"Chúng ta yêu vì Chúa đã yêu chúng ta trước." 1Giăng 4:19

Thiên Chúa luôn là người đầu tiên trong tất cả mọi việc. Chúa giữ vai trò chủ động. Lý do duy nhất bạn có thể yêu Chúa hay bất cứ ai khác là vì Chúa đã yêu bạn trước.

Kinh Thánh chép trong 1Giăng 4:19 rằng, “Chúng ta yêu vì Chúa đã yêu chúng ta trước.”

Thiên Chúa đã bày tỏ tình yêu của Ngài ra cho chúng ta thấy được qua nhiều cách. Ngài đã thể hiện tình yêu của mình bằng cách sai Chúa Jêsus Christ xuống thế gian để chết thay cho bạn. Ngài thể hiện tình yêu của mình bằng cách tạo dựng nên bạn. Chúa thể hiện tình yêu của mình bằng cách cho bạn mọi thứ bạn có trong cuộc sống. Chúng ta yêu vì Chúa đã yêu chúng ta trước.

Nếu bạn muốn học cách yêu thương người khác, trước tiên bạn phải hiểu và cảm nhận được Chúa yêu mình đến chừng nào. Khi bạn cảm nhận được tình yêu vô điều kiện của Chúa, bạn sẽ bắt đầu dễ dãi hơn với người khác. Bạn sẽ không giận dữ như trước đây nữa. Bạn sẽ kiên nhẫn hơn. Bạn sẽ dễ tha thứ hơn. Bạn sẽ đầy lòng thương xót hơn. Bạn sẽ khoan dung với người khác hơn.

Lý do mà bạn lại thấy có những người hay phán xét, châm biếm, giận dữ, tự cho mình là phải và luôn hạ thấp người khác xuống là vì họ không thực sự hiểu được Chúa yêu thương họ đến mức nào. Và điều đó thường có nghĩa là họ không thấy hài lòng với bản thân mình vì họ không cảm nhận được tình yêu hay sự tha thứ. Họ chưa hiểu hết ân điển của Chúa nên họ mang mặc cảm tội lỗi và thấy mình không ra gì. Và nếu họ cảm thấy tồi tệ về bản thân họ, chắc chắn họ không muốn bạn hài lòng với bản thân mình.

Có lẽ bạn là một trong những người đó. Có lẽ bạn đã bị cha mẹ, bạn bè hoặc người cùng làm việc gây cho tổn thương. Có lẽ bạn đã bị ngược đãi, lạm dụng, bị từ chối, bị bỏ rơi hoặc bị phản bội. Bạn có một số những vết thẹo trong người mình.

Đây là sự thật: Bạn không thể nào cho người khác điều mà bạn chưa từng nhận được. Những người không đáng yêu chút nào cả là những người không được yêu thương. Người bị tổn thương gây tổn thương cho những người khác. Nếu bạn đầy giận dữ và thiếu kiên nhẫn và bạn không cảm thấy mình được yêu, hãy đoán thử xem? Bạn sẽ không thể nào yêu ai được cả.

Bạn phải học biết Chúa yêu bạn đến mức nào và để nó chữa lành tấm lòng bạn để tình yêu của Ngài có thể tuôn chảy qua bạn. Bạn không thể nào yêu người khác cho đến khi bạn thực sự yêu chính bản thân mình.

Kinh Thánh dạy rằng, “Chúng ta nhận biết và tin vào tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta” (1Giăng 4:16).

Bạn có biết đến tình yêu của Chúa không? Bạn có trông cậy nơi tình yêu Chúa dành cho bạn không? Bạn sẽ dễ dàng yêu thương người khác hơn khi tình yêu của Chúa tuôn chảy qua bạn.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn có yêu người khác bằng tình yêu của Thiên Chúa không? Nếu vậy, bạn thể hiện tình yêu thương đó ra cho họ như thế nào?

2.    Tại sao hiểu được tình yêu Chúa giúp bạn bày tỏ sự khoan dung cho người khác?

3.    Điều tổn thương nào trong quá khứ đang khiến bạn không thể đón nhận tình yêu của Chúa và thể hiện tình yêu đó với người khác?

 

 

 


WE LOVE BECAUSE GOD FIRST LOVED US

BY RICK WARREN —

We love because he first loved us.”  1 John 4:19 (NIV)

God is always first in everything. He takes the initiative. The only reason you can love God or anybody else is because God first loved you.

The Bible says in 1 John 4:19, “We love because [God] first loved us” (NIV).

God has shown us his love in so many ways. He showed his love by sending Jesus Christ to Earth to die for you. He showed his love by creating you. He showed his love by giving you everything you have in life. We love because God first loved us.

If you want to learn how to love other people, you’ve got to first understand and feel how much God loves you. When you feel his unconditional love, you’re going to start cutting people a lot more slack. You’re not going to be as angry as you’ve been in the past. You’re going to be more patient. You’re going to be more forgiving. You’re going to be more merciful. You’re going to show other people grace.

The reason why you see people who are judgmental, sarcastic, angry, self-righteous, and always putting other people down is because they don’t really grasp how much God loves them. And that usually means they don’t feel good about themselves because they don’t feel loved or forgiven. They haven’t fully understood God’s grace, and so they feel guilty and bad about themselves. And if they feel bad about themselves, they certainly don’t want you feeling good about yourself.

Maybe you’re one of those people. Maybe you’ve been hurt by parents or peers or partners. Maybe you’ve been abused, misused, rejected, abandoned, or betrayed. You’ve got some scars on your heart.

Here’s the truth: You cannot give to others what you have not received yourself. Unlovely people are unloved people. Hurt people hurt people. If you’re filled with anger and impatience and you don’t feel loved, guess what? You won’t be able to love anybody else.

You have to learn how much God loves you and let it heal your heart so his love can flow through you. It is impossible to love others until you really feel loved yourself.

The Bible says, “We know and rely on the love God has for us” (1 John 4:16 NIV).

Do you know the love of God? Do you rely on the love God has for you? You will have an easier time loving other people when you have God’s love flowing through you.

Talk It Over

  • Do you love others with the love of God? If so, how do you show that love to them?
  • Why does understanding God’s love help you show grace to others?
  • What hurt from your past is keeping you from accepting God’s love and showing it to others?