0388“Thánh Linh của Đấng đã khiến Đức Chúa Jêsus sống lại từ cõi chết ở trong anh em, thì Đấng đã khiến Đấng Christ sống lại từ cõi chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài đang ở trong anh em mà ban sự sống cho thân thể hay chết của anh em” (Rô-ma 8:11 TTHĐ).

Là người tin Chúa, chúng ta có hy vọng vì chúng ta sẽ được sống mãi mãi. Chết không phải là chấm dứt. Câu chuyện không chỉ dừng lại tại đây.

Một ngày nào đó trái tim bạn sẽ ngừng đập, thân thể bạn sẽ ngừng hoạt động và chấm dứt tại đó. Nhưng đó sẽ không phải là sự kết thúc cuộc đời bạn. Bạn đã được tạo dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Bạn đã được tạo dựng nên để tồn tại mãi mãi. Việc bạn chấm dứt thân xác trên đất không phải là điểm cuối cùng, không phải hoàn toàn chỉ như vậy.

Tại sao chúng ta có hy vọng? Bởi vì cho dầu mọi chuyện trên đất này có vẻ dường như tệ hại đến thế nào đi chăng nữa, nó cũng chỉ là ngắn ngủi, nhất thời. Khi bạn có đức tin nơi Chúa, bạn biết rằng bạn sẽ sống hàng nghìn tỷ năm ở phía bên kia cõi đời đời, nơi không còn những thương tiếc, buồn thảm, bệnh tật hay khổ sở nữa.

Kinh Thánh nói trong Rô-ma 8:11 rằng: “Thánh Linh của Đấng đã khiến Đức Chúa Jêsus sống lại từ cõi chết ở trong anh em, thì Đấng đã khiến Đấng Christ sống lại từ cõi chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài đang ở trong anh em mà ban sự sống cho thân thể hay chết của anh em” (TTHĐ).

Là mục sư, tôi đã đứng trước phần mộ của hàng trăm gia đình và tôi được biết sự khác nhau giữa những người có hy vọng và những người không có nó. Bạn có thể thấy điều đó trong ánh mắt của họ. Tôi đã thấy sự kinh sợ trong ánh mắt của những người không có hy vọng. Họ đang nghĩ rằng: “Thế là hết! Thế là xong rồi! Tôi sẽ không còn bao giờ được gặp lại người này nữa. Thế là hết rồi! Đời sống chỉ có vậy thôi!”

Tôi so sánh những người này với hàng ngàn người tôi đã thấy tại đám tang của người tin Chúa. Họ biết đây chỉ là một bước chuyển tiếp. Người thân yêu của họ đang bước vào một cuộc sống thật sự! Họ sẽ ở cùng với Chúa mãi mãi. Đau buồn là lẽ đương nhiên, tuy nhiên cũng có hy vọng nữa, vì biết rằng một ngày nào đó họ sẽ được đoàn tụ với người thân yêu đã tin nhận Chúa. Đối với một người tin Chúa, chết không phải là rời xa nhà — nhưng là sự trở về nhà.

Bạn có niềm hy vọng rằng mình sẽ sống mãi mãi, vĩnh viễn với Chúa Cứu Thế Jêsus không? Nếu không xin đừng chần chừ nữa. Hãy quyết định ngày hôm nay.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Sự cứu rỗi trong Chúa Cứu Thế Jêsus tạo nên sự khác biệt trong cõi đời đời. Điều đó ảnh hưởng đến cách bạn sống trên đất như thế nào?

2.      Vì có được sự cứu rỗi, bạn đã được giải thoát khỏi những điều gì trong đời sống này?

3.      Bạn có thể chia sẻ với ai ngày hôm nay về niềm hy vọng bạn có được nhờ Chúa Cứu Thế?

 

Làm thế nào để bạn có thể chắc chắn về sự sống đời đời của bạn?

Một khi bạn đặt niềm tin mình vào Chúa Jêsus, bạn có thể hoàn toàn chắc chắn rằng bạn sẽ mãi mãi sống. Nếu bạn đã sẵn sàng đặt niềm tin nơi Chúa, xin hãy cầu nguyện như sau:

“Kính lạy Chúa Jêsus, con tin Chúa đã tạo dựng nên con để sống đời đời với Ngài. Ngài đã hứa rằng nếu con đặt niềm tin nơi Ngài, thì Ngài sẽ tha thứ mọi sai lầm, mọi tội lỗi mà con đã vi phạm. Con sẽ học biết được mục đích của cuộc đời mình và một ngày nào đó Chúa sẽ tiếp đón con vào nhà đời đời của Ngài trên thiên đàng.

