0682“Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí, hết sức lực mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi.’ Điều thứ hai là: 'Ngươi phải yêu người lân cận như chính mình.’ Không có điều răn nào lớn hơn hai điều nầy” (Mác 12:30-31 TTHĐ).

Chúa đã tạo dựng nên bạn một cách phức tạp diệu kỳ với năm yếu tố ảnh hưởng đến cá tính, nhận dạng của bạn. Khi hiểu và nắm lấy được năm yếu tố đó, bạn có thể bắt đầu kinh nghiệm được sự biến đổi thật sự để trở thành người mà Chúa đã định cho mình.

Hôm nay chúng ta sẽ xem đến hai yếu tố đầu tiên trong năm yếu tố đó – cấu tạo hóa học và các mối quan hệ.

Yếu tố đầu tiên định dạng bạn là ai là cấu tạo hóa học của bạn. Điều này bao gồm những thứ như DNA và thành phần hóa học của cơ thể bạn. Có thể bạn được sinh ra với chứng quá nhạy cảm, hay có lẽ bạn có khả năng chịu đựng đau đớn cực kỳ cao. Một số người có mức năng lượng thấp, trong khi những người khác lại rất năng động. Hoặc có lẽ lưng của bạn rất dễ bị đau, thị lực yếu kém, hay bị giòn xương, dễ gãy. Bạn có thể có mứt oxytocin thấp, một loại hóc-môn ảnh hưởng đến cách bạn kết nối với người khác.

Không có phần cấu tạo hóa học nào của bạn là tội lỗi hay đáng xấu hổ cả – đó là cách Đức Chúa Trời dựng nên bạn!

Có lần tôi mua một chiếc quần jean bị sờn rách có tấm thẻ ghi: “Những chiếc quần jean này có những sai sót cố ý để làm cho chúng độc nhất.” “Gen” của bạn, yếu tố di truyền của bạn cũng giống như vậy: Chúng có những “khiếm khuyết” khiến bạn trở nên độc đáo nhất. Những sai sót đó là một phần của thiết kế do khách hàng đặt riêng, và Chúa đã định sẵn ra cho mục đích và sự vinh hiển của Ngài.

Yếu tố thứ hai ảnh hưởng đến định dạng con người của bạn là những mối quan hệ của bạn. Các mối quan hệ của bạn cho bạn mục đích, ý nghĩa, và những nét để nhận dạng bạn. Nếu bạn lớn lên với những mối quan hệ không bình thường, bạn sẽ có thể đặt câu hỏi về mục đích sống và mình là ai. Nếu bạn lớn lên với những mối quan hệ lành mạnh, nối kết với người khác có lẽ sẽ dễ dàng hơn cho bạn.

Chúa Jêsus nói rằng điều quan trọng nhất bạn nên làm là yêu Chúa và yêu người khác: “Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí, hết sức lực mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi.’ Điều thứ hai là: 'Ngươi phải yêu người lân cận như chính mình.’ Không có điều răn nào lớn hơn hai điều nầy” (Mác 12:30-31 TTHĐ).

Đời sống không phải là về những thành tích hay những gì bạn đạt được, không phải sự nổi tiếng hay uy tín của bạn. Đời sống là về những mối quan hệ – là bạn yêu thương đến thế nào.

Ba vấn đề khiến bạn không thể yêu thương một cách trọn vẹn như Chúa đã dự định là:

1. Tất cả chúng ta đều không trọn vẹn. Không có mối quan hệ nào là hoàn hảo bởi vì không có người nào hoàn hảo cả.

2. Tội lỗi phân cách chúng ta. A-đam và Ê-va có mối quan hệ đổ vỡ đầu tiên và tự phân cách họ với Chúa và với nhau. Kể từ đó, chúng ta luôn bào chữa cho mình và buộc tội những người chúng ta yêu quý từ lúc đó.

3. Càng bị phân cắt, chúng ta càng trở nên sợ hãi. Chúng ta khao khát sự gần gũi, nhưng chúng ta lại sợ bị tổn thương. Chúng ta khao khát được chấp nhận, nhưng chúng ta lại sợ bị khước từ.

