0150Bởi chúng ta không chú tâm đến những điều thấy được, nhưng chú tâm đến những điều không thấy được. Vì những điều thấy được chỉ là tạm thời, còn những điều không thấy được là vĩnh cửu.” (IICôr4:18 BHĐ)

Con người có thể đương đầu với những thất vọng nặng nề, nghèo đói khốn khổ hoặc đau khổ cùng cực miễn là họ còn có niềm hy vọng.  Nhưng khi hy vọng không còn nữa, người ta sẽ không còn gì để khiến mình tiếp tục bước tới.  Chúa Giê-xu đem đến cho chúng ta niềm hy vọng đời đời, một niềm hy vọng sẽ không bao giờ khiến chúng ta thất vọng. 

Tuy nhiên bạn cần phải có cái nhìn đúng đắn để hiểu được niềm hy vọng tìm thấy trong Chúa Giê-xu.  Điều đó có nghĩa là bạn không chỉ nhìn vào những gì đang xảy ra ngay lúc này.  Thay vì chú tâm vào những điều tạm thời, hãy tập trung vào những điều đời đời.

Khó khăn sẽ không kéo dài vô hạn.  Nhưng niềm hy vọng nơi Chúa thì vẫn còn đó đời đời.  Kinh thánh chép: “Nên bây giờ còn có ba điều nầy: Đức tin, hi vọng, tình yêu thương; nhưng điều cao trọng hơn cả là tình yêu thương.” (ICôr13:13 BHĐ). Trong văn phòng của tôi có treo một tấm biển khắc bằng tiếng Do Thái và người ta thường hỏi tôi những chữ Do Thái kia có nghĩa là gì.  Câu đơn giản trên tấm biển đó là, “Điều này rồi cũng sẽ qua đi.” (This too shall pass) Tôi rất thích đọc nó mỗi khi gặp hoàn cảnh khó khăn. 

Nó nhắc nhở tôi rằng dù hoàn cảnh có ra sao đi nữa thì điều đó cũng chỉ là tạm thời.  Không có nan đề nào mà sẽ tồn tại mãi mãi trong cuộc sống của bạn.  Nó sẽ trôi đi, qua đi.  Dù cho đó là một nan đề kinh niên suốt cả cuộc đời thì nó không thể nào theo bạn vào cõi đời đời được.

Phao-lô nhắc chúng ta về điều này trong IICôr 4:18 “bởi chúng ta không chú tâm đến những điều thấy được, nhưng chú tâm đến những điều không thấy được. Vì những điều thấy được chỉ là tạm thời, còn những điều không thấy được là vĩnh cửu.” (BHĐ). Nan đề của bạn sẽ không kéo dài mãi mãi.  Đại dịch coronavirus sẽ có ngày qua đi.  Sự bất ổn của nền kinh tế sẽ không kéo dài vô hạn. 

Tuy nhiên trong thế giới mà Đức Chúa Trời tạo dựng sẽ có những điều sẽ tồn tại mãi mãi, điều mà mắt thường không thấy được, đó là:  Đức tin, hy vọng và tình yêu thương.  Và nếu bạn tin cậy nơi Chúa Giê-xu, bạn sẽ được ở với Chúa mãi mãi trong cõi đời đời.

Hãy đặt hy vọng nơi Chúa Giê-xu. “Hãy chú tâm vào những điều ở trên trời, đừng chú tâm đến những điều ở dưới đất” (Cô-lô-se 3:2 BHĐ).

Niềm hy vọng của bạn nơi Đấng Christ sẽ trở thành niềm hy vọng được hoàn thành, được đáp ứng.

Câu Hỏi Suy Ngẫm & Áp Dụng

1.      Đặt niềm hy vọng nơi Chúa Giê-xu trong một giai đoạn bất ổn có nghĩa như thế nào?

2.      Làm thế nào để bạn có thể giúp người khác giữ vững được niềm hy vọng nơi Đấng Christ?

3.      Xin nêu một số ví dụ về những điều còn đến đời đời chúng ta có thể tập trung vào khi đang đối diện với nan đề của đời sống?


 

Focus on What Will Last Forever

BY RICK WARREN —

“Things that are seen don’t last forever, but things that are not seen are eternal. That’s why we keep our minds on the things that cannot be seen.” 2 Corinthians 4:18 (CEV)

Human beings can handle an enormous amount of frustration, delay, and pain as long as they have hope. But when hope is gone, people give up.  Jesus offers the only hope that is eternal. And it is a hope that will never disappoint.

But you need the right perspective to understand the hope found in Jesus. That means you don’t just look at what’s going on right now. Instead of focusing on the temporary, focus on the eternal. For instance, pay more attention to God’s Word than the news on your smartphone.

Difficulties don’t last. But hope in God lasts forever. The Bible says, “These three things continue forever: faith, hope, and love. And the greatest of these is love” (1 Corinthians 13:13 NCV). 

There is a plaque engraved with Hebrew letters that hangs on the wall in my office. People ask me all the time what the Hebrew means. It simply says, “This too shall pass.” I like to look at it when I’m going through a difficult time. It reminds me that no matter what my circumstances are, they are temporary. No problem comes to stay in your life. It will pass. Even if it is a lifelong chronic problem, you won’t take it into eternity.

Paul reminds us of this in 2 Corinthians 4:18: “Things that are seen don’t last forever, but things that are not seen are eternal. That’s why we keep our minds on the things that cannot be seen.” (CEV).  Your problems won’t last forever. The coronavirus pandemic won’t last forever. Uncertainty with the economy won’t last forever.

But there are things in God’s universe that you can’t see that will last forever. Faith, hope, and love will last forever. And if you trust in Jesus, you will be with God forever in eternity.

Put your hope in Jesus. “Don’t shuffle along, eyes to the ground, absorbed with the things right in front of you. Look up, and be alert to what is going on around Christ—that’s where the action is. See things from his perspective” (Colossians 3:2 The Message).

Your hope in Christ will become a hope fulfilled.

Talk It Over

1.       What does putting your hope in Jesus look like in such an uncertain time?

2.       How can you help others maintain their hope in Christ?

3.       What are some examples of eternal matters we can focus on when faced with troubles?