0411“Vậy, ta phải giữ vững những chân lý đã nghe để khỏi bị lôi cuốn, trôi giạt” (Hê-bơ-rơ 2:1 KTHĐ).

Khi bạn lớn lên đạt tới mức trưởng thành thuộc linh, bạn sẽ phải hợp tác với Chúa trong suốt tiến trình. Một cách để làm điều này là tin tưởng rằng Chúa đang làm việc trong đời sống của bạn, ngay cả khi bạn không cảm nhận được điều đó.

Tăng trưởng thuộc linh đôi khi là một công việc dài đăng đẳng cần phải đi từng bước, từng bước một. Phải hiểu được rằng sự cải thiện sẽ xảy ra dần dần chứ không phải là những bước nhảy vọt.

Kinh Thánh cho biết, “Việc gì cũng có lúc, có thời của nó” (Truyền 3:1 KTHĐ). Đời sống thuộc linh của bạn cũng có những mùa như vậy. Đôi khi bạn sẽ có một giai đoạn tăng trưởng ngắn và bộc phát (mùa xuân) sau đó là một giai đoạn ổn định và thử thách (mùa thu và mùa đông).

Còn những vấn đề, những thói quen và những tổn thương mà bạn muốn được loại trừ đi một cách kỳ diệu đó thì sao? Bạn có thể cầu nguyện cho một phép lạ xảy ra, nhưng đừng thất vọng nếu câu trả lời chỉ đến một cách chầm chậm. Sau một thời gian, một dòng nước chảy chậm và ổn định sẽ bào mòn dần lớp đá cứng rắn nhất và biến những tảng đá khổng lồ đó thành những viên đá cuội. Ngay cả một chồi non nhỏ bé, sau một thời gian sẽ có thể biến thành một cây cổ thụ đỏ khổng lồ cao đến hơn trăm 100 mét.

Để giúp bạn nhận thấy được sự tăng trưởng thuộc linh của mình, hãy giữ một cuốn sổ tay hay tập ghi chép hàng ngày những bài đã học được. Đây không phải là nhật ký ghi lại các việc xảy ra, mà là một bản ghi chép lại những gì bạn đang học được. Hãy viết xuống những thấu hiểu, những bài học cuộc sống Chúa dạy cho bạn biết về Ngài, về bản thân bạn, về cuộc sống, về các mối quan hệ và về tất cả mọi điều khác nữa. Những bài học được ghi xuống này sẽ trở thành một loại biểu đồ tăng trưởng thuộc linh. Hãy ghi chép lại những bài học này để bạn có thể xem lại, nhớ lại và truyền lại cho thế hệ mai sau (hãy xem Thi 102:18 và IITi-mô-thê 3:14).

Khi bạn quên đi những điều mình đã học, bạn phải học chúng trở lại. Thường xuyên ôn lại những ghi chép thuộc linh hàng ngày của bạn có thể giúp bạn nhớ lại những gì bạn đã học, giúp bạn tránh được rất nhiều sự đau đớn và tổn thương không cần thiết. Kinh Thánh dạy rằng, “Vậy, ta phải giữ vững những chân lý đã nghe để khỏi bị lôi cuốn, trôi giạt” (Hê-bơ-rơ 2:1 KTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Bạn thấy trong tháng qua mình đã được trưởng thành lên về mặt thuộc linh như thế nào? Trong năm vừa qua?

2.    Hiện tại bạn đang ở trong mùa tăng trưởng thuộc linh nào?

3.    Những cách nào khác để bạn có thể giữ một nhật ký thuộc linh mà không cần đến giấy viết? Nếu bạn chưa có một tập nhật ký thuộc linh, hãy cam kết bắt đầu một nhật ký trong tuần này.


 

 

 

 

 

RECORD WHAT GOD TEACHES YOU

By Rick Warren — 

“It’s crucial that we keep a firm grip on what we’ve heard so that we don’t drift off.”

Hebrews 2:1 (The Message)

As you grow to spiritual maturity, you’ll have to cooperate with God in the process. One way to do that is to believe God is working in your life, even when you don’t feel it.

Spiritual growth is sometimes tedious work—one small step at a time. Expect gradual improvement, not giant leaps.

The Bible says, “Everything on earth has its own time and its own season” (Ecclesiastes 3:1 CEV). Your spiritual life has seasons too. Sometimes you will have a short, intense burst of growth (spring) followed by a period of stabilizing and testing (fall and winter).

What about those problems, habits, and hurts you would like miraculously removed? It’s fine to pray for a miracle, but don’t be disappointed if the answer comes gradually. Over time, a slow, steady stream of water will erode the hardest rock and turn giant boulders into pebbles. Even a little sprout, given enough time, can turn into a giant redwood tree towering 350 tall.

To help you recognize your own spiritual growth, keep a notebook or journal of lessons learned. This is not a diary of events, but a record of what you are learning. Write down the insights and life lessons God teaches you about him, yourself, life, relationships, and everything else. These recorded lessons will become a sort of a spiritual growth chart. Record these lessons so you can review and remember them and pass them on to the next generation (see Psalm 102:18 and 2 Timothy 3:14).

When you forget lessons, you have to relearn them. Reviewing your spiritual journal regularly can help you remember what you’ve learned, sparing you a lot of unnecessary pain and heartache. The Bible says, “It’s crucial that we keep a firm grip on what we’ve heard so that we don’t drift off” (Hebrews 2:1 The Message).

Talk It Over

  • How have you seen yourself grow in spiritual maturity in the last month? The last year?
  • What season of spiritual growth are you in right now?
  • What are some ways that you can keep a spiritual journal without having to use pen and paper? If you don’t have a spiritual journal already, commit to starting one this week.