"Chúa dọn bàn cho tôi, trước mặt kẻ thù nghịch tôi." Thi Thiên 23:5

Vua Đa-vít đã biết được việc bị tấn công về mặt tinh thần, về lời nói và về thể chất có nghĩa gì. Khi còn trẻ, ông được tiên tri Sa-mu-ên xức dầu để trở thành vị vua tiếp theo của Y-sơ-ra-ên, nhưng lúc ấy Sau-lơ vẫn còn đang làm vua. Mặc dù Đa-vít trung thành phục vụ Sau-lơ, nhưng Sau-lơ ghen tị với vị vua tương lai và quyết định giết ông. Đa-vít phải trốn tránh Sau-lơ trong các hang động trong khi những lời dối trá về ông được đồn đại khắp nơi trong nước. Dầu vậy, Đa-vít không bao giờ nói một lời xấu xa nào về vua Sau-lơ cả. Ông không bao giờ trả thù — vì Đức Chúa Trời đang chuẩn bị cho Đa-vít trở thành một vị vua đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Đa-vít đã nói về Đức Chúa Trời rằng, "Chúa dọn bàn cho tôi, trước mặt kẻ thù nghịch tôi" (Thi 23:5).  Có phải dường như là David đang bị căng thẳng không? Không đâu! Ông đã không cần bỏ hết sức lực mình ra để tự vệ, vì ông tin cậy rằng Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ mình.

Phải cần đến nhiều đức tin và khiêm nhường để tin cậy nơi Chúa và yên nghỉ khi bạn đang bị tấn công, khi bạn bị hiểu lầm và khi có những tin đồn xấu xa về bạn đang lan truyền. Khi điều đó xảy ra, mọi thứ trong người bạn đều muốn vùng dậy và làm một điều gì đó về nó. Làm thế nào để bạn đối trả lại với những người đang tấn công mình? Bạn không cần làm gì cả.  Hãy để Chúa làm việc.

Hãy tin cậy rằng Chúa là Đấng bảo vệ bạn.

Đức Chúa Trời không những chỉ muốn bênh vực bạn, mà Ngài còn muốn thông công với bạn: “Ngài sẽ mở rộng vòng tay cho những ai để lòng tin cậy Ngài. Họ sẽ mở tiệc mừng, hoan ca mãi mãi! Ai yêu mến danh Ngài sẽ được vui thỏa trong Ngài.” (Thi 5:11).

Cả Thi thiên 23 và Thi thiên 5 đều vẽ nên bức tranh về một bữa tiệc, hoặc một buổi liên hoan, vào một thời điểm khó có thể xảy ra được — không chỉ vào lúc thuận lợi nhưng ngay cả khi bạn đang bị tấn công.

Nếu bạn đang ở trong trận chiến nóng bỏng ngay lúc này, Chúa biết tất cả. Có lẽ bạn đang đấu tranh để giữ lấy công việc mình. Hoặc bạn đang đấu tranh cho sức khỏe mình. Bạn đang đấu tranh để giữ sự lành mạnh về tinh thần của mình. Bạn đang đấu tranh để giữ phẩm cách mình. Trong khi chiến trận đang diễn ra, Chúa muốn tổ chức một buổi đại tiệc để khích lệ bạn.

Chúa muốn mở một buổi liên hoan nơi chiến trường, mở một đại tiệc nơi đang chiến đấu. Bạn có thể nhận được sự khích lệ đó ngày hôm nay khi bạn giao phó sự lo lắng, đau đớn và quyền kiểm soát của mình lên cho Chúa Jêsus và yên nghỉ trên những lời hứa Ngài dành cho bạn.

Nếu bạn là con cái Chúa, Cha trên trời của bạn đang tự hào về bạn. Những người chỉ trích có thể phỉ báng, vu khống, phớt lờ, nhạo báng hoặc bôi nhọ bạn, nhưng họ không thể ngăn cản được ơn phước của Đức Chúa Trời trên đời sống bạn.

Như được nói trong Kinh Thánh, “Người đưa tôi vào phòng yến tiệc, Ngọn cờ người phất trên tôi ấy là tình yêu.” (Nhã 2:4).

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn hiện đang ở trong cuộc chiến nào ngay lúc này?  Sự đối lập nào đang chăm chăm vào bạn?

2.    Bạn sẽ phải từ bỏ điều gì để giao phó sự bảo vệ của mình lên cho Đức Chúa Trời?

3.    Việc nghỉ ngơi giữa trận chiến giúp bạn sẽ chiến đấu tốt hơn như thế nào?

 

 

 


SURRENDER YOUR DEFENSE TO GOD

BY RICK WARREN —

“You prepare a table before me in the presence of my enemies.”  Psalm 23:5 (NIV)

King David knew what it meant to be attacked emotionally, verbally, and physically. As a young man, he was anointed by the prophet Samuel to be the next king of Israel, but Saul was still king. Even though David served him loyally, Saul was jealous of the future king and decided to kill him. David had to hide from Saul in caves while lies were being told about him across the kingdom. Yet David never said a bad word against King Saul. He never retaliated—because God was preparing David to be a king who followed God’s heart.

David said of God, “You prepare a table before me in the presence of my enemies” (Psalm 23:5 NIV).

Does it sound like David was stressed out? No! He didn’t have to use up all his energy defending himself, because he trusted God to be his defender.

It takes a lot of faith and humility to trust God and rest when you’re under attack, when you’re misunderstood, and when rumors are spreading about you. When that happens, everything in you wants to rise up and do something about it. How do you handle people who attack you? You don’t. You let God handle them.

Trust God to be your defender.

Not only does God want to defend you, but he also wants to fellowship with you: “You’ll welcome us with open arms when we run for cover to you. Let the party last all night! Stand guard over our celebration” (Psalm 5:11 The Message).

Both Psalm 23 and Psalm 5 paint the picture of a banquet, or a party, at an unlikely time—not just when good times are happening but when you’re under attack.

If you’re in the heat of the battle right now, God knows about it. Maybe you’re fighting for your job. Or you’re fighting for your health. You’re fighting for your sanity. You’re fighting for your dignity. While the battle is going on, he wants to throw a banquet for you to offer just a little encouragement.

God wants to give a party in a combat zone, to host a banquet on a battlefield. That kind of encouragement is available to you today when you surrender your worry, pain, and control to Jesus and rest in his promises to you.

If you’re a child of God, your heavenly Father is proud of you. Critics may spite you, slander you, ignore you, ridicule you, or libel you, but they can’t stop God’s blessing on your life.

As the Bible says, “He brought me to his banquet hall and raised the banner of love over me” (Song of Solomon 2:4 GNT).

Talk It Over

  • What battle are you in right now? What opposition is staring you down?
  • What will you have to let go of in order to surrender your defense to God?
  • How does resting in the midst of a battle help you fight better?