0293“Đức Chúa Jêsus đáp: “Ai uống nước nầy sẽ còn khát mãi, nhưng ai uống nước Ta sẽ cho thì không bao giờ khát nữa. Nước Ta cho sẽ trở thành một mạch nước trong người ấy, tuôn trào đến tận sự sống đời đời.” (Giăng 4:13-14 BHĐ)

Nếu bạn cảm thấy không thỏa mãn với đời sống mình và muốn sống một đời sống trọn vẹn, đầy ý nghĩa, bạn đừng tìm kiếm sự thỏa mãn ở bất cứ nơi nào khác ngoài Chúa Jêsus.

Chúng ta luôn nhìn quanh, cố gắng tìm một điều gì đó làm cho cuộc sống chúng ta vui vẻ và có giá trị.  Chúng ta nghĩ: “Nếu tôi có thể mặc loại quần áo này, thì tôi sẽ nhìn lịch sự đến chừng nào.  Nếu tôi có cuộc giải phẫu thẩm mỹ để sửa khuyết điểm này, thì đời sống sẽ tốt đẹp biết bao. Nếu tôi có được công việc này, tôi sẽ thật mãn nguyện.”

Kinh Thánh chép: “Dân Ta đã phạm hai điều ác: Chúng đã lìa bỏ Ta là nguồn nước sống; Tự đào bể chứa nước, bể bị rạn nứt không chứa nước được.” (Giê-rê-mi 2:13 BHĐ).

Không những chúng ta từ chối Đức Chúa Trời, không tìm đến Ngài để được đáp ứng mọi nhu cầu và có được cuộc sống thỏa mãn, mà chúng ta còn tự mình đáp ứng nhu cầu cần có.  Những giếng chúng ta đào như nghề nghiệp, ngoại hình hoặc thành đạt về thể thao không thể chứa nước được.

Đức Chúa Jêsus đáp: “Ai uống nước nầy sẽ còn khát mãi, nhưng ai uống nước Ta sẽ cho thì không bao giờ khát nữa. Nước Ta cho sẽ trở thành một mạch nước trong người ấy, tuôn trào đến tận sự sống đời đời.” (Giăng 4:13-14 BHĐ).

Tội lỗi là một chứng nghiện ngập.  Nó chỉ khiến bạn càng khát hơn! Nếu bạn không tin, hãy hỏi những người đã từng xem sách báo khiêu dâm: xem một lần không bao giờ đủ cả.  Nếu bạn nghiện các loại thuốc thì một viên không bao giờ đủ.  Nếu bạn là người không kềm chế được cơn giận, bạn sẽ không chỉ nổi giận một lần mà thôi.  Tội lỗi tạo ra những cơn khát khốc liệt khó mà thỏa mãn được.

Nhưng Chúa Jêsus ban cho chúng ta một nguồn nước sống, nguồn nước sẽ thỏa mãn được cơn khát của bạn mãi mãi.

Nếu bạn không thỏa mãn với cuộc sống mình đang có thì điều này được gọi là đói khát thuộc linh.  Và người duy nhất có thể thỏa mãn được cơn khát đó chính là Đấng đã nói “Ta khát”.  Chúa Jêsus trên thập tự giá đã bị khát nên bạn không cần phải chịu khát nữa.  Ngài đã trả giá cho những gì mà bây giờ bạn không cần phải trả nữa.  Ngài bị khát để bạn không bao giờ còn khát nữa.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    “Mạch nước sống” của Chúa Jêsus được thể hiện như thế nào trong đời sống của một người?

2.    Những điều nào bạn đang tìm kiếm dựa vào bản thân mình mà chỉ có thể có được trong Chúa Jêsus?

3.    Người nào bạn quen biết cần được nghe đến nước sống của Chúa Jêsus?


 

 

How to Satisfy Your Spiritual Thirst

By Rick Warren — 

“Anyone who drinks this water will soon become thirsty again. But those who drink the water I give will never be thirsty again. It becomes a fresh, bubbling spring within them, giving them eternal life” (John 4:13-14 NLT, second edition).

If you feel unsatisfied with your life and you want to live a fulfilled, meaningful life, you need to stop looking for satisfaction somewhere besides Jesus.

We’re always looking around, trying to find something to make our lives happy and significant. We think, “If I could just wear this kind of clothes, then I’ll be cool. If I could just have plastic surgery and get this fixed, then life would be grand. If I could just get this job, I’ll be satisfied.”

The Bible says in Jeremiah 2:13, “My people have done two evils: They have turned away from me, the spring of living water. And they have dug their own wells, which are broken wells that cannot hold water” (NCV).

Not only have we rejected God and not looked to him to meet all our needs and satisfy our lives. We’re also trying to meet our needs on our own. These wells we’ve dug called a career or good looks or a golf game aren’t going to hold water.

In John 4:13-14, Jesus says, “Anyone who drinks this water will soon become thirsty again. But those who drink the water I give will never be thirsty again. It becomes a fresh, bubbling spring within them, giving them eternal life” (NLT, second edition).

Sin is addictive. It only makes you thirstier! If you don’t believe that, ask anybody who’s looked at pornography — once is not enough. If you are addicted to prescription medication, one pill is not enough. If you have a problem with anger, you’re not going to get angry just once. Sin creates greater thirst for satisfaction.

But Jesus offers living water that will permanently satisfy your thirst.

If you feel unsatisfied with your life, that’s called spiritual thirst. And the only one who can quench that thirst is the one who said, “I thirst.” Jesus thirsted on the cross so you don’t have to thirst. He paid for what you don’t have to pay for. He became thirsty so you never have to be thirsty again.

Talk It Over

  • What should the “fresh, bubbling spring” of Jesus look like in someone’s life?
  • In what ways have you relied on yourself to provide the meaning that is only found in Jesus?
  • Who in your life needs to hear about the living water Jesus offers?