0221“Ấy là một cái bẫy cho người nào cung hiến điều gì cách vội vã, Rồi sau khi thề nguyện mới suy nghĩ lại” (Châm 20:25 BDM-2002).

Khi bạn học cách tạm ngưng một hoạt động nào đó lại và cầu nguyện trước khi làm một quyết định, bạn sẽ khiến cho nhịp độ sống của mình chậm lại ở mức độ mà bạn có thể quản lý được.

Châm Ngôn 20:25 nói, “Ấy là một cái bẫy cho người nào cung hiến điều gì cách vội vã, Rồi sau khi thề nguyện mới suy nghĩ lại” (BDM-2002).

Chúa đang nói đến điều gì ở đây? Phải suy nghĩ kỹ trước khi hứa hẹn một điều gì đó. Cần phải cân nhắc trước khi làm quyết định nào đó.  Hãy suy xét những cam kết cách cẩn thận kỹ càng. Hãy ngưng lại và cầu nguyện trước khi làm những quyết định. Điều đó sẽ làm cho nhịp độ sống của bạn chậm lại.

Một điều tôi đã học được qua kinh nghiệm đắt giá mình phải trả là bạn không thể cứ tiếp tục thêm nhiều việc vào thời khóa biểu của mình mà không loại bỏ đi những thứ khác. Mỗi khi bạn thêm vào một hoạt động mới vào lịch trình của mình, bạn cần phải bỏ ra một điều nào đó.

Một trong những người thầy dẫn dắt tôi là ông Peter Drucker, người được coi là người sáng lập ra ngành quản trị hiện đại, thường nói với tôi, “Đừng nói với tôi anh đang làm điều gì mới. Hãy cho tôi biết anh đã ngưng làm điều gì.”

Biểu hiện của việc lãnh đạo là biết được điều gì nên dừng lại và điều gì nên cắt bỏ. Nếu bạn thắp ngọn nến ở cả hai đầu, bạn sẽ không khôn ngoan như bạn nghĩ đâu. Bạn sẽ mất sức, kiệt quệ!

Bạn có phải thấy thật khó để cắt đi một số các hoạt động khỏi lịch trình của mình phải không? Khi đối diện với điều đó, bạn cần phải làm ba việc:

1. Hãy hỏi, “Điều này có đáng làm không?” Nó có đáng để bỏ ra thì giờ, năng lượng, nỗ lực, danh tiếng, hay tiền bạc của mình không?

2. Hãy hỏi, “Tôi sẽ phải từ bỏ điều gì đây?” Hãy cân nhắc giá phải trả.

3. Hãy nghĩ đến cách trả lời là “không.” Đó là cách tiết kiệm thì giờ hay nhất trong cuộc đời!

Trước khi thêm vào lịch trình đã quá dày đặc của bạn, hãy tạm dừng lại, cầu nguyện và làm việc theo ba bước này.  Sau một thời gian, bạn sẽ thấy được nhịp độ đời sống của mình đã chậm lại đến mức độ mà bạn có thể lo liệu được.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Tại sao rất khó để chúng ta từ chối những cơ hội mới?

2.      Làm thế nào để bạn có thể giúp con cái mình (hoặc những người trẻ tuổi được ảnh hưởng từ nơi bạn) học cách cầu nguyện để suy ngẫm và cân nhắc trước khi thêm các hoạt động vào thời khóa biểu của chúng?

3.      Bạn đã thêm điều gì mới vào thời khóa biểu của mình trong tháng vừa qua? Bạn có thể loại bỏ những điều gì ra khỏi lịch trình của mình để tạo thêm thì giờ trong cuộc đời bạn?

 


 

Learn To Pause And Pray Before Adding To Your Schedule

By Rick Warren — 

“It is a trap to dedicate something rashly and only later to consider one’s vows.”

Proverbs 20:25 (NIV)

When you learn to pause and pray before making a decision, you are helping to slow your life down to a more manageable level.

Proverbs 20:25 says, “It is a trap to dedicate something rashly and only later to consider one’s vows” (NIV).

What is God saying? Ponder before promising. Deliberate before deciding. Muse before you choose. Reflect before you select. Consider your commitments prayerfully and carefully. Pause and pray before deciding. That will slow your life down.

One thing I’ve learned the hard way is you can’t just keep adding things to your schedule without eliminating other things. Every time you add a new activity to your schedule, you need to take something off.

One of my mentors, Peter Drucker, is considered by many to be the founder of modern management. He used to say to me, “Don’t tell me what new thing you’re doing. Tell me what you’ve stopped doing.”

The mark of leadership is knowing what to stop and what to cut out. If you’re burning the candle at both ends, you’re not as bright as you think you are. You’re going to burn out!

Do you have a hard time cutting out activities from your schedule? When you’re faced with an opportunity, you need to do three things:

1. Ask, “Is it worth it?” Is it worth your time, energy, effort, reputation, or money?

2. Ask, “What am I going to give up?” Consider the cost.

3. Consider saying “no.” It’s the greatest time-saver in life!

Before adding to your already full schedule, pause and prayerfully work through these three steps. Over time, you’ll find your life slowed down to a manageable pace.

Talk It Over

  • Why is it so difficult for us to say “no” to new opportunities?
  • How can you help your kids (or other young people under your influence) learn to prayerfully reflect and consider before adding to their schedules?
  • What new things have you added to your schedule in the last month? What things can you remove from your schedule to create more margin in your life?