0028“Phải, nếu con cầu xin sự thông sáng và cất tiếng khẩn nài sự hiểu biết… Bấy giờ con sẽ hiểu biết sự kính sợ Đức Giê-hô-va và tìm được tri thức về Đức Chúa Trời… con sẽ hiểu biết sự công chính và công minh, sự chính trực và mọi đường lối tốt đẹp” (Châm 2:3-5,9).

Trong vài ngày qua, bạn đã học sáu phép thử dùng để đưa ra quyết định. Hôm nay, tôi xin liệt kê cả sáu phép thử ấy ra đây. Khi đọc qua các phép thử này một lần nữa, xin hãy nghĩ về thói quen đưa ra quyết định của bạn. Sau đó, hãy xem Chúa Giê-xu muốn nói gì về những quyết định của bạn trong quá khứ.

Phép thử Quan Niệm: Điều này có phù hợp với Lời Chúa?

Đối với đa phần những sự chọn lựa, Kinh Thánh cung ứng những sự dạy dỗ hay một nguyên tắc rõ ràng để vâng theo. Khi bạn sắp quyết định một điều gì đó, hãy suy xét xem Lời Chúa trực tiếp nói gì về việc bạn nên làm.

Phép thử sự Chính Trực: Tôi có muốn mọi người biết về quyết định này của tôi?

Người chính trực là người trước sau như một. Trước đám đông họ như thế nào thì trong chốn riêng tư họ cũng vẫn là người như vậy.

Phép Thử sự Tiến Bộ: Quyết định này có giúp tôi trở thành người tốt hơn?

Trong đời sống, điều bạn thường phải chọn lựa không phải là giữa tốt và xấu mà là giữa cái tốt hơn và cái tốt nhất. Hãy đặt cho mình một tiêu chuẩn cao hơn và chọn cho đời sống mình những điều tốt nhất.

Phép Thử tính Độc Lập: Điều này có kiểm soát và chi phối đời sống tôi?

Một điều gì đó dù bên ngoài không xấu nhưng nếu bạn nghiện nó thì đó là điều xấu đối với bạn. Đấng Christ là Đấng duy nhất xứng đáng nắm quyền kiểm soát đời sống bạn.

Phép Thử Tầm Ảnh Hưởng: Quyết định này có gây hại cho người khác?

Nền văn hóa của chúng ta luôn hỏi: Bạn cần gì? Nhưng Đức Chúa Trời đòi hỏi bạn phải biết nghĩ đến những người khác nữa. Nếu một quyết định bạn đưa ra gây thiệt hại cho người khác, đó là một quyết định sai lầm.

Phép Thử tính Đầu Tư: Đây có phải là cách tận dụng thời giờ có lợi nhất?

Bạn không có đủ thời gian để làm tất cả mọi việc và Đức Chúa Trời cũng không muốn bạn làm hết mọi việc. Hãy tìm hiểu sứ mạng Đức Chúa Trời dành cho bạn là gì và đầu tư thời giờ vào đó.

Khi đọc qua danh sách này, có thể bạn bị ám ảnh bởi những quyết định sai lầm mình đã đưa ra. Có thể bạn cảm thấy xấu hổ, tội lỗi, hối tiếc hay ân hận. Có lẽ bạn đã không chung thủy với vợ/chồng mình. Có lẽ bạn đã nói dối để tự vệ. Có thể bạn đã làm một việc gì đó tồi tệ đến nỗi không dám nói với ai.

Tôi nghĩ đây là những lời Chúa Giê-xu muốn nói với bạn hôm nay:

“Ta không bận tâm đến những quyết định sai lầm của con. Con mới là điều quan trọng đối với Ta. Con rất quý giá đối với Ta. Ta yêu con. Ta sẽ tha thứ cho con, phục hồi con. Thậm chí Ta có thể phục hồi vài chỗ thiệt hại con tự gây ra cho đời sống mình và cuộc đời của những người khác. Ta sẽ dang rộng cánh tay chào đón con trở về. Ta đã chịu chết vì những quyết định tồi tệ đó của con. Tất cả đều đã được trả thay trên thập tự giá. Hãy đến với Ta và trao cho Ta mọi mảng miếng của cuộc đời con: những phần tốt, phần xấu, những phần khiến con xấu hổ. Ta sẽ nhận hết những điều đó và ban cho con sự bình an Ta. Một số những quyết định của con trong quá khứ đã để lại những vết nhơ và sự hổ thẹn. Ta sẽ ban cho con năng quyền và sự khôn ngoan để bắt đầu đưa ra những quyết định khôn ngoan, đưa đến sự thỏa lòng và ý nghĩa thật.”

