0175“Nhưng mỗi người bị cám dỗ bởi chính dục vọng mình lôi cuốn và quyến dụ.” (Gia-cơ 1:14 BHĐ).

Đối với ba của tôi, một ngày không đi câu cá là một ngày lãng phí. Cho dù bận rộn đến đâu chăng nữa, ba tôi cũng cố gắng thu xếp thời gian để có thể đi câu ít nhất 30 phút mỗi ngày. Khi nhìn thấy ba tôi câu được hết con cá này đến con cá khác (trong khi tôi không được con nào cả), tôi nhanh chóng học được một điều rằng không có bất kỳ con cá nào lại cắn vào một lưỡi câu không mồi cả.

Bạn không thể chỉ quăng một lưỡi câu xuống nước và mong đợi mình sẽ bắt được cá. Bạn phải gắn mồi vào lưỡi câu và một người câu cá giỏi đều biết rằng loại cá nào sẽ thích những loại mồi nào.

Giống như một người câu cá biết làm thế nào nhử mồi cho các loại cá khác nhau, Sa-tan cũng biết làm cách nào để mồi nhử bạn. Sa-tan biết điều bạn ưa thích nhất và điều gì có thể khiến cho bạn chú ý đến.  Nó biết chính xác đâu là điểm yếu của bạn— một nhu cầu tình cảm chưa được đáp ứng, kiệt quệ, hết năng lượng, cũng như những ao ước thầm kín.

Đó là lý do bạn cần phải nghĩ xem mình đang suy nghĩ về điều gì. Cái lưỡi câu là tội lỗi, nhưng miếng mồi là lời nói dối mà Sa-tan muốn bạn tin vào vì nó biết được nhược điểm của bạn: Nếu bạn làm điều này, bạn sẽ cảm thấy khá hơn, tốt hơn. Nếu bạn làm điều này, nó sẽ khiến cho bạn hài lòng thỏa mãn. Nếu bạn làm điều này, mọi việc sẽ đều ổn thỏa.

Ngay cả khi bạn biết có một lưỡi câu ở trong miếng mồi, có thể bạn vẫn đến gần để rỉa miếng mồi đó. Tại sao vậy? Bởi vì bạn nghe vào những lới nói dối mà Sa-tan nói với bạn. Nếu bạn cho rằng bạn có thể cứ ăn mồi mà không bị mắc câu, bạn chỉ tự lừa dối mình mà thôi.  Ý nghĩ cho rằng cắn câu mà không bị tổn thương là một trong những lời nói dối của Sa-tan.

Một trong những lời nói dối phổ biến khi bạn bị cám dỗ, là một yếu tố bên ngoài khách quan nào đó đã cám dỗ bạn. Nhưng vấn đề thật sự không nằm ở bên ngoài con người bạn

Gia-cơ 1:14 nói, “Chính những tư tưởng, dục vọng xấu xa trong con người thôi thúc, tạo ra sự cám dỗ.” (KTHĐ).

Cám dỗ bắt đầu từ những ham muốn bên trong của chúng ta — những điểm yếu mà Sa-tan dùng nó làm mồi nhử. Những ham muốn đó dẫn đến những hành động tội lỗi, và những hành động tội lỗi dẫn đến sự chết. Những điều bạn nghĩ đến trong trí sẽ quyết định cảm xúc của bạn, và cảm xúc của bạn quyết định điều bạn sẽ hành động.

Đừng mang thói quen đổ lỗi cho hoàn cảnh. Khi bạn bị cám dỗ, bạn có thể nghĩ là mình không thể chống cự được. Nhưng đương nhiên là bạn có thể kháng cự được! Điều đó phải bắt đầu bằng cách thay đổi lối suy nghĩ của mình.

Khi bạn bị cám dỗ, hãy ngưng lại và đặt câu hỏi, “Tôi đang tin vào lời nói dối nào?”

Sau đó hãy thay thế lời nói dối đó bằng lẽ thật của Đức Chúa Trời. Điều đó sẽ luôn luôn dẫn đến sự sống.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Những lời nói dối nào mà Sa-tan biết có thể dùng để tấn công bạn?

2.      Có lúc nào bạn đã nghĩ rằng mình có thể kiểm soát được bản thân dù đang rĩa mồi cám dỗ không? Kết quả điều đó là thế nào?

3.      Làm thế nào bạn có thể nhắc nhở mình về lẽ thật của Chúa khi đang bị cám dỗ?


 

 

 

 

Just A Nibble Of Sin Will Get You Hooked

By Rick Warren — 

“Temptation comes from our own desires, which entice us and drag us away” (James 1:14 NLT).

For my dad, a day without fishing was a wasted day. He would manage, no matter what was going on, to go fishing for at least 30 minutes every day. As I watched my dad catch fish after fish (while I caught nothing), I learned really quickly that no fish bites a bare hook.

You can’t just throw a hook out in the water and expect to catch fish. You have to put bait on the hook, and a good fisherman knows different fish like different kinds of bait.

Just like a fisherman knows how to bait different kinds of fish, Satan knows just how to bait you. He knows your favorite flavors and what gets your attention. He knows exactly where your weak spot is—that unmet emotional need, that empty tank, that deep desire.

That’s why you’ve got to think about what you’re thinking about. The hook is sin, but the bait is whatever lie Satan wants you to believe he knows you’re vulnerable to: If you do this, you’ll feel better. If you do this, it will be rewarding. If you do this, everything will be okay.

Even when you know there’s a hook beneath the bait, you may still keep nibbling. Why? Because you buy whatever lie Satan is feeding you. If you think you can keep nibbling without getting hooked, you’re just fooling yourself. The idea that you won’t get hurt is another one of Satan’s lies.

One of the most common lies is that, whenever you’re tempted, something outside of yourself has tempted you. But the real problem is not external.

James 1:14 says, “Temptation comes from our own desires, which entice us and drag us away” (NLT).

Temptation starts with our inner desires—those vulnerable spots Satan uses for bait. Those desires lead to sinful actions, and those actions lead to death. What you think determines how you feel, and what you feel determines how you act.

Don’t get in the habit of blaming your circumstances. When you’re tempted, you may think you can’t help it. You can help it! It starts by changing the way you think.

When you’re tempted, stop and ask the question, “What lie am I believing?”

Then replace it with God’s truth. It will always lead to life .

Talk It Over

  • What lies do you think Satan knows you’re vulnerable to?
  • When was a time you thought you could control yourself when you “nibbled” at temptation? What was the result?
  • How can you remind yourself of God’s truth when you’re tempted?