0235“Lòng họ đầy tham dục trong đồng hoang, Và họ đã thử Đức Chúa Trời nơi hoang mạc.  Ngài ban cho điều họ cầu xin, Nhưng giáng bệnh tật hủy hoại mạng sống họ” (Thi 106:14-15 BHĐ).

Chúa đã ban cho bạn tất cả những quy tắc bạn cần để sống. Kinh Thánh là cẩm nang cho cuộc sống! Ở trong Kinh Thánh, bạn tìm thấy được tất cả các luật lệ mà Đức Chúa Trời đã thiết lập để con người có thể sống một đời sống hạnh phúc, lành mạnh và thánh sạch.

Khi bạn vâng theo chương trình của Chúa, mọi việc sẽ diễn ra cách tốt đẹp. Nhưng bất cứ khi nào bạn bỏ Chúa ra khỏi cuộc sống mình và không làm theo điều dạy dỗ trong Kinh Thánh mọi sự, thì mọi thứ trong cuộc sống bạn sẽ bắt đầu tan rã, sụp đổ. — về mặt thể chất, tình cảm, tài chánh, quan hệ và trong mọi cả mọi điều khác nữa.

Bạn làm tổn thương chính mình — và những người khác — khi bạn nghi ngờ sự tốt lành của Chúa và không vâng theo lời Ngài.

Điều này đã xảy ra nhiều lần trong Kinh Thánh. Mỗi khi một cá nhân hay một nhóm người bỏ quên Chúa và quay lưng lại với Ngài, họ đều gặp phải nhiều nan đề nghiêm trọng.

Thi Thiên 106 cho chúng ta biết về một tình trạng như thế này: “Lòng họ đầy tham dục trong đồng hoang, Và họ đã thử Đức Chúa Trời nơi hoang mạc.  Ngài ban cho điều họ cầu xin, Nhưng giáng bệnh tật hủy hoại mạng sống họ” (Thi 106:14-15 BHĐ).

Nếu bạn nói với Chúa, “Con muốn làm những điều con muốn và vào lúc mà con muốn.” Đôi khi Ngài sẽ cho bạn những gì bạn muốn. Nhưng thông thường lúc nào cũng có những hậu quả ngoài ý muốn để đạt được những thứ mà bạn muốn đó.

Ăn tất cả những gì bạn thích ăn vào bất cứ khi nào bạn muốn ăn có thể dẫn đến bệnh béo phì và bệnh tiểu đường. Uống tất cả những gì bạn thích uống vào bất cứ lúc nào bạn muốn uống có thể dẫn đến bệnh nghiện rượu và bệnh tim mạch. Xem thường những lời dạy rất rõ ràng của Chúa về món quà tình dục có thể dẫn đến các bệnh hoa liễu và gia đình tan vỡ.

Khi bạn bỏ qua, xem thường những nguyên tắc lành mạnh Chúa dạy trong Kinh Thánh là lúc bạn đang nói với Chúa rằng bạn nghĩ rằng mình biết rõ hơn Ngài. Nhưng việc không vâng lời luôn luôn có những hậu quả, và hậu quả đó lại rất nghiêm trọng.

Không có lúc nào tốt hơn là hôm nay để bắt đầu lựa chọn vâng theo Lời Chúa. Khi bạn sống đời sống làm vinh hiển danh Chúa, bạn sẽ nhận được nhiều phước hạnh lớn theo sau.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Một số những hậu quả lớn nhất do bạn không vâng lời Chúa là gì?

2.      Hãy nghĩ đến một thời gian nào đó mà Chúa đã không cho bạn tất cả những điều bạn muốn. Bạn học được điều gì về Chúa từ kinh nghiệm đó?

3.      Chúa đã dùng cơn đại dịch để giúp bạn được bước đi thân mật với Chúa hơn như thế nào? Bạn có vâng theo những gì Chúa muốn bạn làm trong thời gian này không?


 

 

There Are Consequences For Disobedience

By Rick Warren —

“In the wilderness their desires ran wild, testing God’s patience in that dry wasteland. So he gave them what they asked for, but he sent a plague along with it” (Psalm 106:14-15 NLT).

God has given you all the rules you need for living. The Bible is the manual for life! In it you find all the laws God established for living a happy, healthy, and holy life.

When you follow God’s plan, things work out well. But any time you forget God and ignore the playbook, things start to fall apart in your life—physically, emotionally, financially, relationally, and in every other way.

You hurt yourself—and others—when you doubt God’s goodness and disobey him.

This happened many times in the Bible. Every time a person or a group of people forgot God and turned away from him, they had some major problems.

Psalm 106 tells us about one such scenario: “In the wilderness their desires ran wild, testing God’s patience in that dry wasteland. So he gave them what they asked for, but he sent a plague along with it” (Psalm 106:14-15 NLT).

If you say to God, “I want to do what I want to do when I want to do it,” sometimes he will give you what you want. But there are often unwanted consequences to getting everything you want.

Having all you want to eat, whenever you want to eat it, can lead to obesity and high blood sugar. Having all you want to drink, anytime you want to drink it, can lead to alcoholism and heart disease. Ignoring God’s very clear guidelines about his gift of sex can lead to STDs and broken families.

When you ignore the healthy principles God teaches in the Bible, you’re telling him you think you know better. But disobedience always has consequences, sometimes big and sometimes small.

There is no better time than today to start making choices in obedience to God’s Word. When you live in a way that honors God, you’ll find that great blessings follow.

Talk It Over

  • What have been some of the biggest consequences because of your disobedience to God?
  • Think about a time when God didn’t give you everything you wanted. What did you learn about him from that experience?
  • How has God used the pandemic to draw you into a more intimate walk with him? Have you been obedient to what he has called you to do during this time?