Con xin xưng tội mình và cầu xin sự tha thứ của Chúa. Con xin tin nhận Chúa là Đức Chúa Trời và là Cứu Chúa của con. Con xin tiếp nhận Chúa vào cuộc đời của con. Ngài là Chúa, là Chủ của con. Hôm nay, con xin trao hết tất cả đời sống con cho Ngài. Con muốn theo Chúa và làm điều gì Chúa bảo con làm.”

Kính lạy Chúa Jêsus, con biết ơn Chúa vì tình yêu và sự hy sinh của Chúa đã giúp con có thể ở cùng Chúa trên thiên đàng. Con biết con không xứng đáng. Nhờ ân điển của Ngài, nhờ đức tin, con tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa chứ không phải bởi tạo công đức riêng. Con muốn dùng cuộc đời còn lại của mình để hầu việc Chúa thay vì chỉ nghĩ đến chính mình. Con xin dâng đời sống của con trong tay Chúa, xin Chúa cứu con và chấp nhận con vào trong gia đình của Ngài. Con cầu nguyện nhân Danh Chúa Jêsus. A-men.”

Nếu bạn vừa cầu nguyện lời cầu nguyện trên, xin chúc mừng bạn vì bạn nhận được sự sống đời đời.  Xin hân hoan chào đón bạn vào trong đại gia đình của Chúa. Xin bạn liên lạc, nói cho người đã giới thiệu bài tĩnh nguyện này cho bạn biết. Người đó sẽ rất vui và sẽ giúp đỡ bạn trong những bước đầu theo Chúa.


 

 

 

THERE IS MORE TO YOUR STORY

By Rick Warren —

“The Spirit of God, who raised Jesus from the dead, lives in you. And just as God raised Christ Jesus from the dead, he will give life to your mortal bodies by this same Spirit living within you” (Romans 8:11 NLT).

As believers, we have hope because we are going to live forever. Death is not the end. There is more to the story!

One day your heart will stop beating, and that will be the end of your body. But it’s not going to be the end of you. You were made in God’s image. You were made to last forever. This is not all there is.

Why do we have hope? Because no matter how bad it seems on earth, it’s just for a while. When you have faith in Jesus, you know you’re going to spend trillions of years on the other side of eternity with no more sorrow, no more sadness, no more sickness, no more suffering.

The Bible says in Romans 8:11, “The Spirit of God, who raised Jesus from the dead, lives in you. And just as God raised Christ Jesus from the dead, he will give life to your mortal bodies by this same Spirit living within you” (NLT).

As a pastor, I’ve stood at the graveside of hundreds of families, and I know the difference between people with hope and those without. You can see it in their eyes. I’ve seen the terror in the eyes of people without hope. They’re thinking, “This is all I have. It’s over. I will never see this person again. It’s done. That’s all there is to life.”

I compare that to the thousands of people I’ve seen at funerals of a believer. They know this is just a transition step. Their loved one is entering real life! They’re going to be with God for eternity. There is grief, of course, but also hope, because they know they will be reunited one day with their loved one who followed Jesus. For a believer, death is not leaving home—it’s a homecoming.

Do you have that hope, knowing you’ll spend eternity with Jesus Christ? If not, don’t delay. Make that decision today.

Talk It Over

  • Salvation in Jesus Christ makes all the difference in eternity. But how does it affect how you live your life on earth too?
  • What have you been set free from in this life because of your salvation?
  • Who can you share with today about the hope you have through Christ?

How you can be sure of your eternity.

Once you trust in Jesus, you can be absolutely certain that you’ll spend eternity with him. If you’re ready to take that step, then pray this prayer:

“Dear Jesus, you have promised that if I believe in you, everything I’ve ever done wrong will be forgiven, I will learn the purpose of my life, and you will accept me into your eternal home in heaven one day.

“I confess my sin, and I believe that you are God, my Savior. I receive you into my life as my Lord. Today, I’m turning every part of my life over to you. I want to follow you and do what you tell me to do.

“Jesus, I am grateful for your love and your sacrifice that makes it possible for me to join you in heaven. I know I don’t deserve it. And I thank you that I don’t have to earn or work for my salvation, because I know that is impossible. I want to use the rest of my life to serve you instead of serving myself. I humbly commit my life to you, and I ask you to save me and accept me into your family. In Jesus’ name I pray. Amen.”