0463“Trận chiến nầy chẳng phải của các con đâu nhưng là của Đức Chúa Trời (IISử 20:15 TTHĐ).

Hãy tưởng tượng bạn đang ngồi trên một chiếc máy bay sắp cất cánh. Khi máy bay chạy trên đường bay, bạn bắt đầu dùng hai cánh tay mình vỗ cánh. Khi tốc độ của máy bay tăng lên, tăng lên và máy bay sắp cất cánh lên trong không trung, bạn đập cánh tay mình nhanh hơn nữa. Khi đã ở trên không, tiếp viên hàng không đến và hỏi bạn, “Bạn đang làm gì vậy?”

Và câu trả lời của bạn là, “Ô, tôi đang giúp chúng ta cất cánh khỏi mặt đất đó mà.”

Điều này thật nực cười, có phải không? Nhưng cơ bản đó là những gì bạn đã từng làm khi cố gắng thực hiện những việc mà chỉ có Chúa mới có thể làm. Cũng giống như bạn không cần phải nâng chiếc máy bay lên, bạn không cần phải nâng Chúa lên.

Bạn có muốn biết tại sao lúc nào bạn cũng mệt mỏi không? Tại sao bạn bực dọc? Tại sao bạn mòn mỏi bởi cuộc sống? Lý do bạn quá mệt mỏi là vì bạn đang cố gắng đánh những trận chiến thuộc về Chúa và bạn không phải là Chúa.

“Trận chiến nầy chẳng phải của các con đâu nhưng là của Đức Chúa Trời” (IISử  20:15 TTHĐ).

Con người thường có khuynh hướng muốn tự chủ và vì vậy khi bạn nhìn thấy một vấn đề, bạn nghĩ ngay lập tức rằng, “Tôi phải tìm cách giải quyết vấn đề này. Điều này tùy thuộc vào tôi!” Bạn tự nhận lấy vai trò của Đức Chúa Trời, và điều này khiến bạn kiệt sức, bởi vì đây là điều không định ra cho bạn phải giải quyết.

Bạn đang chạy lòng vòng cố gắng giải quyết những vấn đề trong hôn nhân, về thể chất, về kinh tế, về trường học, về thế giới của bạn. Bạn đang cố gắng giải quyết những điều đó bằng sức riêng của mình. Bạn đang cố gắng tự mình chiến đấu và bạn trở nên mệt mỏi.

Đến cuối cùng khi bạn chịu buông tay quay về với Chúa và thưa với Ngài rằng bạn đã khiến mọi việc trở nên vỡ tung, hổn loạn, có lẽ bạn đã nghĩ rằng mình đã làm cho Chúa thất vọng.

Nhưng bạn chưa bao giờ làm cho Chúa thất vọng, vì bạn có bao giờ đặt Chúa lên cao đâu. Bạn không có Chúa trong bàn tay của mình; Chúa giữ bạn trong tay Ngài. Nếu bạn giữ được Chúa trong bàn tay mình, thì Chúa không còn là Chúa nữa. Đó là việc thờ hình tượng. Nếu bạn đang tin cậy vào một điều nào đó mà bạn nghĩ mình có thể điều khiển được, thì điều đó không phải là Chúa.

Chúa không thất vọng đối với bạn vì Ngài không trông đợi bạn làm những việc mà chỉ có Ngài mới làm được. Bạn không nâng Chúa lên. Chúa đang nâng đỡ bạn.

Hãy buông tay và đầu phục Chúa. Bởi vì khi đó Ngài sẽ nói rằng, “Tốt lắm! Bây giờ thì chúng ta có thể hoàn thành công việc.”

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Điều gì mà bạn đã tự mình cố gắng giải quyết trong một thời gian rất lâu rồi?

2.    Tại sao Chúa muốn bạn từ bỏ đầu phục trước khi Ngài bắt đầu làm việc? Chúa muốn bạn hiểu được điều gì về Chúa và về chính mình?

3.    Khi biết Chúa sẽ không thất vọng khi bạn không thể giải quyết một công việc quá sức mình sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với bạn?

 

 

 

 


MAYBE IT’S TIME TO GIVE UP

By Rick Warren — 

“The battle is not yours, but God's" (2 Chronicles 20:15 NLT).

Imagine you’re sitting on a plane that’s about to take off. As the plane goes down the runway, you start flapping your arms. As the speed picks up and the nose lifts in the air, you flap your arms faster and faster. Once in the air, the flight attendant approaches you and says, “What are you doing?”

And you say, “Oh, I’m helping us get off the ground.”

That’s ridiculous, right? But that’s basically what you do when you try to do things only God is equipped to do. Just like you don’t need to hold up a plane, you don’t need to hold up God.

Do you want to know why you’re tired all the time? Why you’re frustrated? Why you’re worn out by life? The reason you’re so tired is you’re trying to fight battles that belong to God, and you are not God.

“The battle is not yours, but God’s” (2 Chronicles 20:15 NLT).

People tend toward independence, and so when you see a problem, you think, “I’ve got to figure this out. It’s up to me!” You assume God’s role, and it wears you out, because you were never meant to carry it in the first place.

You’ve been running in circles trying to solve problems in your marriage, your body, the economy, your school, the world. You’re trying to solve them on your own power. You’re trying to fight the battle on your own, and you’re getting tired.

When you finally just give up and come back to God and tell him you’ve made a mess of it, you may think you’ve let him down.

But you haven’t let God down, because you were never holding him up. You don’t have God in your hands; he’s got you in his hands. If you’ve got God in your hands, it’s not God. It’s an idol. If you’re trusting in something that you think you can control, then that thing is not God.

God is not disappointed in you, because he’s not expecting you to do what only he can do. You don’t hold God up. He holds you up.

Let go and surrender to God. Because then he says, “Great! Now we can get something done.”

Talk It Over

  • What is the thing you’ve been trying to hold up in your life on your own for too long?
  • Why does God want you to surrender before he will act? What does he want you to understand about him and yourself?
  • How does it affect you when you know God is not disappointed in you when you can’t handle an impossible task?