0310“Đức Chúa Trời bày tỏ lòng yêu thương của Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là tội nhân thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta (Rô-ma 5:8 TTHĐ).

Tất cả những gì Chúa Jêsus đã làm cho bạn, Ngài đã làm vì tình yêu. Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên bạn để yêu thương bạn. Lý do duy nhất mà bạn đang sống là vì bạn được tạo dựng nên để được Đức Chúa Trời yêu thương.

Chúa không chỉ nói rằng Ngài yêu bạn, Ngài đã bày tỏ tình yêu đó ra. Kinh Thánh nói rằng “Đức Chúa Trời đã chứng tỏ tình yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi Chúa Cứu Thế chịu chết thay chúng ta là người tội lỗi” (Rô-ma 5:8 KTHĐ). Kinh Thánh nói rằng đang khi chúng ta vẫn còn là những tội nhân thì Chúa đã vì chúng ta mà chịu chết. Ngay cả trước khi bạn biết rằng bạn cần có Chúa ở trong đời sống thì Chúa Jêsus đã chết thay cho bạn.

Thật là một chuyện hoang đường khi cho rằng bạn cần phải thay đổi cách sống của mình cho thanh sạch rồi mới có thể đến được với Chúa. Có người nói rằng, “Tôi cần phải thay đổi một số những việc trong đời sống tôi cho đúng đắn rồi tôi mới có thể đến với Chúa.” Không đâu! Bạn có thể đến với Chúa với tất cả những nan đề của mình — điều tốt, điều xấu và cả điều cực kỳ tệ hại nữa.

Việc bạn cần thay đổi đời sống trước khi đến với Chúa cũng giống như việc bạn đánh răng trước khi đến nha sĩ để rửa răng! Tại sao chúng ta lại làm những điều vô ích như vậy?

Chúa nói rằng, “Con không cần phải chỉnh đốn lại những hành động việc làm của con đâu. Cứ đem hết đến đây cho Ta. Hãy đem đến cho Ta tất cả những xáo động của đời sống con. Ta có tất cả những câu giải đáp. Con người con như thế nào thì cứ đến với Ta như thế đó.”

Lễ Phục Sinh bày tỏ sự sâu rộng của tình yêu Chúa dành cho bạn. Kinh Thánh nói rằng, “Từ trời Ngài ban ơn cứu rỗi con… Đức Chúa Trời ban sự nhân từ và sự thành tín của Ngài cho con” (Thi 57:3 TTHĐ). Đó là điều Chúa Jêsus đã làm vào dịp Phục Sinh. Ngài đã tự hạ mình từ thiên đàng xuống để cứu bạn vì Ngài yêu thương bạn. Vì vậy, bạn có thể đem những nan đề của mình đến trao cho Chúa — bởi vì Chúa yêu thương bạn và bởi vì Ngài có tất cả những câu trả lời.

Nếu bạn không hành động theo tin mừng, theo Tin Lành này thì sự chết của Chúa Cứu Thế Jêsus và sự Phục Sinh của Ngài cho cá nhân bạn đã lãng phí vì sẽ không tạo nên một sự khác biệt nào trong đời sống của bạn cả. Nhận biết món quà của Đức Chúa Trời là chưa đủ; bạn cần phải tiếp nhận món quà đó.

“Vậy nếu miệng anh em xưng Đức Chúa Jêsus là Chúa và lòng anh em tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ cõi chết sống lại thì anh em sẽ được cứu. Vì ai tin trong lòng thì được xưng công chính, ai tuyên xưng nơi miệng thì được cứu rỗi” (Rô-ma 10:9-10 TTHĐ).

Đức Chúa Trời không đòi hỏi bạn hứa điều mà bạn không thể thực hiện. Chúa đang kêu gọi bạn tin vào một lời hứa mà chỉ Ngài mới có thể thực hiện được.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Phần nào trong đời sống của bạn mà bạn đang cố chấn chỉnh lại trước khi đến với Chúa? Xin bạn hãy buông bỏ phần đó ngày hôm nay.

2.    Phục Sinh có ý nghĩa gì đối với cá nhân bạn? Kỷ niệm Lễ Phục Sinh đem bạn đến gần Chúa hơn như thế nào?

3.    Đời sống của bạn phản ánh tình yêu cao cả Chúa đã dành cho bạn như thế nào? Nếu bạn chưa tiếp nhận tình yêu đó, bạn có muốn tiếp nhận tình yêu đó ngày hôm nay không?

Hãy đến với Chúa Jêsus bằng chính con người thật của bạn.

Kinh Thánh hứa: “Vậy nếu miệng anh em xưng Đức Chúa Jêsus là Chúa, và lòng anh em tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ cõi chết sống lại thì anh em sẽ được cứu. Vì ai tin trong lòng thì được xưng công chính, ai tuyên xưng nơi miệng thì được cứu rỗi” (Rô-ma 10:9-10 TTHĐ).

