0201Vậy, hãy xem xét cẩn thận về cách sống của anh em, đừng sống như người dại dột, nhưng sống như người khôn ngoan.  Hãy tận dụng thì giờ, vì những ngày là xấu.  Vì vậy, đừng trở nên như người dại dột, nhưng phải hiểu rõ thế nào là ý muốn của Chúa (Ê-phê-sô 5:15-17 BHĐ).

Nếu bạn muốn cuộc đời của mình sẽ gây được một ảnh hưởng, bạn phải làm một điều đó là: Kiểm soát được thì giờ của mình. Thì giờ của bạn chính là đời sống bạn. Nếu bạn không học cách quản lý thì giờ của bạn, bạn sẽ giới hạn những di sản mà cuộc đời mình có thể để lại.

Ê-phê-sô 5:15-17 nói, “Vậy, hãy xem xét cẩn thận về cách sống của anh em, đừng sống như người dại dột, nhưng sống như người khôn ngoan.  Hãy tận dụng thì giờ, vì những ngày là xấu.  Vì vậy, đừng trở nên như người dại dột, nhưng phải hiểu rõ thế nào là ý muốn của Chúa” (BHĐ).

Chúng ta đều có cùng một thời gian cho mỗi tuần: 168 giờ. Bạn làm gì với thời gian đó mới là điều quan trọng! Bạn chỉ có được một số ngày nhất định sống trên thế gian này, và nếu bạn lãng phí thời gian, bạn đã đánh mất đi một số những ngày đó! Nếu bạn lãng phí thời gian là bạn đang lãng phí cuộc đời của mình bởi vì thì giờ của bạn chính là cuộc đời bạn. Bạn nên dừng lại và tự hỏi, “Đây có phải là cách tôi sử dụng thì giờ tốt nhất của mình không? Đây có phải là cách tốt nhất để sử dụng cuộc đời của tôi không?

Bạn không có thì giờ cho tất cả mọi thứ. Tin tốt mà chúng ta có được là Chúa không đòi hỏi bạn phải làm hết tất cả mọi thứ. Vì vậy, đừng nên có mặc cảm tội lỗi về điều đó! Chỉ có một vài điều là đáng phải làm mà thôi.

Những người sống có hiệu quả là người tìm biết được điều gì là cần thiết trong cuộc sống và điều gì là không quan trọng, và họ dành nhiều thì giờ hơn để làm những việc cần thiết và dành ít thì giờ hơn cho những việc vặt vãnh. Bạn không thể loại bỏ tất cả những việc linh tinh, nhỏ nhặt trong cuộc sống của bạn, nhưng bạn có thể giảm bớt chúng.

Điều này nghe có vẻ dễ dàng, nhưng thành thật mà nói, thường rất khó để lựa chọn giữa điều gì tốt nhất và điều gì làm cho cuộc sống bạn dễ chịu hơn—nhất là khi bạn đang mệt mỏi. Khi bạn mệt mỏi, bạn không muốn làm điều tốt nhất. Bạn muốn làm điều gì dễ dàng. Đó là lý do tại sao nếu bạn thật sự muốn làm một điều gì đó quan trọng trong cuộc đời của mình, bạn phải học cách nghỉ ngơi. Nếu bạn không nghỉ ngơi đủ, bạn sẽ không có sức mạnh tinh thần, về xúc cảm, và về thể lực để nói rằng, “Tôi sẽ làm điều đúng thay vì điều dễ dàng nhất.”

Đừng lãng phí cuộc đời của bạn. Đừng chấp nhận điều chỉ là hơi tốt một chút. Đừng trải qua cuộc sống chỉ cho có mà thôi. Bạn không được tạo dựng nên chỉ để buông trôi theo cuộc sống. Chúa đã tạo dựng nên bạn cho một sứ mạng và một mục đích. Bạn nên bắt đầu với câu hỏi, “Điều tôi đang làm có phải là cách tốt nhất sử dụng cuộc đời của tôi không?”

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Những việc nào chiếm phần lớn thì giờ của bạn?

2.      Những việc đó giúp bạn hoàn thành sứ mạng của bạn trong cuộc sống được chừng nào?

3.      Bạn có thể thay đổi điều gì trong lịch trình và các thứ tự ưu tiên để có được thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn?


 

 

Is What You’re Doing The Best Use Of Your Life?

By Rick Warren — 

“Be very careful how you live. Do not live like those who are not wise. Live wisely. I mean that you should use every chance you have for doing good, because these are evil times. So do not be foolish with your lives. But learn what the Lord wants you to do.”

Ephesians 5:15-17 (ICB)

If you want to make an impact with your life, you’ve got to do one thing: Get control of your time. Your time is your life. If you don’t learn to manage your time, you’ll limit the legacy of your life.

Ephesians 5:15-17 says, “Be very careful how you live. Do not live like those who are not wise. Live wisely. I mean that you should use every chance you have for doing good, because these are evil times. So do not be foolish with your lives. But learn what the Lord wants you to do” (ICB).

We all have the same amount of time every week: 168 hours. It’s what you do with it that counts! You’ve only been allotted a certain number of days in this world, and if you waste them, you’ve blown it! If you waste time, you’re wasting your life because your time is your life. You have to stop and ask, “Is this the best use of my time? Is this the best use of my life?”

You don’t have time for everything. The good news is that God doesn’t expect you to do everything. So don’t feel guilty about it! There are only a few things worth doing in the first place.

Effective people figure out what’s essential in life and what’s trivial, and they spend more time doing the essential things and less time doing the trivial things. You can’t eliminate all the trivia in your life, but you can reduce it.

This sounds easy, but frankly it’s often difficult to choose between what’s best for your life and what’s easiest for your life—especially when you’re tired. When you’re tired, you don’t want to do the best thing. You want to do what’s easy. That’s why if you’re really going to make something of your life, you have to learn to get some rest. If you’re not rested, you won’t have the mental, emotional, and physical strength to say, “I’m going to do the right thing instead of the easiest thing.”

Don’t waste your life. Don’t settle for second best. Don’t go through life just existing. You were not created to just coast. God made you for a mission and a purpose. That starts by asking, “Is what I’m doing the best use of my life?”

Talk It Over

  • What things take up most of your time?
  • How much are those things helping you fulfill your mission in life?
  • What can you change in your schedule and priorities so that you can get more rest?