0174“Kẻ ngây ngô tin hết mọi điều,
Người thận trọng dè dặt từng đường đi nước bước.”
(Châm 14:15 KTHĐ).

Tất cả các hành vi, cách cư xử đều dựa trên những điều chúng ta tin tưởng vào.

Nếu bạn có thái độ sợ hãi, đó là vì bạn tin vào những ý tưởng đáng sợ đang có trong đầu vào lúc đó. Nếu bạn bực tức, oán giận là vì bạn tin rằng giá trị mình đang bị coi thường, khinh dễ và vì vậy bạn cần phải bênh vực, bào chữa. Nếu bạn có thái độ kiêu ngạo, có thể là do bạn nghĩ rằng mình không có năng lực, tài cán, vì vậy bạn đang phải bù đắp bằng cách khoe khoang, khuếch đại.

Nếu bạn không thích một hành vi nào đó của mình, hãy tìm hiểu gốc rễ của hành vi đó và thay đổi cách suy nghĩ bên trong hành vi đó. Chúa phán trong A-ghê 1:5, “Hãy để tâm suy xét đường lối các ngươi.” (BHĐ).

Hãy tự hỏi chính bản thân mình: Tại sao tôi lại cư xử như thế với người này? Tại sao tôi hành động như vậy tại trường học hay tại nơi làm việc? Tại sao tôi lại đối xử như thế này chỉ với một số những người láng giềng nhất định nào đó? Những tư tưởng nào của tôi đã tạo nên những phản ứng như vậy? Những thái độ, hành động nào đã bắt đầu từ những điểm nào mà tôi đang tin tưởng vào đó?

Có khi nào bạn trải qua những va chạm, mâu thuẫn như sau đây với người phối ngẫu hay một người nào đó rất quan trọng đối với bạn không? Chuyện khởi đầu khá đơn giản không đáng kể nhưng bất thình lình có một điều gì chạm đến suy nghĩ, đến xúc cảm của bạn khích cơn tức giận của bạn bùng nổ, không kiềm chế được hoặc bạn cảm thấy buồn phiền, khích động, bối rối, sợ hãi.  Bạn có thể bắt đầu tháo mồ hôi hột, to tiếng hoặc không cầm được nước mắt.

Có một điều gì đó trong khoảnh khắc ấy chạm đến một niềm tin bất thành văn nào đó của bạn. Có thể trong đầu bạn hiện ra ý nghĩ rằng người kia sẽ lìa bỏ bạn. Hoặc bạn đang cho rằng người đối diện chưa bao giờ lắng nghe chú ý đến điều bạn nói cả.  Bạn có thể cho rằng rằng ý kiến của bạn không được công nhận và bạn không được tôn trọng. Khi bạn tin một điều gì đó và điều đó sẽ có thể kích thích tạo nên một phản ứng cảm xúc không thấy trước được trong bạn.

Nếu bạn từng ở trong một tình huống như vậy, bạn cần phải hỏi câu hỏi này: Tôi đang tin điều gì ngay bây giờ? Bạn cần phải xem xét lại những điều nào mình tin đã dẫn đến hành vi đó của bạn.

Kinh Thánh nói trong Châm 14:15, “Kẻ ngây ngô tin hết mọi điều, Người thận trọng dè dặt từng đường đi nước bước.” (KTHĐ).

Để tăng trưởng trong bất kỳ lãnh vực nào của cuộc sống, hãy xem xét điều gì đang diễn ra trong tâm trí của bạn. Hãy bắt đầu ngẫm nghĩ về những gì bạn đang suy nghĩ để những suy nghĩ của bạn có thể dẫn đến hành động lành mạnh, có mục đích.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1. Hãy nghĩ đến một hành vi mà bạn đã cố gắng thay đổi trong nhiều năm qua. Những điều gì bạn đang tin vào đã khiến bạn hành động theo cách này?

2. Tại sao suy nghĩ về niềm tin ẩn sau một hành vi trước khi bạn hành động là quan trọng?

3. Khi bạn đang có một cuộc trò chuyện căng thẳng với một người thân mình, suy nghĩ về những điều bạn tin ẩn dưới những phản ứng cảm xúc của mình sẽ hữu ích như thế nào?


 

 

YOU NEED TO THINK ABOUT WHAT YOU THINK ABOUT

By Rick Warren — 

“Fools will believe anything, but the wise think about what they do” (Proverbs 14:15 NCV).

Every behavior is based on a belief.

If you act scared, it’s because you believe scary thoughts at that moment. If you act resentful, it’s because you believe you’ve been devalued, and so you’re going to defend yourself. If you’re acting prideful, it may be because you believe you’re not good enough, so you’re trying to compensate by being boastful.

If there is a behavior in your life you don’t like, go to the source and change the thought behind it. God says in Haggai 1:5, “Carefully consider your ways!” (GW).

Ask yourself: Why do I act that way with this person? Why do I act this way at work or school? Why do I act this way with certain neighbors? What thought triggered that response? What assumption is behind that action? What belief is beneath that behavior?

Have you ever been in this kind of conflict with your spouse or significant other: It starts off simple enough—but before you know it, something in the argument triggers your emotions, and you go from zero to 100 in emotional intensity in two seconds? Then you’re out of control, upset, nervous, or fearful. You may start sweating, or your voice may rise. Maybe tears start coming down your cheeks.

Something in that moment tapped into an unspoken belief. You may believe the other person is going to leave you. You may believe you haven’t been heard. You may believe your idea isn’t being given validation and you’re not being treated with respect. You believe something that suddenly triggered an emotional response.

If you’re ever in a situation like that, you need to ask this question: What am I believing right now? You need to examine the beliefs beneath your behavior.

The Bible says in Proverbs 14:15, “Fools will believe anything, but the wise think about what they do” (NCV).

To grow in any area of life, examine what’s going on in your mind. Start thinking about what you’re thinking about so your thoughts can lead to healthy, purposeful action.

Talk It Over

  • Think about a behavior you’ve tried to change over the years. What are you believing that causes you to act this way?
  • Why is it important to think about the belief behind a behavior before you act?
  • When you’re in a tough conversation with someone close to you, how is it helpful for you to think about the beliefs behind your emotional responses?