0453“Tôi liền hướng lòng về Chúa là Chân Thần, tìm kiếm Chúa bằng cách hết lòng cầu xin, khẩn nguyện” (Đa-ni-ên 9:3 Bản Kinh Thánh Hiện Đại).

Có bao giờ bạn cầu nguyện lời cầu nguyện mà những trẻ em đã được dạy thuộc lòng từ khi còn nhỏ như thế này không, “Bây giờ đến giờ con đi ngủ. Con cầu nguyện xin Chúa gìn giữ linh hồn con. Nếu con chết trước khi thức dậy, con cầu nguyện xin Chúa đón nhận linh hồn con”?

Hay là lời cầu nguyện trước mỗi bữa ăn như thế này không, “Xin Chúa chúc phước trên thức ăn này để bổ dưỡng thân thể con”?

Hầu hết mọi người đã cầu nguyện những lời cầu nguyện thông dụng này không lúc này thì cũng lúc khác. Nhưng những lời cầu nguyện này ý muốn nói đến điều gì? Và chúng ta có thật sự có ý định cầu nguyện như thế không?

Chúng ta thường cầu nguyện cách máy móc, đọc thuộc lòng những câu mình nhớ và đánh dấu những điều cần phải nói trong danh sách của mình trước khi chuyển sang điều kế tiếp.

Chúa không tìm kiếm những lời cầu nguyện không cảm xúc hay không chân thật. Ngài không quan tâm đến khi bạn dùng những lời người khác nói để cầu nguyện. Chúa không quan tâm đến lời cầu nguyện của bạn hoa mỹ đến thế nào. Thật ra, Chúa thậm chí không quan tâm nhiều lắm đến những lời nói nhưng là những cảm xúc chứa đựng trong những lời nói đó.

Bất cứ điều gì bạn cầu xin Chúa trong lời cầu nguyện — cho dù đó là nhu cầu thuộc thể, vật chất, thuộc linh, hay cảm xúc — hãy bày tỏ lòng mong muốn của bạn với những tình cảm, những xúc động của mình. Đó là điều đẹp lòng Chúa.

Khi Đa-ni-ên cần sự khôn ngoan của Chúa để biết cách hướng dẫn dân Y-sơ-ra-en, ông “hướng lòng về Chúa là Chân Thần, tìm kiếm Chúa bằng cách hết lòng cầu xin, khẩn nguyện” (Đa-ni-ên 9:3 KTHĐ). Khẩn nguyện có nghĩa là cầu xin với cảm xúc. Điều này vượt hẳn hơn với điều cần xin thông thường. Đó là sự tìm kiếm khẩn trọng với hết cả tấm lòng và tha thiết nài xin. Chúa lắng nghe lời khẩn cầu của chúng ta.

Bản dịch “Sứ Điệp” (The Message) diễn ý câu Kinh Thánh này như sau, “Tôi dốc đổ tấm lòng mình ra, bộc trần linh hồn tôi ra với Chúa.”

Đây không phải là sự cầu nguyện yếu ớt. Đây là sự cầu nguyện mạnh mẽ, dũng cảm. Lần cuối bạn cầu nguyện như vậy là khi nào?

Cho dù tôi không biết bạn cách cá nhân, nhưng tôi có thể nói rằng lần cuối bạn cầu nguyện như vậy là khi bạn đang trong cơn đau đớn tột cùng. Bạn không khi nào đổ lòng ra với Chúa như vậy khi mọi việc đều tốt đẹp. Bạn dốc đổ lòng ra với Chúa và cầu khẩn với Ngài khi bạn đang đau đớn.

Nhưng điều đó không có nghĩa rằng bạn không thể bày tỏ cảm xúc ra trong tất cả những lời cầu nguyện của mình. Khi bạn nhìn xung quanh thấy những gì đang xảy ra trong thế giới của chúng ta, tấm lòng của bạn sẽ tan vỡ với những điều đang làm Chúa tan vỡ, đau lòng. Chúa là Đức Chúa Trời đầy cảm xúc, và Ngài đáp lại những cảm xúc của bạn với tình yêu.

Hãy dốc đổ lòng mình ra với Chúa hôm nay. Nó đem bạn đến gần Chúa hơn và giúp đức tin bạn thêm sâu đậm khi bạn thấy Chúa đáp lại lời cầu nguyện của bạn như thế nào.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Lần cuối khi bạn thật sự trải linh hồn mình ra trước mặt Chúa là khi nào? Bạn đang cầu nguyện về điều gì?

2.    Nếu mọi việc đều tốt đẹp trong cuộc sống của bạn, Chúa muốn bạn cầu xin Chúa điều gì?

3.    Nếu bạn không nghĩ rằng mình là người dễ xúc động, bằng cách nào bạn có thể cầu xin Chúa giúp lời cầu nguyện mình đầy cảm xúc hơn?

 

 

 

 


GOD WANTS YOUR EMOTIONAL PRAYERS

By Rick Warren — 

“I poured out my heart, baring my soul to GOD" (Daniel 9:3 The Message).

Have you ever prayed, “Now, I lay me down to sleep. I pray the Lord my soul to keep. If I should die before I wake, I pray the Lord my soul to take”?

Or how about, “Bless this food to the nourishment of our bodies”?

Most people have prayed these well-known prayers at some point. But what do they mean? And do we really mean them?

So often we go through the motions of prayer, reciting words from memory and checking something off our list before moving on to the next thing.

God is not looking for prayers with no emotion or authenticity. He doesn’t care if you can deliver words someone else made up. God doesn’t care how beautiful your prayer sounds. In fact, he doesn’t even care as much about the words as he does the emotions behind them.

Whatever you are asking God for in prayer—whether it’s a physical, material, spiritual, or emotional need—express your desire with emotion. That’s what pleases God.

When Daniel needed God’s wisdom for how to direct the Israelites, he “prayed earnestly to the Lord God, pleading with him” (Daniel 9:3 GNT). Pleading means to ask with emotion. It’s more than a routine request. It’s serious seeking and searching with all your heart and earnestly begging. God listens to our pleas.

The Message paraphrase of this verse says, “I poured out my heart, baring my soul to GOD.”

This is not wimpy praying. This is gutsy praying. When was the last time you prayed like that?

I can tell you, without even knowing you personally, that the last time you prayed like that was when you were in deep pain. You don’t pour out your heart to God like that when things are going great. You pour out your heart to God and plead with him when you are in pain.

But that doesn’t mean you can’t fill all your prayers with emotion. As you look around at what is going on in our world, your heart will break for the things that break the heart of God. He is an emotional God, and he responds to your emotions with love.

Pour out your heart to God today. It will draw you closer to him and deepen your faith as you see how he answers your prayers.

Talk It Over

  • When was the last time you truly bared your soul before God? What were you praying about?
  • If things are going well in your life, what does God want you to plead with him for?
  • How can you ask God to help you make your prayers more emotional if you do not consider yourself an emotional person?