“Tôi đã học được bí quyết của việc thỏa lòng trong mọi hoàn cảnh, dù no hay đói, dù dư dả hay thiếu thốn. Tôi có thể làm tất cả mọi điều nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi.” Phi-líp 4:12-13

Sự thỏa lòng không đến với con người cách tự nhiên. Về bản chất, chúng ta là những con cừu không ngơi nghỉ. Tuy nhiên, chúng ta có thể học được cách làm thế nào để thỏa lòng. Để học biết được sự thỏa lòng, chúng ta cần ngưng lại việc cứ không ngừng lấy thêm vào cho được nhiều hơn.

Phi-líp 4:12-13 nói rằng “Tôi biết thế nào là thiếu thốn, thế nào là dư dật. Tôi đã học được bí quyết của việc thỏa lòng trong mọi hoàn cảnh, dù no hay đói, dù dư dả hay thiếu thốn. Tôi làm được tất cả mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi.”

Nếu bạn đến bãi biển ở miền Nam California, bạn sẽ thấy một số những ngôi nhà thật đẹp, thật sang trọng, nhưng chủ nhà thường không bao giờ có mặt để tận hưởng chúng. Họ luôn phải làm việc, kiếm tiền để trả những khoản tiền nhà khổng lồ đó. Họ, cũng giống như nhiều người khác trên thế giới, tràn ngập những ao ước thu thập, giành được.  Ao ước này thúc đẩy bạn mua những thứ mà bạn thực sự không đủ khả năng để trả, chẳng hạn như một khoản nợ mua nhà vượt quá khả năng mình có. Rồi tiền chi tiêu vượt quá mức và bạn phải liên tục hối hả làm việc kiếm thêm tiền để trả. Chẳng mấy chốc, bạn bị kiệt quệ về mặt cảm xúc và thể chất, và các mối quan hệ của bạn bắt đầu xấu đi. Sau đó, thậm chí bạn không còn có một mục đích cho ngôi nhà sang trọng, xa hoa đó nữa.

Kinh Thánh nói trong Truyền 4:6 rằng, “Thà có ít mà lòng được yên ổn, còn hơn là hai tay luôn bận bịu, cố đón bắt gió.”

Những điều tuyệt diệu nhất trong cuộc sống không phải là những đồ đạc, vật chất.

Tại Mỹ, việc “chết mà không có xu nào dính túi” được coi là một bi kịch. Nhưng không có thời gian nào là thời gian tốt hơn để ra đi cả! Nếu bạn rời khỏi đây vào thời điểm bạn xài đến đồng xu cuối cùng của mình, tôi sẽ gọi điều đó là khôn ngoan chứ không phải dại dột.

Chưa từng có ai lại đòi có đồ đạc, vật chất trong những phút cuối cùng của đời mình. Họ luôn muốn gặp được người nào đó, vì cuối cùng mọi người đều học biết được rằng cuộc sống là đều về các mối quan hệ. Tại sao không học điều đó sớm hơn? Chắc chắn nó sẽ làm giảm bớt đi những nỗi căng thẳng.

Cuộc sống không phải là về những thành tựu, thành tích hay đạt được nhiều thứ hơn.

Cuộc sống là về các mối quan hệ.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Điều nào quan trọng hơn đối với bạn — có được đồ vật hay xây dựng được các mối quan hệ? Gia đình và bạn bè của bạn có đồng ý với điều bạn đánh giá về mình không?

2.    Theo bạn, để lại một tiếng tăm, di sản có nghĩa gì? Bạn muốn để lại loại tiếng tăm, di sản nào?

3.    Phao-lô nói trong Phi-líp 4:13 rằng ông có thể làm được mọi sự nhờ Đấng Christ, Đấng ban thêm sức cho ông.  Theo bạn nghĩ Phao-lô đang nói về những điều gì?

 

 

 


LIFE IS ALL ABOUT RELATIONSHIPS

BY RICK WARREN —

“I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well fed or hungry, whether living in plenty or in want. I can do all this through him who gives me strength.”  Philippians 4:12-13 (NIV)

Contentment does not come naturally to human beings. By nature, we are restless sheep. Yet we can learn contentment. To learn contentment, we need to stop incessantly grabbing for more.

Philippians 4:12-13 says, “I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well fed or hungry, whether living in plenty or in want. I can do all this through him who gives me strength” (NIV).

If you go to the beach in Southern California, you’ll see some over-the-top, beautiful homes, but the owners are often never around to enjoy them. They’re always at work, making money to pay those massive mortgages. They, like many people around the world, get overwhelmed with the desire to acquire. This desire pushes you to buy something you really can’t afford, like a mortgage that’s over your head. Then you get overextended financially, and then you have to constantly hustle to make ends meet. Soon, you’re emotionally and physically exhausted, and your relationships start to deteriorate. Then you don’t even have a purpose for that fancy home.

The Bible says in Ecclesiastes 4:6, “It is better to have only a little, with peace of mind, than be busy all the time with both hands, trying to catch the wind” (GNT).

The greatest things in life aren’t things.

In America it’s considered a tragedy to “die penniless.” But there’s no better time to go! If you were out of here the moment you spent your last cent, I’d call that wise, not foolish.

Nobody ever asks for things in the final moments of life. They always ask for people, because eventually everyone learns that life is all about relationships. Why not learn that sooner? It sure would relieve a lot of stress.

Life is not about achievements, accomplishments, or acquiring more things.

Life is about relationships.

Talk It Over

  • Which is more important to you—acquiring things or building relationships? Would your family and friends agree with your self-assessment?
  • What do you think it means to leave a legacy? What kind of legacy do you want to leave?
  • Paul says in Philippians 4:13 that he can do all things through Christ, who gives him strength. What kind of things do you think he is talking about?