0212“Anh em không được những điều mình mong muốn vì anh em không cầu xin Chúa (Gia-cơ 4:2c BHĐ).

Một trong những nguyên nhân lớn nhất gây ra sự tranh cãi, bất hòa trong gia đình, với bạn bè, hay tại nơi làm việc của bạn là bạn mong muốn người khác đáp ứng những nhu cầu trong đời sống của mình mà chỉ có Chúa mới có thể làm được nhưng thôi. Điều này thường thấy được rõ ràng nhất trong hôn nhân, tuy nhiên nó cũng đúng cho các mối quan hệ khác. Bạn tìm được những người bạn có thể tin cậy và những người biết rõ về bạn. Vì vậy bạn bắt đầu trông đợi họ giúp cho bạn được thỏa mãn về mặt tình cảm và thuộc linh.

Thông thường, khi lập gia đình người ta nghĩ rằng người phối ngẫu của mình phải đáp ứng tất cả mọi nhu cầu mình. Suy cho cùng hai vợ chồng là để bổ túc cho nhau mà, chẳng phải vậy sao? Nhưng điều đó không thực tế chút nào, cũng không công bằng, chỉ đem đến cho bạn những thất vọng nặng nề mà thôi.

Người phối ngẫu của bạn không phải là Chúa. Người bạn thân nhất của bạn cũng không phải là Chúa. Những bạn đồng nghiệp của bạn cũng không phải là Chúa. Không một ai trong những người này biết bạn như Chúa biết. Không có ai trong họ có thể chu cấp nhu cầu bạn như Chúa được. Họ là những người bất toàn, giống y như bạn thôi!

Đã đến lúc phải thay đổi những kỳ vọng của bạn để sự nản chí, thất vọng không dẫn đến việc xung đột bất hòa trong các mối quan hệ của bạn.

Vậy thì bạn nên làm gì thay vì trông đợi người khác đáp ứng mọi nhu cầu về tình cảm, thuộc linh và thuộc thể của mình? Bạn nên cầu nguyện về vấn đề đó.

“Anh em không được những điều mình mong muốn vì anh em không cầu xin Chúa” (Gia-cơ 4:2c BHĐ).

Khi bạn trông đợi người khác đáp ứng những nhu cầu của mình thay vì Chúa, điều đó sẽ dẫn đến sự bực bội, bất mãn. Và sự bất mãn dẫn đến sự xung đột cãi vã. Nếu bạn không cầu nguyện và xin Chúa chu cấp cho những nhu cầu của bạn thì bạn sẽ mất rất nhiều thì giờ vào việc lục đục tranh cãi. Nếu bạn không cầu nguyện, bạn sẽ hay bị mâu thuẫn, cãi cọ, bất hòa.  Bạn không có được điều đó vì bạn đã không xin Chúa!

Nếu bạn có một nhu cầu, đừng trông cậy trước tiên vào người phối ngẫu hay bạn bè đáp ứng nhu cầu của mình. Hãy đến với Chúa trước. Ngài đã biết trước điều gì bạn cần và Ngài sẵn sàng ban điều đó cho bạn. Bạn chỉ cần cầu xin mà thôi.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Một số nhu cầu nào bạn đang kỳ vọng người phối ngẫu của mình đáp ứng nhưng lại thất vọng? Còn người bạn thân nhất hay những đồng nghiệp của bạn thì sao?

2.      Bạn muốn Chúa đáp ứng nhu cầu nào trong cuộc sống của bạn? Những lời cầu nguyện của bạn cho thấy sự tin cậy rằng Chúa sẽ chu cấp nhu cầu của bạn như thế nào?

3.      Theo bạn, tại sao Chúa muốn bạn cầu nguyện về nhu cầu của mình khi Chúa đã biết trước bạn cần điều gì?


 

 

Only God Can Meet All Your Needs

By Rick Warren — 

“You don't have what you want because you don't ask God for it” (James 4:2 NLT).

One of the biggest causes of quarreling in your family, with your friends, or at your work is that you expect people to fill needs in your life that only God can fulfill. This is often most obvious in marriage, but it’s true in every relationship. You find people you can trust and who know you well. So you start looking to them to keep you emotionally and spiritually fulfilled.

It’s common for people to get married and think their spouse should and will meet all their needs. After all, you complete each other, right? But that’s just unrealistic, unfair, and only setting you up for massive frustration? Your spouse is not God. Your best friend is not God. Your co-workers are not God. None of them know you like God does. None of them can provide for you like he can. They are broken human beings, just like you!

It’s time to change your expectations so your frustration doesn’t lead to more conflict and quarreling in your relationships.

So, what should you do instead of looking to someone else to fulfill every emotional, spiritual, and physical need you have? You should pray about it.

“You don’t have what you want because you don’t ask God for it” (James 4:2 NLT).

When you expect other people to meet your needs instead of God, it leads to frustration. And frustration leads to quarreling. If you’re not praying and asking God to provide for your needs, then you’re going to spend more time quarreling. If you’re not praying about it, you’re fighting over it. You don’t have because you haven’t asked God for it!

If you have a need, don’t look first to your spouse or your friend to fill it. Go to God first. He already knows what you need, and he’s ready to give it to you. You just have to ask.

Talk It Over

  • What are some of the needs you’ve been looking to your spouse to fill that have led to disappointment? What about your best friend? Your co-workers?
  • What need have you wanted God to meet in your life? How have your prayers reflected your trust in him to provide for that need?
  • Why do you think God wants you to pray about your need when he already knows what you need?