“Khi có thể, đừng từ chối làm điều lành cho người đáng được hưởng. Đang khi có sẵn thì đừng nói với người lân cận rằng: 'Hãy đi rồi trở lại, ngày mai tôi sẽ cho anh.’” Châm 3:27-28

Chúng ta đã xem đến những lẽ thật mà bạn cần ghi nhớ nếu muốn tập trung lại cuộc sống và làm bền vững các mối quan hệ của mình. Chúng ta đã học biết rằng cách xử dụng tốt nhất đời sống là yêu thương và cách bày tỏ tốt nhất của tình yêu là qua thì giờ.  Lẽ thật thứ ba là: Thời điểm tốt nhất để yêu là ngay lúc này.

Châm 3:27-28 nói rằng, “Khi có thể, đừng từ chối làm điều lành cho người đáng được hưởng. Đang khi có sẵn thì đừng nói với người lân cận rằng: 'Hãy đi rồi trở lại, ngày mai tôi sẽ cho anh.’”

Tại sao ngay bây giờ lại là thời điểm tốt nhất để bày tỏ tình yêu? Vì bạn không biết rằng mình sẽ còn có cơ hội để thể hiện tình yêu của mình trong bao nhiêu lâu nữa. Hoàn cảnh thay đổi. Người qua đời. Trẻ em lớn lên và rời nhà. Bạn không có được bảo đảm cho ngày mai. Nếu bạn muốn bày tỏ tình yêu ra, bạn nên làm điều đó ngay lúc này.

Charles Colson và George McGovern ở hai thái cực đối lập nhau trong phạm vi chính trị. Thật ra, trong vận động tranh cử tổng thống vào năm 1972, họ đã làm việc ở hai phe đối lập. Nhưng rồi cả hai đều kết thúc với cùng một điều tiếc nuối.

Colson đã viết rằng: “Khi tôi nhìn lại đời sống mình, điều hối tiếc lớn nhất của tôi là đã không dành nhiều thời gian hơn cho con cái. Đặt gia đình lên ưu tiên hàng đầu có nghĩa là đi ngược lại với nền văn hóa nơi chủ nghĩa vật chất và tham công tiếc việc đang thịnh hành. Nó có nghĩa là nhận ra rằng bạn có thể không thăng tiến nhanh trong sự nghiệp như người khác. Điều đó có nghĩa là sẵn sàng chấp nhận tiêu chuẩn sống thấp hơn, biết rằng bạn đang làm điều đúng cho con cái mình, đem lại cho chúng sự an toàn về mặt cảm xúc mà chúng sẽ nương cậy vào đó suốt đời sống sau này của chúng.”

McGovern đã viết một cuốn sách về Terry, cô con gái của ông, người đã chết vì chứng nghiện rượu vào năm 1994. Sau thảm kịch, McGovern mở nhật ký của Terry ra và phát hiện rằng ông không phải là một người cha tốt như ông thường nghĩ. Trong khi ông dành 18 giờ mỗi ngày để tranh đấu về chính trị, thì Terry ở nhà viết xuống trong nhật ký rằng cô nhớ cha mình nhưng có lẽ ông không nhớ cô vì có lẽ ông không quan tâm đến cô. McGovern đã viết trong lời khuyên của cho các bậc phụ huynh rằng, “Hãy thể hiện tình yêu cho con cái bạn nhiều hơn bằng cách bỏ nhiều thời gian ra với chúng, đặc biệt là trong tuổi vị thành niên — cho dù bạn phải trả giá bằng sự nghiệp của mình. Như thế, cả bạn lẫn con cái sẽ không bao giờ phải hối tiếc”.

“Tôi sẽ đánh đổi tất cả những gì mình có chỉ để có thêm được một buổi chiều với Terry, chỉ để nói với con rằng tôi yêu nó nhiều đến thế nào và chỉ để có thêm được một lần vui vẻ mà trước đây chúng tôi hiếm khi nào có được.”

Các bạn ơi, câu hỏi không phải là liệu bạn có bao giờ hối hận về lối sống điên cuồng, quá sức, căng thẳng quá mức của mình hay không. Câu hỏi duy nhất là khi nào. Khi đã quá muộn chăng? Sau khi gia đình bạn tan vỡ? Sau khi con bạn đã lớn? Hãy nhìn vào những người chung quanh trong đời sống bạn. Thời điểm để yêu họ là ngay lúc này.

Đây là điều đáng để lập lại: Thời điểm tốt nhất để yêu là ngay bây giờ. Cuộc sống của bạn sẽ thay đổi như thế nào nếu bạn sống theo lẽ thật này mỗi ngày?

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn cần bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho ai?

2.    Bạn cần cắt bỏ điều gì ra khỏi lịch trình mình để có thời gian yêu thương những người trong đời sống bạn?

3.    Bạn cần phải hy sinh gì về tài chánh cho những điều thực sự quan trọng?

 

 


THE BEST TIME TO LOVE IS NOW

BY RICK WARREN —

“Whenever you possibly can, do good to those who need it. Never tell your neighbors to wait until tomorrow if you can help them now.”  Proverbs 3:27-28 (GNT)

We’ve been looking at the truths you need to remember if you want to focus your life and strengthen your relationships. We’ve learned that the best use of life is love and that the best expression of love is time. The third truth is this: The best time to love is now.

Proverbs 3:27-28 says, “Whenever you possibly can, do good to those who need it. Never tell your neighbors to wait until tomorrow if you can help them now” (GNT).

Why is now the best time to express love? Because you don’t know how long you’re going to get the opportunity to show love. Circumstances change. People die. Children grow up and leave home. You’re not guaranteed tomorrow. If you’re going to express love, you’d better do it now.

Charles Colson and George McGovern were at opposite extremes in the political spectrum. In fact, in the 1972 presidential campaign, they worked on opposite sides. But they both ended up with the same regret.

Colson wrote, “As I think back on my life, my biggest regret is not spending more time with the kids. Making family your top priority means going against the culture where materialism and workaholism are rampant. It means realizing you may not advance as fast in your career as some do. It means being willing to accept a lower standard of living, knowing that you’re doing the right thing for your children, giving them the emotional security that they will draw on for the rest of their lives.”

McGovern wrote a book about his daughter Terry, who died of alcoholism in 1994. After the tragedy, McGovern poured over Terry’s diaries and discovered that he was not as good a father as he thought he’d been. While he was spending 18-hour days fighting for political causes, Terry was at home writing in her diary that she missed her daddy but that he probably didn’t miss her because he probably didn’t care about her. McGovern wrote in his advice to parents, “Show more love to your kids by spending more time with them, especially during the adolescent years—no matter what it costs your career. That way neither of you will have regrets.

“I’d give everything I have for one more afternoon with Terry, just to tell her how much I love her and have one more of those happy times that we used to have all too infrequently.”

Friend, the question is not if you’re ever going to regret a frantic, overloaded, stressed-to-the-limit lifestyle. The only question is when. When it’s too late? After your family has fallen apart? After your children are grown? Look around at the people in your life. The time to love them is now.

That’s worth repeating: The best time to love is right now. How would your life change if you lived out this truth each day?

Talk It Over

  • Who do you need to start spending more time with?
  • What do you need to cut out of your schedule to make time to love the people in your life?
  • What financial sacrifice do you need to make for things that really count?