“Nhưng khi lòng khoan dung và nhân ái của Đức Chúa Trời, Cứu Chúa chúng ta, được bày tỏ thì Ngài cứu chúng ta, không phải bởi việc công chính chúng ta đã làm, nhưng bởi lòng thương xót của Ngài, qua việc thanh tẩy của sự tái sinh và đổi mới của Đức Thánh Linh” (Tít 3:4-5 TTHĐ).

Cho dù bạn đang trải qua điều gì đi chăng nữa, bạn vẫn có thể sống với niềm hy vọng. Đó là tin tốt lành không hề thay đổi của Kinh Thánh.

Trong IPhi-e-rơ 1, bạn có thể tìm thấy năm lý do để sống với hy vọng. Trong bài tĩnh nguyện hôm qua, chúng ta đã xem đến lý do đầu tiên — Chúa đã chọn bạn trước khi bạn chọn Ngài.