“Chớ yêu thương bằng lời nói, mà phải yêu bằng việc làm và sự chân thật.” IGiăng 3:18

Thật dễ để cứ sống một cuộc sống căng thẳng và làm việc quá sức. Nhưng có được các mối quan hệ đúng là một cách quan trọng để giảm bớt căng thẳng cho bạn. Hôm qua chúng ta đã xem đến một lẽ thật về đời sống và các mối quan hệ: cách tốt nhất để sử dụng đời sống là yêu thương. Hôm nay chúng ta sẽ xem đến lẽ thật thứ hai: Cách tốt nhất để bày tỏ tình yêu là thì giờ.

Bạn có thể nghĩ rằng tình yêu được đánh vần là Y-Ê-U. Nhưng cách tốt hơn để đánh vần tình yêu là: T-H-Ì G-I-Ờ. Kinh Thánh nói trong IGiăng 3:18 rằng, “Chớ yêu thương bằng lời nói, mà phải yêu bằng việc làm và sự chân thật.”

Khi bạn yêu một người nào đó, bạn có biết món quà nào bạn mong muốn nhất từ họ không? Đó là sự tập trung chú ý của họ. Khi tôi yêu bạn, tôi muốn nhìn thấy đôi mắt của bạn. Tôi muốn nói chuyện. Tôi muốn nghe. Tôi muốn tương giao. Tôi muốn thông công. Tôi muốn bạn! Món quà tuyệt vời nhất mà bạn có thể trao cho bất kỳ một ai đó là thì giờ của bạn — vì thì giờ của bạn chính là đời sống bạn.

Thì giờ là sản phẩm quý giá nhất của bạn. Bạn chỉ có được một số lượng nhất định. Chúa đã định số ngày bạn sống; bạn sẽ không nhận được nhiều thêm nũa.

Lúc nào bạn cũng có thể kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng bạn không thể kiếm thêm được thời gian. Khi bạn cho một người nào đó thời gian của mình, bạn đang cho người đó một phần đời sống bạn mà bạn sẽ không bao giờ lấy lại được. Đó là lý do tại sao thì giờ là món quà tuyệt vời nhất mà bạn có thể cho tặng.

Nhiều người đang ở trong mối quan hệ bị chết đói về thời gian. Họ có thể sống trong cùng một căn nhà, nhưng họ đi ngang qua nhau như những con tàu trong đêm. Mặc dù họ có hôn nhau tạm biệt đó đây, nhưng mối quan hệ của họ đang bị rạn nứt. Nó đang khô cạn kiệt vì thiếu sự quan tâm.

Có nhiều thứ có thể cướp mất đi một mối quan hệ. Công việc có thể cướp đi một mối quan hệ. Hoạt động có thể cướp đi một mối quan hệ.  Quá nhiều sự tham gia vào sinh hoạt nhà thờ hoặc mục vụ có thể cướp đi một mối quan hệ. Ngay cả những sở thích cũng có thể cướp đi một mối quan hệ.

Bạn có thể tự hỏi rằng: “Làm cách nào tôi có thể có thêm thời gian cho những người tôi yêu?” Bắt đầu bằng cách tắt TV, rút điện của máy tính và bỏ điện thoại xuống! Tôi thật ngạc nhiên khi thấy người ta dành quá nhiều thời gian cho thế giới ảo mà bỏ bê những người ngay cạnh họ.

Nếu bạn muốn làm sống lại một mối quan hệ sắp tàn, một cuộc hôn nhân sắp tan rã hay một tình bạn đang chết dần đi, hãy bắt đầu bằng việc đầu tư nhiều hơn cho bản thân mình bằng cách cho đi món quà là thì giờ của bạn.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Những điều nào — ngay cả khi không nhất thiết là điều xấu — đã khiến bạn không thể dành thời gian cho những người trong đời sống mình?

2.    Nếu bạn đang ở trong một mối quan hệ sắp tan vỡ, bạn có thể làm những thay đổi nào để dành mình ra cho người kia nhiều hơn qua món quà thì giờ của bạn?

3.    Thời gian có chất lượng có phải là một trong những “ngôn ngữ tình yêu” của bạn không? Ngay cả khi điều đó dường như không quan trọng đối với bạn, thì bạn nghĩ cảm nhận của những người bạn yêu về thời gian chất lượng với bạn là thế nào?

 

 

 


THE BEST EXPRESSION OF LOVE IS TIME

BY RICK WARREN —

“We must show love through actions that are sincere, not through empty words.”  1 John 3:18 (GW)

It’s easy to go through life stressed and overloaded. But getting your relationships right is one significant way to reduce the stress you feel. Yesterday we looked at one truth about life and relationships: The best use of life is love. Today we’ll look at a second truth: The best expression of love is time.

You may think that love is spelled L-O-V-E. But a better way to spell love is this: T-I-M-E. The Bible says in 1 John 3:18, “We must show love through actions that are sincere, not through empty words” (GW).

When you love someone, do you know what gift you desire most from them? Their focused attention. When I love you, I want to see your eyes. I want to talk. I want to listen. I want to commune. I want to fellowship. I want you! The greatest gift you can give anyone is your time—because your time is your life.

Time is your most precious commodity. You only have a certain amount of it. God has already decided the number of days you are going to live; you’re not going to get any more. You can always get more money, but you cannot get more time. When you give someone your time, you are giving that person a portion of your life that you will never get back. That’s why your time is the greatest gift you can give.

Many people are in time-starved relationships. They may live in the same home, but they’re passing each other like ships in the night. Even though they give a goodbye kiss here and there, their relationship is shriveling. It’s drying up for lack of attention.

Many things can rob a relationship. Work can rob a relationship. Activity can rob a relationship. Too much church involvement or ministry can rob a relationship. Even hobbies can rob a relationship.

You may wonder, “How can I find more time for those I love?” Start by turning off the TV, unplugging the computer, and putting down your phone! It’s amazing to me that people spend so much time in the virtual world while neglecting the people right beside them

If you want to revitalize a dying relationship, a dying marriage, or a dying friendship, start with investing more of yourself by giving the gift of your time.

Talk It Over

  • What are the things—even if they are not necessarily bad things—keeping you from giving your time to people in your life?
  • If you are in a dying relationship, what changes can you make to give the other person more of yourself through the gift of your time?
  • Is quality time one of your “love languages”? Even if it doesn’t seem important to you, how do you think the people you love perceive quality time with you?