0352“Người chậm nóng giận thì đầy sự thông sáng, Nhưng kẻ hay nóng tính tăng lên sự điên rồ” (Châm 14:29 TTHĐ).

Khi một người nào đó tức giận với bạn, rất dễ để bạn giận dữ lại với họ. Nhưng trước khi bạn đối lại bằng sự giận dữ, hãy tính toán xem bạn sẽ phải mất đi những gì. Hãy tính xem mình phải trả giá gì cho cơn giận dữ đó.

Kinh Thánh nói rất cụ thể về sự nóng giận không được kiềm chế. Châm 29:22 nói, “Người hay giận gây ra điều tranh cãi, Kẻ nóng tính phạm rất nhiều tội lỗi” (TTHĐ). Trong Châm 15:18, bạn đọc được: “Kẻ nhạy giận thường gây xung đột, Nhưng người chậm giận làm yên cuộc tranh cãi” (TTHĐ). Và Châm Ngôn 14:29b nói: “Người hay nóng tính bày tỏ sự điên rồ” (BDM-2002).

Khi bạn để cho cơn giận dữ điều khiển mình, bạn sẽ phải trả một cái giá nào đó. Bạn sẽ gặp phải rắc rối. Bạn sẽ phạm tội. Bạn sẽ gây nên những cuộc cãi vã. Bạn sẽ phạm nhiều lỗi lầm.

Khi bạn mất bình tĩnh, bạn luôn bị thiệt hại. Bạn có thể mất sự tôn trọng của một người nào đó, mất đi tình thương trong gia đình, mất sức khỏe hay thậm chí mất cả việc làm của mình.

Có thể bạn là một người dùng sự nóng giận để thúc đẩy người khác làm những điều đúng. Xin đừng làm điều đó! Bạn có thể đạt được một kết quả ngắn hạn. Nhưng về lâu về dài, sự giận dữ luôn luôn tạo nên nhiều cơn giận hơn, nhiều sự thờ ơ hơn và càng xa cách hơn.

Có bao nhiêu đứa con đã xa lánh với cha mẹ bởi vì những cơn giận dữ mất kiểm soát? Có bao nhiêu người đã trở nên xa cách với bạn trai, bạn gái, với vợ, với chồng hay bạn bè vì họ đã mất đi sự bình tĩnh? Sự tức giận phá hủy những mối quan hệ nhanh chóng hơn bất cứ điều gì khác.

Nếu bạn nhận ra được rằng sẽ luôn có một giá phải trả cho việc đáp lại sự giận dữ bằng giận dữ, bạn sẽ ít bị tức giận hơn khi một người nào đó chọc vào điểm yếu, làm cho bạn tức giận.

Vì vậy, trước khi trả đũa lại hãy tự hỏi mình: “Tôi có thật sự muốn làm điều này không? Tôi có muốn phạm sai lầm không? Tôi có muốn phạm tội hơn không? Tôi có muốn gây nên sự cãi cọ không? Tôi có muốn hành động một cách dại dột không?

Châm 14:29 cho biết: “Người chậm nóng giận thì đầy sự thông sáng, Nhưng kẻ hay nóng tính tăng lên sự điên rồ” (TTHĐ).

Giận dữ luôn đi kèm với cái giá phải trả. Trước khi bạn trả đũa, hãy tính đến cái giá phải trả và sau đó, hãy chọn cách khôn ngoan bằng cách kiểm soát cơn giận của mình.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Bạn sử dụng những phương pháp nào để giữ được bình tĩnh khi một người nào đó tức giận hay tấn công bạn?

2.    Sự nóng giận không kiểm soát được đã gây hại cho các mối quan hệ của bạn như thế nào?

3.    Một số người chọn cách lãnh đạo bằng sự tức giận và đe dọa. Cách tốt hơn để dẫn dắt người khác là gì?

Cầu Nguyện: Lạy Chúa, xin tha tội cho con. Con hay nóng tính và rất dễ nổi giận khi có người nào giận dữ hay làm trái ý con. Khi nóng giận con mất đi kiểm soát và đã nói, đã làm những điều gây tổn thương đến những người thân yêu. Con xin cảm ơn Chúa vì bài học ngày hôm nay đã giúp con biết được sự tai hại, biết được giá phải trả cho sự nóng giận. Nhưng Chúa ơi, dẫu biết như vậy, nhưng con sẽ không tự mình thắng được, kiểm soát được sự tức giận của mình. Xin Chúa Thánh Linh kiểm soát đời sống con, sanh ra bông trái hiền lành, nhịn nhục, yêu thương trong cuộc đời con. Xin Chúa rịt lành sự đổ vỡ trong các mối quan hệ do sự tức giận của con gây ra. Con cảm ơn Chúa. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Giê-xu. A-men.

 


 

 

 

 

THE COST OF ANGER

By Rick Warren — 

“People with understanding control their anger; a hot temper shows great foolishness” (Proverbs 14:29 NLT).

When someone is angry with you, it’s easy to show anger in return. But before you allow yourself to get mad back, calculate what you’re going to lose. Calculate the cost of anger.

The Bible is very specific about uncontrolled anger. Proverbs 29:22 says, “An angry person causes trouble; a person with a quick temper sins a lot” (NCV). In Proverbs 15:18, you read, “Hot tempers cause arguments” (GNT). And Proverbs 14:29 says, “A hot temper shows great foolishness” (NLT).

When you let anger take control, there is a cost. You’re going to get in trouble. You’re going to sin. You’re going to cause arguments. You’re going to make mistakes.

When you lose your temper, you always lose. You may lose someone’s respect, the love of your family, your health, or even your job.

Maybe you’re someone who uses anger to motivate people to do the right thing. Don’t do it! You may get the short-term payoff. But in the long run, anger always produces more anger, more apathy, and more alienation.

How many kids have become alienated from a parent because of out-of-control anger? How many people have been alienated from a boyfriend, a girlfriend, a husband, a wife, or a friend because somebody lost their cool? Anger destroys relationships faster than anything else.

If you realize there’s always a price for returning anger for anger, you’re less likely to get angry when somebody’s pushing your buttons.

So before you retaliate, ask yourself, “Do I really want to do this? Do I want to make mistakes? Do I want to sin more? Do I want to cause arguments? Do I want to act foolish?”

Proverbs 14:29 says, “People with understanding control their anger; a hot temper shows great foolishness” (NLT).

Anger always comes with a price tag. Before you retaliate, calculate the cost. Then choose the wise path of controlling your anger.

Talk It Over

  • What methods do you use to keep your cool when someone gets angry at you or attacks you?
  • What has uncontrolled anger cost your relationships?
  • Some people choose to lead by anger and intimidation. What’s a better way to lead people?