Bạn không cần phải chỉnh đốn cuộc sống của mình cho đàng hoàng trước khi đến với Chúa để mong được sự cứu rỗi. Con người bạn như thế nào thì cứ đến với Chúa như thế đó, sẵn sàng ăn năn tội lỗi của mình và giao phó cuộc đời của mình cho Chúa. Nếu bạn sẵn sàng làm điều đó, xin hãy cầu nguyện lời cầu nguyện sau:

“Kính lạy Chúa Jêsus, Ngài đã hứa rằng nếu con đặt niềm tin nơi Ngài, thì Ngài sẽ tha thứ mọi sai lầm mọi tội lỗi mà con đã vi phạm, con sẽ học biết được mục đích của cuộc đời mình, và một ngày nào đó Chúa sẽ tiếp đón con vào nhà đời đời của Ngài trên thiên đàng.

“Con xin xưng nhận tội mình đã phạm. Chúa đã hứa rằng nếu con xưng tội mình và tin cậy Ngài, con sẽ được cứu. Nhờ ân điển của Ngài, nhờ đức tin, con tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa chứ không phải bởi tạo công đức riêng. Con xin tiếp nhận Chúa vào cuộc đời con, Ngài là Chúa của con. Hôm nay con xin trao hết đời sống con trong tay Ngài. Con muốn sống cuộc đời mình như cách Chúa muốn con sống.

“Kính lạy Chúa Jêsus, con muốn được yên nghỉ trong tình yêu của Ngài. Con muốn dùng cuộc đời còn lại của con để hầu việc Chúa thay vì ích kỷ phục vụ cho bản thân mình. Con xin dâng cuộc sống của con trong tay Ngài và cầu xin Chúa cứu con, và tiếp nhận con vào trong gia đình của Chúa. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Jêsus. A-men.”

Nếu bạn vừa cầu nguyện lời cầu nguyện trên, xin chúc mừng bạn vì bạn đã có Chúa Phục Sinh quyền năng làm Cứu Chúa của mình! Xin hân hoan chào đón bạn vào trong đại gia đình của Chúa! Xin bạn liên lạc, nói cho người đã giới thiệu bài tĩnh nguyện này cho bạn biết. Người đó sẽ rất vui và sẽ giúp đỡ bạn trong những bước đầu theo Chúa. A-men!


 

 

Jesus Says, 'Come As You Are’

By Rick Warren — 

“God showed his great love for us by sending Christ to die for us while we were still sinners” (Romans 5:8 NLT).

Everything that Jesus did for you, he did out of love. The Bible says God made you to love you. The only reason you’re alive is because you were made to be loved by God.

God didn’t just say he loved you; he showed it. The Bible says, “God showed his great love for us by sending Christ to die for us while we were still sinners” (Romans 5:8 NLT). It says while we were still sinners. Before you even knew you needed God in your life, Jesus died for you.

There’s a myth that says you’ve got to clean up your act before you can come to God. People say, “There are a few things I’ve got to get right in my life first, and then I’ll come to God.” No! You can come to God with your problems—the good, the bad, and the ugly.

It’s like brushing your teeth before you go to the dentist to have your teeth cleaned! Why do we do things like that?

God says, “You don’t have to clean up your act. Just bring it all to me. Bring me all your problems and all your mess. I have all the answers. Come as you are.”

Easter shows the depth of God’s love for you. The Bible says, “He will send down help from heaven to save me because of his love” (Psalm 57:3 TLB). That’s what Jesus did on Easter. He sent himself from heaven to save you because of his love. So you can bring your problems to God—because he loves you and he has the answers.

If you don’t act on this Good News, then the death of Jesus Christ and his Resurrection are wasted for you personally; they’ll make no difference in your life. It’s not enough to recognize God’s gift; you have to receive it.

“You will be saved, if you honestly say, 'Jesus is Lord,’ and if you believe with all your heart that God raised him from death. God will accept you and save you, if you truly believe this and tell it to others” (Romans 10:9-10 CEV).

God is not asking you to make a promise you cannot keep. God is asking you to believe a promise that only he can keep.

Talk It Over

  • What part of your life have you been trying to clean up before approaching God? Will you let go of that today?
  • What does Easter mean to you personally? How does celebrating it draw you closer to God?
  • How does your life reflect the extravagant love God has for you? If you haven’t accepted that love, will you accept it today?

Come as you are to Jesus.

The Bible promises: “You will be saved, if you honestly say, 'Jesus is Lord,’ and if you believe with all your heart that God raised him from death. God will accept you and save you, if you truly believe this and tell it to others” (Romans 10:9-10 CEV).

You don’t have to clean up your life before you come to God for salvation. You just have to come as you are, ready to repent of your sins and turn your life over to him. If you’re ready to do that, pray this prayer:

“Dear Jesus, you have promised that if I believe in you, I will be saved. Everything I’ve ever done wrong will be forgiven, I will learn the purpose of my life, and you will accept me into your eternal home in heaven one day.

“I confess my sin, and I believe you are my Savior. I trust you when you say that if I believe with my whole heart, you will save me. I receive you into my life as my Lord. Today I’m turning over every part of my life to your management.

“I want to use the rest of my life to serve you instead of serving myself. I want to tell other people about your saving love. I commit my life to you and ask you to save me and accept me into your family. In Jesus’ name I pray. Amen.”