0353“Người khôn ngoan kìm hãm cơn giận dữ, Kẻ khoan dung thường được tiếng ngợi khen” (Châm 19:11 KTHĐ).

Người bị tổn thương làm tổn thương người khác.

Khi một người nào đó làm tổn thương bạn, đó là vì họ đã từng bị tổn thương. Những người không tử tế là người không cảm nhận được sự tử tế. Người không có tình yêu thương không cảm thấy rằng mình được yêu thương.

Khi một người nào đó thô lỗ, cay đắng, không tử tế, mỉa mai, ác ý, hay kiêu ngạo, là họ đang kêu lên qua tất cả những hành vi của họ rằng: “Tôi đang đau khổ! Tôi đang cần có tình yêu! Tôi không cảm mình được an toàn!”

Những người cảm thấy an toàn, được yêu thương không hành động như vậy. Người cảm thấy được yêu thương cách sâu xa và cảm thấy an lòng sẽ rộng lượng và khoan dung với người khác.

Vậy bạn nên đối đãi lại như thế nào khi một người làm tổn thương bạn? Đối với nhiều người, phản xạ tự nhiên là tức giận.

Đây là một điều mà nhiều người tin tưởng vào: Bạn chỉ có thể có được một số lượng giận dữ nhất định trong đời sống của mình. Khi “cái thùng” chứa đựng những giận dữ đó đầy, bạn cần phải đổ nó ra, có nghĩa là bạn sẽ bộc lộ cơn giận của mình ra. Khi cái thùng chứa trở nên trống không thì cơn giận của bạn sẽ được giải tỏa.

Nếu bạn tin điều đó, bạn sẽ phải vật lộn với với sự tức giận suốt cuộc đời mình. Sự thật là bạn không chỉ có một cái thùng giận dữ. Bạn có cả một nhà máy chế tạo giận dữ! Nhà máy đó có thể liên tục sản xuất, sản xuất và tiếp tục sản xuất ra những cơn giận. Khi bạn bỏ đi được sự giận dữ bạn đã có, bạn lại có thêm sự giận dữ mới. Thật ra, bạn càng trút ra những cơn giận thì cơn giận lại càng xuất hiện nhiều hơn.

Hết nghiên cứu này đến nghiên cứu khác đã cho thấy rằng sự hung hãn chỉ khiến thêm hung hãn. Những tức giận bộc phát ra sẽ dẫn đến thêm nhiều sự tức giận và chẳng bao lâu giận dữ sẽ trở thành thói quen của bạn.

Vì vậy bạn không thể chỉ trút cơn giận của mình ra; vì cái thùng giận dữ sẽ được đổ đầy trở lại ngay sau đó. Thay vào đó, bạn cần phải bỏ sự giận dữ của mình.

Châm 19:11 cho biết, “Người khôn ngoan kìm hãm cơn giận dữ, Kẻ khoan dung thường được tiếng ngợi khen” (KTHĐ).

Khi mục đích của bạn chỉ là trả đũa, bạn sẽ chẳng khác gì hơn so với người đối lập với mình. Thay vào đó, hãy phản ứng lại một cách khôn ngoan, bỏ qua những xúc phạm. Hãy nhìn thấy được sự đau khổ của người đó. Hãy đem đến cho họ tình yêu thương và sự kiên nhẫn.

Một nhà thơ người Mỹ, Edwin Markham, đã viết một bài thơ ngắn như sau: “Anh ta đã vẽ một vòng tròn để đẩy tôi ra ngoài — tà giáo, chống nghịch, sự lăng nhục. Nhưng lòng yêu thương và tôi đã có sự khôn ngoan để thắng hơn: Chúng tôi đã vẽ một vòng tròn để đem anh ấy vào trong!”

Khi một người nào đó làm tổn thương bạn, bạn có một sự chọn lựa. Bạn có thể đối trả bằng sự giận dữ, và điều này sẽ chỉ tạo thêm giận dữ. Hoặc bạn có thể đáp lại một cách khôn ngoan với tình yêu thương, bỏ qua những xúc phạm và lấy điều thiện thắng điều ác.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Bạn đã từng nhìn thấy bằng chứng của một “nhà máy sản xuất giận dữ” trong cuộc sống của bạn mình hay của một người nào khác khi nào? Kết quả là gì?

2.    Hãy nhớ lại một thời điểm mà bạn đã chọn đối trả lại bằng sự khôn ngoan và kiên nhẫn thay vì tức giận. Điều gì đã xảy ra?

3.    Có khi nào một người nào đó đã bày tỏ kiên nhẫn thay vì tức giận với bạn chưa? Điều đó ảnh hưởng đến bạn như thế nào?

- Bạn có thể cầu nguyện với Chúa theo những điều bạn học được từ bài tĩnh nguyện này. Nếu chưa quen tự mình cầu nguyện, bạn có thể cầu nguyện theo lời cầu nguyện sau: “Lạy Chúa, phản ứng tự nhiên của con khi bị xúc phạm là giận dữ. Cầu xin Chúa cho con cảm nhận được sự yêu thương, nhân từ, thương xót của Chúa dành cho con để con có thể rộng lượng, khoan dung hơn với người khác. Xin ban cho con sự khôn ngoan và kiên nhẫn để bỏ qua những sự xúc phạm của người khác, thông cảm với những nỗi đau của họ và chia sẻ tình yêu thương của Chúa cho họ. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. A-men.”


 

 

 

 

ANGER YIELDS ANGER, WISDOM YIELDS PATIENCE

By Rick Warren — 

“A person’s wisdom yields patience; it is to one’s glory to overlook an offense” (Proverbs 19:11 NIV).

Hurt people hurt people.

When someone hurts you, it’s because they’ve been hurt. Unkind people don’t feel kindness themselves. Unloving people feel unloved.

When someone is rude, bitter, unkind, sarcastic, mean-spirited, or arrogant, they are shouting with all of their behaviors, “I am in pain! I need massive doses of love! I do not feel secure!”

Secure, loved people don’t act that way. The person who feels deeply loved and deeply secure is generous and gracious to other people.

So how should you respond when someone hurts you? For many people, the knee-jerk response is anger.

Here’s a widely held belief: You have only a set amount of anger in your life. When that “bucket” of anger is full, you need to pour it out—to express your anger. Then, when the bucket is empty, it will be cathartic.

If you believe that, you’ll struggle with anger for your entire life. The truth is that you don’t have just a bucket of anger. You have an entire anger factory! That factory can keep on producing and producing and producing. When you get rid of the anger you have, you’ll get more. In fact, the more anger you throw out, the more it produces.

Study after study has shown that aggression only creates more aggression. Angry outbursts lead to more anger, and soon anger becomes your habitual pattern.

So you can’t just pour your anger out; that anger bucket will just refill. Instead, you need to let it go.

Proverbs 19:11 says, “A person’s wisdom yields patience; it is to one’s glory to overlook an offense” (NIV).

When your goal is to just get even, you’re no better than your opponent. To respond wisely instead, overlook offenses. Look past a person’s words to their pain. Offer love and patience.

The American poet Edwin Markham wrote a short poem that goes like this: “He drew a circle that shut me out—heretic, rebel, a thing to flout. But Love and I had the wit to win: We drew a circle that took him in!”

When someone hurts you, you have a choice. You can respond in anger, which will only create more anger. Or you can respond wisely in love, overlooking offenses and overcoming evil with good.

Talk It Over

  • When have you seen evidence of an “anger factory” in your life or someone else’s? What were the results?
  • Think of a time that you chose to respond with wisdom and patience instead of anger. What happened?
  • When has someone shown patience instead of anger with you? How did that affect you?