Thật tuyệt vời! Ai có thể từ chối một cuộc trao đổi quá tốt như vậy? Nếu hôm nay bạn nhận thấy bản thân đang tìm cách kiểm soát cuộc đời mình, hãy trao quyền kiểm soát ấy cho Chúa và tận hưởng sự bình an theo sau quyết định đó.

Câu Hỏi Suy Ngẫm

  • Trong danh sách sáu phép thử trước khi đưa ra quyết định trên đây, bạn thấy phép thử nào nổi bật nhất? Có lẽ đó là phép thử dường như khó thực hiện nhất hay một phép thử bạn chưa từng dùng bao giờ. Hãy cam kết dùng phép thử ấy mỗi khi đưa ra quyết định trong tuần này.
  • Có quyết định sai lầm nào bạn không dám cho người khác biết? Hãy xưng nó ra với Chúa ngay bây giờ. Ngài đang chờ đợi để tha thứ cho bạn. Hãy cảm tạ Chúa vì sự tha thứ của Ngài và cầu xin Ngài giúp bạn bắt đầu đưa ra những quyết định khôn ngoan hơn.

 


Jesus Offers Hope for Bad Decisions

BY RICK WARREN — 

“If you want better insight and discernment . . . learn the importance of reverence for the Lord and of trusting him . . . He shows how to distinguish right from wrong, how to find the right decision every time.” Proverbs 2:3-5, 9 (TLB)

For the last several days you’ve seen six different tests you can use when making decisions. Today I have them all listed here together. As you read over the tests again, reflect on your own decision-making habits. And then read what Jesus might want to say to you about the decisions you’ve made in the past.

Ideal Test: Is this in harmony with God’s Word?

For many decisions, the Bible offers instructions or a clear principle to follow. When you’re making a decision, consider whether God’s Word speaks directly to what you should do.

Integrity Test: Would I want everyone to know about this decision that I’m making?

When you’re a person of integrity, who you are on the inside matches who you are on the outside. Who you are in private is the same as who you are in public.

Improvement Test: Will this make me a better person?

In your life, you often won’t be choosing between good and evil, but between better and best. Have a high standard and fill your life with the best.

Independence Test: Could this begin to control and dominate my life?

Even if something isn’t bad on the surface, it’s bad for you if it becomes an addiction. Christ is the only one who deserves control in your life.

Influence Test: Will this harm other people?

Our culture asks: What do you need? But God demands that you think of other people, too. If a decision you make will harm other people, it’s the wrong decision.

Investment Test: Is this the best use of my time?

You don’t have time for everything, and God doesn’t expect you to do everything. Figure out the mission God has for you. Invest your time in that.

As you read through this list, you may be haunted by bad decisions you’ve made. You may be feeling shame, guilt, regret, or remorse. Maybe you were unfaithful to a spouse. Perhaps you lied to protect yourself. You may have done something so bad that you never have told anyone what you’ve done.

Here’s what I think Jesus might like to say to you today:

“I don’t care what bad decisions you have made. You matter to me. You are valuable to me. I love you. I will forgive you. I can restore you. I can even reverse some of the damage you have brought on your life and the lives of other people. I will welcome you back home with open arms. I died for those poor decisions that you made. They’ve already been paid for on the cross. Come to me and give me all the pieces of your life: the good parts, the ugly parts, the parts that embarrass you. I will take your pieces and give you my peace. Some of your past decisions have caused scars and shame. I will give you the power and wisdom to start making smart decisions that will lead to satisfaction and significance.”

What a deal! Who could turn that down? If you’ve realized today that you’ve been calling your own shots, give that control over to God. And enjoy the peace that will follow.

Talk It Over

1.When you looked over the six decision-making tests today, which stood out the most? Maybe it was one that seemed really difficult or one that you know you haven’t been practicing. Commit to using that test when making decisions this week.

2.What bad decision have you never told anyone about? Confess it now to God. He’s waiting to forgive you. Then thank him for his forgiveness and ask him to help you start making better decisions.