0619“Con người ở một mình thì không tốt” (Sáng 2:18 TTHĐ).

Bạn không thể trở thành tất cả những gì Chúa muốn nếu không có những người khác trong đời sống bạn.

Thực ra, điều đầu tiên Chúa phán với con người là: “Con người ở một mình thì không tốt” (Sáng 2:18 TTHĐ). Ở đây Chúa không chỉ nói đến hôn nhân trong câu Kinh Thánh này. Câu này chỉ đơn giản có nghĩa là việc chúng ta cố gắng làm bất cứ phần nào trong đời sống bởi sức lực của riêng mình là điều không tốt.

Tôi có nghe người ta nói rằng việc có được sự hoàn toàn độc lập là chìa khóa dẫn đến hạnh phúc. Nhưng sau khi làm tư vấn cho hàng nghìn người, tôi có thể nói bạn rằng đó thật là điều vô lý. Hoàn toàn độc lập với những người khác không phải là hạnh phúc. Đó là sự đơn độc. Và cách nhanh nhất để khiến bản thân bạn khổ sở, oán trách, sợ hãi và bất an là giả vờ cho rằng bạn không cần một ai khác trong cuộc sống mình.

Bạn cần đến những người khác — đặc biệt là một gia đình Hội Thánh — để cùng đi với bạn trong đời sống mình. Gia đình về mặt thể chất không tồn tại mãi mãi. Họ lớn lên, chia cách và dời đi xa. Nhưng một gia đình thuộc linh, Hội Thánh, sẽ tồn tại mãi mãi.

Dưới đây là ba lý do vì sao bạn nên cùng bước đi với những người tin Chúa khác:

Vì sẽ được an toàn hơn. Có sự an toàn trong số đông. Có ít rủi ro hơn. Bạn có từng bao giờ phải đi một mình qua một con hẻm tối vào ban đêm chưa? Nếu bạn có những người khác cùng đi với mình thì sẽ cảm thấy an toàn hơn nhiều! Khi phải trải qua những thời kỳ đen tối, bạn sẽ an toàn hơn nếu cùng đi với những người có thể khích lệ và cầu nguyện với bạn. Kinh Thánh chỉ dạy rằng, “nhờ có nhiều cố vấn mà được an toàn” (Châm 11:14 TTHĐ).

Vì bạn sẽ được hỗ trợ. Nó giúp bạn không bỏ cuộc. Nếu bạn đã từng chuẩn bị cho một cuộc chay đua Ma-ra-tông, bạn có thể đã bị cám dỗ để bỏ cuộc bởi vì bạn đã đến giai đoạn không thể tiến bộ hơn được trong sự luyện tập. Nhưng khi bạn chạy với những người khác, họ sẽ giúp bạn tiến đến mục tiêu và hỗ trợ bạn.

Vì đó là điều khôn ngoan hơn. Kinh Thánh nói rằng, “Kẻ nào chỉ tin cậy vào tài trí mình là người dại dột” (Châm 28:26 TTHĐ). Nếu bạn bước đi một mình, bạn có thể đang đi sai hướng. Nhưng khi bạn cùng đi với những người khác, bạn sẽ học cách lắng nghe, học cách để hòa thuận với nhau, và yêu thương nhau.

Chúa tạo nên cộng đồng như một liều thuốc chữa bệnh cô đơn. Khi bạn sống với gia đình Hội Thánh của mình, sự chán nản và mệt mỏi sẽ bắt đầu biến mất.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Hãy nghĩ lúc bạn phải tranh chiến với sự cô đơn. Điều gì đã giúp bạn tìm đến sự an toàn của một cộng đồng hỗ trợ?

2.    Theo bạn vì sao Chúa tạo dựng nên chúng ta để khi ở cùng nhau chúng ta sẽ được tốt đẹp hơn?

3.    Một tín hữu khác đã giúp bạn có được một quan điểm tin kính khi bạn đang cảm thấy lạc lõng và cô đơn như thế nào?

 

 

 


WALK IN COMMUNITY WITH OTHER BELIEVERS

By Rick Warren —

“It is not good that man should be alone” (Genesis 2:18 NKJV).

You can’t become all God wants you to be without other people in your life.

In fact, the very first thing God said to humans was this: “It is not good that man should be alone” (Genesis 2:18 NKJV). God isn’t talking about just marriage in this verse. It simply isn’t good for us to try to do any part of life on our own.”

I’ve heard people say that complete independence is the key to happiness. But after counseling thousands of people, I can tell you that’s nonsense. Complete independence from other humans is not happiness. It’s loneliness. And the quickest way to make yourself miserable, resentful, fearful, and insecure is to pretend that you don’t need anybody else in your life.

You need others—particularly a church family—to walk with you through life. A physical family doesn’t last forever. They grow up, split up, and move away. But a spiritual family, the church, will last forever.

Here are three reasons you should walk in community with other believers:

It’s safer. There’s safety in numbers. There’s less risk. Have you ever had to walk through a dark alley at night by yourself? It feels a lot better when you have other people with you! When going through dark times, it’s safer to walk with others who can encourage you and pray with you. The Bible says, “In the multitude of counselors there is safety” (Proverbs 11:14 NKJV).

It’s supportive. It keeps you from giving up. If you’ve ever prepared for a marathon, you may have been tempted to quit because you reached a plateau in your training. But when you run with other people, they keep you moving toward your goal and give you support.

It’s smarter. The Bible says, “Only fools would trust what they alone think” (Proverbs 28:26 CEV). If you’re walking alone, you might be walking in the wrong direction. But when you walk with other people, you learn how to listen, how to get along, and how to love.

God created community as an antidote to loneliness. When you do life with your church family, discouragement and fatigue start to go away.

Talk It Over

  • Think of a time when you struggled with loneliness. What helped you move toward the safety of a supportive community?
  • Why do you think God created us to be better together?
  • How has another believer helped you get a godly perspective when you were feeling lost and lonely?