Khi nói đến những mối quan hệ của bạn, có lẽ bạn đã gặp phải khó khăn. Nhưng bạn phải chịu trách nhiệm về những điều bạn làm với những mối quan hệ của mình. Bạn có sẵn lòng để Chúa ảnh hưởng đến các mối quan hệ của mình không? Bạn có sẵn lòng tin cậy Chúa cho tương lai của mình bất chấp một quá khứ khó khăn không? Bạn có sẵn lòng nuôi dưỡng, bảo vệ và gây dựng những mối quan hệ để Chúa được vinh hiển trọn vẹn hơn trong đời sống bạn không?

Bạn đã sẵn sàng để dùng con người của mình cho sự vinh hiển của Chúa chưa? Hôm nay, hãy quyết định nắm lấy cấu tạo hóa học Chúa cho và gây dựng những mối quan hệ lành mạnh với sự giúp đỡ của Ngài.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn đã thấy Chúa dùng những “khiếm khuyết” trong cấu tạo hóa học của bạn cho sự vinh hiển của Ngài như thế nào?

2.    Bạn đang “yêu người lân cận như mình” như thế nào? Hãy nghĩ về những người thân hay những đồng nghiệp khó khăn hoặc những mối quan hệ đổ vỡ?

3.    Làm thế nào bạn có thể dùng phương tiện truyền thông xã hội để xây dựng mối liên hệ bền vững hơn, lành mạnh hơn với người khác thay vì để nó làm tổn thương các mối quan hệ của mình?

 

 

 


YOUR CHEMISTRY AND CONNECTIONS MATTER

By Rick Warren —

“Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. The second is this: 'Love your neighbor as yourself.’ There is no commandment greater than these" (Mark 12:30-31 NIV).

God made you wonderfully complex with five factors that influence your identity. When you understand and embrace those five factors, you can start to experience real transformation toward becoming the person God made you to be.

Today we’ll look at the first two of those five factors—chemistry and connections.

The first factor that makes you who you are is your chemistry. This includes things like your DNA and chemical makeup. Maybe you were born with hypersensitivity, or perhaps you have an extremely high tolerance for pain. Some people have a low energy level, while others are bouncing off the walls. Or perhaps you have a back that’s prone to fail you, weak eyesight, or brittle bones. You might have low levels of oxytocin, a hormone that affects how you relate to other people.

No part of your chemistry is sinful or shameful—it’s the way God wired you!

I once bought a pair of distressed jeans whose tag read: “These jeans have intentional flaws in order to make them unique.” Your “genes” are the same way: They have “flaws” that make you unique. Those flaws are part of your custom design, and God planned them for his purpose and glory.

The second factor that influences your identity is your connections. Your connections give your life purpose, meaning, and identity. If you grew up with dysfunctional relationships, then you may question your purpose and struggle with identity. If you grew up with healthy relationships, connections may be easier for you.

Jesus said that the most important thing you should do is love God and love other people: “Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. The second is this: 'Love your neighbor as yourself.’ There is no commandment greater than these” (Mark 12:30-31 NIV).

Life is not about your accomplishments or acquisitions, your popularity or prestige. It’s about connections—how well you love.

Three problems keep you from loving fully as God intended:

1. We’re all imperfect. There are no perfect relationships because there are no perfect people.

2. Sin disconnects us. Adam and Eve had the first broken relationship and disconnected themselves from God and from each other. We’ve been excusing ourselves and accusing the people we love ever since.

3. The more disconnected we are, the more fearful we become. We crave intimacy, but we fear vulnerability. We crave acceptance, but we fear rejection.

When it comes to your connections, you may have been dealt a difficult hand. But you’re responsible for what you do with your connections. Will you let God affect your connections? Will you trust him for your future in spite of a difficult past? Will you nurture, protect, and build relationships so that God is more fully glorified in your life?

Are you ready to use your identity for God’s glory? Decide today to embrace your God-given chemistry and build healthy connections with God’s help.

Talk It Over

- How have you seen God use “flaws” in your chemistry for his glory?

- How are you doing with loving “your neighbor as yourself”? Think about difficult relatives or co-workers or broken relationships?

- How can you use social media to build stronger, healthier relationships with people instead of letting it hurt your connections?