“Vì Ngài biết chúng ta được nắn nên từ đâu; Ngài nhớ lại rằng chúng ta vốn từ cát bụi.” (Thi-thiên 103:14 BHĐ)

Những thất bại của bạn không làm cho Chúa ngạc nhiên.  Ngài chờ đợi những điều đó. Ngài biết chúng ta được nắn nên từ đâu — vì Ngài đã tạo ra chúng ta.

Kinh Thánh chép rằng: “Vì Ngài biết chúng ta được nắn nên từ đâu; Ngài nhớ lại rằng chúng ta vốn từ cát bụi.” (Thi-thiên 103:14 BHĐ)

Chúa sẽ không ngừng yêu thương chúng ta dù chúng ta phạm sai lầm.  Sứ điệp trọng tâm của Kinh Thánh là: Đức Chúa Trời không yêu bạn vì bạn là ai hay bạn đã làm gì mà vì Ngài là ai và Ngài đã làm gì.  Chúa đã tạo ra bạn.  Ngài yêu bạn.  Thế là xong!  Bạn không thể làm cho Chúa yêu bạn nhiều hơn.  Bạn cũng không thể làm cho Chúa yêu bạn ít hơn. Trong những ngày tồi tệ thì Chúa cũng yêu thương bạn nhiều như trong những ngày tốt đẹp. Tình yêu của Chúa không dựa trên thành tích.

Trong Kinh Thánh có một từ để mô tả cho điều này. Nó được gọi là ân điển — và từ đó thật rất tuyệt vời.  Đức Chúa Trời nhìn xuống và phán rằng, "Ta chọn yêu con. Và con không thể khiến ta ngừng yêu con."  Ngay cả khi chúng ta tồi tệ đến mức lố bịch thì Chúa cũng sẽ không ngừng yêu thương chúng ta.  Đó thực sự là ân điển diệu kỳ.  Khi hiểu được ân điển của Chúa, bạn sẽ bớt căng thẳng về những thất bại của mình và tự tin, can đảm hơn.

Có thể bạn đã đến với Chúa nhiều lần để được tha thứ về cùng một vấn đề. Có thể bạn chưa chắc mình xứng đáng với tình yêu và ân điển của Ngài. Và bạn chắc chắn rằng Chúa đã quá mệt mỏi vì bạn cứ cố gắng thay đổi mãi mà vẫn thất bại.

Nhưng bạn có thể “thả lỏng” được rồi vì Chúa không bao giờ mệt mỏi khi trò chuyện với bạn.  Ngài không bao giờ quá bận cả. Dù bạn có đến với Chúa bao nhiêu lần để xin Ngài tha thứ, thì Ngài vẫn sẽ đang mở rộng vòng tay chờ đợi.

Có thể bạn đã lớn lên trong một gia đình mà tình yêu có điều kiện là tiêu chuẩn. Tình cảm của cha mẹ bạn có thể dựa trên những thành công trong học tập, thể thao hoặc xã hội của bạn. Khi bạn thất bại một trong những lĩnh vực đó, bạn cảm thấy mình mất đi tình yêu thương của gia đình.

Nhưng hãy bình tĩnh vì đó không phải là cách Chúa đối xử với bạn.

Kinh Thánh chép rằng: “Ngài đã hủy bỏ giấy nợ chống lại chúng ta với những luật lệ ràng buộc chúng ta. Ngài loại bỏ bằng cách đóng đinh nó vào thập tự giá.” (Cô-lô-se 2:14 BHĐ).

Đời sống của Cơ đốc nhân không phải là một đời sống không có lỗi lầm, nhưng là một đời sống không có mặc cảm tội lỗi.  Chúa hiểu những thất bại của bạn, và cho dù có ra sao thì Ngài cũng vẫn yêu bạn.

Ân điển thật tuyệt vời!

Câu hỏi suy gẫm & áp dụng

1.    Bạn cảm thấy thế nào khi nhận ra rằng Đức Chúa Trời yêu thương bạn cho dù bạn có những lỗi lầm?

2.    Việc nhận ra cách Đức Chúa Trời xử lý những sai lầm và thất bại của bạn sẽ tác động ra sao đến cách bạn đối phó với những sai lầm và thất bại của người khác?

3.    Bạn có thể chia sẻ tin mừng về ân điển tuyệt vời của Đức Chúa Trời cho ai?

 

 


GOD LOVES YOU ANYWAY

BY RICK WARREN -

“God knows what we are made of; he remembers that we are dust” (Psalm 103:14 GNT).

Your failures don’t surprise God. He expects them. He knows what we’re made of—because he created us.

The Bible says, “God knows what we are made of; he remembers that we are dust” (Psalm 103:14 GNT).

God won’t stop loving us when we mess up. The central message of the Bible is this: God doesn’t love you because of who you are or what you’ve done but because of who he is and what he has done. God made you. He loves you. It’s settled! You can’t make God love you more. You can’t make him love you less. He loves you just as much on your bad days as he does on your good days. His love is not performance based.

The Bible has a word for this. It’s called grace—and it’s absolutely amazing. God looks down and says, “I choose to love you. And you can’t make me stop loving you.” Even when we’re ridiculously bad, God won’t stop loving us. It truly is amazing grace. When you understand his grace, you can relax about your failures and have the confidence to take more risks.

You may have come to God multiple times for forgiveness on the same issue. Maybe you’re not sure you deserve his love and grace. And you’re sure that God has grown tired of your constant efforts at change.

But you can relax. God never tires of a conversation with you. He’s never too busy. No matter how many times you come to him for forgiveness, he’ll be waiting with open arms.

You may have grown up in a home where conditional love was the norm. Your parents’ affections may have been based on your academic, athletic, or social successes. When you failed in one of those areas, you felt the loss of your family’s love.

Relax. That’s not how God deals with you.

The Bible says, “[God] canceled the debt, which listed all the rules we failed to follow. He took away that record with its rules and nailed it to the cross” (Colossians 2:14 NCV).

The Christian life isn’t a mistake-free life, but it can be a guilt-free life. God understands your failures, and he loves you anyway.

That’s amazing grace!

Talk It Over

1.    How does it make you feel to realize that God loves you in spite of your failures?

2.    How should the realization of how God handles your mistakes and failures impact how you deal with the mistakes and failures of others?

3.    With whom can you share the good news of God’s amazing grace?