thứ tha tất cả những gì sai trái con đã làm, sẽ chỉ cho con thấy mục đích của đời sống mình, và Ngài sẽ nhận con vào trong gia đình và một ngày nào đó Chúa sẽ đem con lên thiên đàng để sống cùng Ngài mãi mãi.

“Lạy Chúa Jêsus, con xin xưng nhận tội lỗi mình đã phạm, và con tin rằng Chúa là Cứu Chúa của con. Con tin cậy nơi Chúa khi Ngài nói rằng sự cứu rỗi đến nhờ ân điển, bởi đức tin, chứ không do bất cứ điều gì con làm. Con xin mời Chúa bước vào làm Chủ đời sống con. Hôm nay, con xin phó thác đời sống mình lên cho Chúa.

“Con muốn sống theo như cách mà Ngài đã tạo nên con để sống — bình yên và  an nghỉ — và dùng phần đời còn lại của mình để phục vụ Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus. Amen.”

 

 

 


EXCHANGE YOUR RESTLESSNESS FOR GOD’S PEACE

BY RICK WARREN —

“It is senseless for you to work so hard from early morning until late at night, fearing you will starve to death; for God wants his loved ones to get their proper rest.” Psalm 127:2 (TLB)

Did you know that sheep don’t like to lie down? And people are just like them! But if you don’t choose to slow down, God will make you lie down.

Living life God’s way means that you take time to rest. That’s not just a right way to live; it’s also the only healthy way to live.

Psalm 127:2 says, “It is senseless for you to work so hard from early morning until late at night, fearing you will starve to death; for God wants his loved ones to get their proper rest” (TLB).

God wants you to give up your tendency to roam, to wander, to veer off course. Restlessness leads to exhaustion—to physical, emotional, and spiritual fatigue. And you need more than sleep to cure those last two.

One of the Hebrew names of God is Jehovah Shalom, which means “I am the God of peace.” Jesus says in John 14:27, “I am leaving you with a gift—peace of mind and heart. And the peace I give is a gift the world cannot give. So don’t be troubled or afraid” (NLT).

If God says he is offering you the gift of peace, then he means it. It’s not something you have to work for. It’s not something you deserve. It’s not something you beg for. It is simply a gift that you must choose to accept, and it’s available to you today.

Here’s a paraphrase of how Jesus said it: “Are you tired? Worn out? Burned out on religion? Come to me. Get away with me and you’ll recover your life. I’ll show you how to take a real rest. Walk with me and work with me—watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. I won’t lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me and you’ll learn to live freely and lightly” (Matthew 11:28-30 The Message).

Jesus says that when you follow him, he will lighten your load. You can rest in his promise!

Talk It Over

Having God’s peace does not equal problem-free living. How is it possible to have peace in the midst of your problems?

Taking a nap might be the most spiritual thing you can do today. What keeps you from being able to take the rest you need, even if it is just a short rest?

Confess to God what’s caused you to overwork so that you can be healthy instead of stressed.

Are you ready to find rest in God? The first step toward rest is to make peace with God by accepting Jesus as your Lord and Savior. You can start with this simple prayer:

“Dear God, I don’t want my sin to separate me from you any longer. You have promised that if I believe in Jesus, you’ll forgive me for everything I’ve ever done wrong, you’ll show me the purpose of my life, and you’ll accept me into your family and bring me to heaven one day to live with you for eternity.

“Jesus, I confess my sin, and I believe you are my Savior. I trust you when you say salvation comes by grace, through faith, and not by anything I do. I ask you to come into my life as my Lord. Today, I commit my life to you.

“I want to live the way you created me to live—at peace and rested—and to use the remainder of my life to serve you. In Jesus’ name I pray. Amen.”