0070Nhưng ân điển Ngài ban cho càng lớn hơn, nên Kinh Thánh nói: “Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ân điển cho người khiêm nhường.” (Gia 4:6)

Để vượt qua cuộc khủng hoảng bất thường của đại dịch và bất ổn xã hội, bạn cần đối xử với bản thân và người khác theo cách Chúa đối xử với bạn: bằng ân điển, lòng thương xót và ơn tha thứ.

Ân điển có nghĩa là Đức Chúa Trời luôn ban cho bạn điều bạn cần chứ không phải điều bạn đáng nhận.  Nếu bạn nhận được điều đáng nhận, bạn thậm chí còn không có mặt trên đời này. Nhưng ân điển Ngài ban cho càng lớn hơn, nên Kinh Thánh nói: “Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ân điển cho người khiêm nhường.” (Gia 4:6 BHĐ)

Đức Chúa Trời chống lại kẻ tự cao và kiêu ngạo vì những người đó nghĩ rằng không có Chúa họ cũng có thể tự làm được tất cả.  Họ không nghĩ họ cần Chúa hay ân điển của Ngài.  Họ sống – dù là sống một cách bê bối - với quan niệm, "muốn là được.”

Nhưng khi bạn hạ mình thừa nhận rằng bạn không thể tự mình vượt qua hoàn cảnh này thì Chúa sẽ mở toang các cửa trên thiên đàng để tuôn đổ ân điển của Ngài cho bạn.  Và Đức Chúa Trời mong đợi những người đã nhận lãnh ân điển diệu kỳ cũng sẽ bày tỏ ân điển đó cho người khác.

Ngay lúc này, mọi người đang trải qua giai đoạn khó khăn.  Để duy trì sức khỏe cảm xúc của mình, bạn cần cho phép mình cũng như những người khác nghỉ ngơi một chút.  Mọi người đều đang căng thẳng, nhất là hàng triệu người bị mất việc làm và đang lo lắng về tương lai – có khi họ đang nghĩ không biết ngày mai lấy gì để sinh sống.  Hãy tử tế và nhẹ nhàng.  Ngay cả những người bạn thấy khó thương nhất cũng đang tranh chiến với một vấn đề nào đó và cần ân điển của bạn.

Để làm được như vậy bạn cần phải hết sức khiêm nhường. Trong tình trạng căng thẳng, chúng ta dễ dàng trả đũa, nói những lời gây tổn thương, hoài nghi tất cả, và “nhảy vào họng” người khác.

Hàng xóm cần ân điển của bạn.  Con cái cần ân điển của bạn.  Người bất đồng quan điểm chính trị với bạn cần ân điển của bạn.  Thế giới đang ở thế phòng thủ, và trong lúc này không gì có thể xoa dịu mọi người hơn là nhận được ân điển một cách bất ngờ.

Đức Chúa Trời đã ban cho bạn ân điển lớn lao của Ngài.  Hãy đi và trao tặng ân điển ấy cho người khác để họ có thể thấy được phần nào những gì Chúa Giê-xu đã làm cho họ.

Câu hỏi suy ngẫm

1. Nhiều cuộc trò chuyện quan trọng hiện nay của bạn đều tập trung vào những chủ đề nhạy cảm.  Sự khiêm nhường và khoan dung giúp cho những cuộc trò chuyện ấy hữu ích hơn như thế nào?

 

2. Vì sao ân điển là điều mà hầu hết mọi người đều không mong có được?

 

3. Xin nêu một lĩnh vực trong đời sống bạn cần bày tỏ ân điển nhiều hơn?  Ngay bây giờ hãy dành thời giờ cầu nguyện xin Chúa nhắc nhở bạn về ân điển của Ngài để bạn có thể dễ dàng bày tỏ ân điển đó cho người khác.

 


Grace Is Needed Now More Than Ever

BY RICK WARREN —

“God gives us even more grace, as the Scripture says, 'God is against the proud, but he gives grace to the humble.’”

James 4:6 (NCV)

To make it through the extraordinary crisis of a pandemic and social unrest, you need to treat yourself and other people the way God treats you: with grace, mercy, and forgiveness.

Grace means that God always gives you what you need, not what you deserve. If you got what you deserved, you wouldn’t even be here. “God gives us even more grace, as the Scripture says, 'God is against the proud, but he gives grace to the humble’” (James 4:6 NCV).

God opposes the prideful and arrogant because they think they can do it all by themselves, apart from God. They don’t think they need God or his grace. They approach life—even life in turmoil—with the mindset, “If it’s to be, it’s up to me.”

But when you’re humble and admit that you can’t make it through this situation on your own, God opens the floodgates of heaven. He pours out his grace. And he expects those who have been shown amazing grace to then show that grace to others.

Everybody’s having a tough time right now. To maintain your emotional health, you need to cut yourself some slack and do the same for others. Everybody’s feeling the stress, particularly the millions of people who are out of work and concerned about the future—maybe even about how they will make it to the next day. Be kind. Be gentle. Even the hardest people to love are fighting some kind of battle right now and need your grace.

This will often take a lot of humility. With tensions high, it’s easier right now to return wrong for wrong, give a sharp answer, withhold the benefit of the doubt, and speak before listening.

Your neighbor needs your grace. Your children need your grace. The person you disagree with politically needs your grace. The world is on the defense, and there is nothing that will disarm people more than being given unexpected grace.

God has given you great grace. Go and extend that grace to others so they get a glimpse of what Jesus has done for them.

Talk It Over

1.A lot of the conversations you need to have right now focus on sensitive topics. How do humility and grace make those conversations more productive?

2.Why is grace so unexpected for most people?

3.What is one area of your life where you need to show more grace? Take time right now to ask God to remind you of his grace so that you can more readily show it to others.