0424Lời đáp êm dịu làm nguôi cơn giận, Còn lời xẳng xớm trêu cơn thịnh nộ" (Châm 15:1 TTHĐ).

Bạn có để ý rằng người ta có khuynh hướng bắt chước cảm xúc của người đối diện với mình không? Lý do chúng ta làm điều này là do các tế bào thần kinh phản chiếu ở trong não của chúng ta. Chúng cho phép chúng ta thông cảm và cũng phản chiếu những gì người khác cảm thấy.

Ví dụ, nếu một người nào đó tức giận với bạn, bạn sẽ tức giận trở lại. Nếu một người nào đó luôn buồn bã và bạn gần gũi người đó, một thời sau bạn sẽ bắt đầu cảm thấy buồn bã.

Tương tự như vậy, khi người ta lên giọng với bạn, thường thường bạn sẽ lên giọng trở lại với họ. Sau đó họ lớn tiếng hơn. Rồi bạn lớn tiếng hơn nữa. Chẳng bao lâu sự việc này càng nghiêm trọng hơn rồi bạn không còn kiểm soát được những cảm xúc của mình nữa.

Nhưng Kinh Thánh cho biết thực ra bạn có thể chọn cách mình phản ứng lại: “Lời đáp êm dịu làm nguôi cơn giận, Còn lời xẳng xớm trêu cơn thịnh nộ" (Châm 15:1 TTHĐ).

Tôi có một lời khuyên để giúp bạn tránh được rất nhiều sự đau lòng và xung đột trong cuộc sống của bạn: Khi người khác lên giọng, hãy hạ giọng nói mình xuống — trong hôn nhân, trong việc nuôi dạy con cái, trong tình bạn và tại nơi làm việc. Điều này được gọi là sức mạnh ở dưới sự kiểm soát.

Sự hòa nhã xoa dịu xung đột. Nó làm giảm bớt sự tức giận.

Đây là một câu Kinh Thánh mà một ngày nào đó bạn sẽ cần đến—có thể là ngay trong tuần này. Truyền Đạo 10:4 nói, “Nếu chủ nổi giận, đừng bỏ việc, Vì sự điềm tĩnh tránh được những lỗi lầm nghiêm trọng” (KTHĐ, TTHĐ).

Khi chủ của bạn chỉ trích bạn cách thậm tệ, khi vợ/chồng của bạn giận dữ lớn tiếng với bạn, hãy biết rằng điều đó có thể chẳng liên quan gì đến bạn cả. Thay vì phản kháng mạnh mẽ lại hãy thực hành sự hòa nhã. Hãy để câu trả lời nhẹ nhàng của bạn làm người kia nguôi giận và làm dịu tình hình.

Câu hỏi suy gẫm & áp dụng

1.    Phản ứng bình thường khi bạn lớn tiếng — chẳng hạn như khi con cái phạm lỗi hay khi bạn có điều bất đồng với vợ/chồng của mình là gì?

2.    Theo bạn tại sao đáp lại với sự hòa nhã thay vì giận dữ lại có thể làm nguôi giận? Tại sao điều này khiến người khác chú ý đến?

3.    Hãy tìm cách thực hành sự hòa nhã trong tuần này. Người khác phản ứng như thế nào khi bạn đáp lại bằng sự hòa nhã? Bạn có thể ghi lại những nỗ lực của mình và hiệu quả của chúng để chia sẻ lại với nhóm nhỏ.

 

 

 


CHOOSE GENTLENESS, NOT DEFENSIVENESS

By Rick Warren — 

“A gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger" (Proverbs 15:1 NIV).

Have you noticed that human beings have a tendency to mimic the emotions of people across from them? The reason we do this is because of mirror neurons in our brains. They allow us to sympathize and also to mirror what other people feel.

For instance, if someone gets angry with you, you get angry back. If somebody is really sad and you hang around that person long enough, you start to get sad.

In the same way, when people raise their voice against you, you usually raise your voice back. Then they raise their voice higher. Then you raise your voice higher. Then pretty soon it’s escalated, and your emotions are out of control.

But the Bible says you actually can choose how you respond: “A gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger” (Proverbs 15:1 NIV).

Let me give you a little tip that will save you a lot of heartache and conflict in your life: When other people raise their voices, lower yours—in your marriage, in your parenting, in your friendships, and at work. That’s called strength under control.

Gentleness defuses conflict. It deescalates anger.

Here’s a good verse you’re going to need someday—maybe even this week. Ecclesiastes 10:4 says, “If your boss is angry at you, don’t quit! A quiet spirit can overcome even great mistakes” (NLT).

When your boss tears into you or your spouse raises his or her voice in anger, realize it may not have anything to do with you. Instead of getting defensive, practice gentleness. Let your gentle answer disarm the other person and defuse the situation.

Talk It Over

  • What is your normal reaction to raised voices—like when your kids are misbehaving or when you have a disagreement with your partner?
  • Why do you think responding in gentleness rather than anger is so disarming? Why does it get people’s attention?
  • Look for ways to practice gentleness this week. How do people react when you respond to them with gentleness? You may even want to record your efforts and their effect and share it with your small group.